Allianz US Equity Fund AT USD

USA, Store selskaper, Blandet
Utvikling 1 år+ 13.94 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
20.06 USD
Dagens kursendring
- 0.79 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.79 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.8 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Al
Allianz US Equity Fund AT USD

Fondet har som mål å generere kapitalvekst på lang sikt. Vi investerer minst 70 prosent av fondets aktiva direkte eller med derivater i aksjer og tilsvarende verdipapirer tilhørende selskaper som er registrert i USA og har en markedskapitalisering på minst 500 millioner USD. Vi skal også kunne investere i andre aksjer og tilsvarende verdipapirer.

ISIN
LU0256863902
Kategori
USA, Store selskaper, Blandet
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. mars 2012
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Steven Berexa
Forvaltet fondet siden
14. oktober 2013
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aksjer
98.3 %
Kort rente
1.8 %

Største regioner

USA 100 %

Største bransjer

Teknologi
25.7 %
Finans
15.4 %
Konsumentvarer
13.2 %
Kommunikasjon
11.4 %
Helsevern
11.1 %
Forbruksvarer
8.3 %