FORTE Trønder

Norge
Utvikling 1 år+ 1.15 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (17.10.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
266.23 NOK
Dagens kursendring
+ 0.47 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2 %
Hvorav forvaltningskostnad
2 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
FO
FORTE Trønder

FORTE Trønder investerer primært i selskaper notert på Oslo Børs. Fondet vil i hovedsak inneholde selskaper med historisk forankring, lokalisering, verdiskapning eller eierskap i MidtNorge-regionen. FORTE Trønder er et aktivt forvaltet fond. Det søkes å skape meravkastning over tid i FORTE Trønder, i forhold til referanseindeksen (det vi måler avkastning mot), OSEFX.

ISIN
NO0010665441
Kategori
Norge
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
2. januar 2013
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Stein Aaseng
Forvaltet fondet siden
1. januar 2019
Forte Fondsforvaltning ASKjøpmannsgata 327011 Trondheim
73 20 22 10http://www.fortefondene.no/
Aksjer
84.6 %
Kort rente
15.4 %

Største regioner

Europa ex. Euro 96.6 %
Storbritannia 3.4 %

Største bransjer

Olje & Gass
35.1 %
Finans
16.0 %
Materialer
12.8 %
Industri
11.5 %
Kommunikasjon
7.8 %
Forbruksvarer
6.4 %