DWS Invest Multi Opportunities EUR LC

Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
Utvikling 1 år+ 4.95 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
108.32 EUR
Dagens kursendring
- 0.78 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
70 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
-0.29 %
Løpende kostnader
1.39 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.3 %
- Returprovisjon
0.59 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
DW
DWS Invest Multi Opportunities EUR LC

The objective of the investment policy is to achieve an above-average return. In order to achieve this, the fund invests at least 51% in shares in other funds. Up to 20% may be invested in asset backed securities and mortgage backed securities. The fund distributes monthly.

ISIN
LU1054321358
Kategori
Kombinasjonsfond, EUR Fleksibel - Global
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
4. juni 2014
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Henning Potstada
Forvaltet fondet siden
4. juni 2014
DWS Investment S.A.2, Boulevard Konrad Adenauer1115 Luxembourg
+352 42101-1http://www.dws.lu
Aksjer
49.4 %
Lang rente
29.0 %
Øvrig
12.0 %
Kort rente
9.6 %

Største regioner

Eurosonen 46.8 %
USA 37.7 %
Europa ex. Euro 5.4 %
Storbritannia 4.6 %

Største bransjer

Helsevern
20.7 %
Kommunikasjon
16.2 %
Teknologi
15.0 %
Finans
9.2 %
Industri
8.6 %
Forbruksvarer
7.5 %
DWS Dynamic Opportunities SC
15.0 %
DWS Concept Kaldemorgen IC100
14.6 %
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)
9.0 %
DWS Invest Euro High Yield Corp FC
4.1 %
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
3.6 %
DWS Invest Global Bonds IC
3.1 %
DWS Invest Asian Bonds USD FC
3.0 %
DWS Invest Corporate Hyb Bds XD
2.8 %
Alphabet Inc. - Class C Capital Stock
2.4 %
DWS Invest Macro Bonds I FC
2.4 %