Gå til hovedinnhold

Utbytteselskaper forblir attraktivt til tross for høyere renter.

Dette er en betalt annonse fra State Street Global Advisors.

Utbytteaksjer fortsetter å tilby investorer en fornuftig tilnærming til det nåværende markedsklimaet. Vedvarende høy inflasjon vil sannsynligvis presse sentralbanker til å heve rentene, mens strammere pengepolitikk kan føre til ytterligere nedjustering av verdivurderingene av vekstaksjer, som igjen kan være til fordel for defensive utbytteaksjer. I tillegg forblir institusjonelle investorer undervektede, sett i historisk perspektiv, til tross for relativt sterke resultater og pengestrømmer til selskaper med utbytte. Dette samlet gir dermed en grad av komfort sett i et verdivurderingsperspektiv.

I 2022 har vi fortsatt å tale for at investorer skal øke sin eksponering til utbytteinvesteringer i porteføljen. Investorer som dro nytte av dette trekket, ville ha opplevd betydelig meravkastning hittil i dette turbulente året. Vi vet imidlertid også at mange investorer har gått glipp av denne fordelen grunnet en undervektet posisjonering i aksjer med høyere utbytte sammenlignet med investorers historiske porteføljesammensetning.[1]

Vi holder støtt på denne tilnærmingen. Vi mener også at den generelt undervektige posisjoneringen markedet har og den rabatterte verdivurderingen, kan ses på som positivt for investorer som vurderer ETF-er med langsiktig utbytte. Mens utbytteaksjer har hatt meravkastning dette året, bør den enkle posisjoneringen gjøre investorer komfortable i forhold til verdsettelsene når de vurderer hvorvidt de skal holde seg til utbytte-strategi eller endre en eksponeringen. Investorpreferanse for aksjer av høyere kvalitet, relativt til verdiaksjer, har bidratt til å opprettholde en premium i opptjeningene multiplisert på vekstaksjer, til tross for stigningen i rentene gjennom 2022.

Hovedårsaken til at vi mener at investorer bør holde seg til disse aksjene (utbytte-aksjer), er at makroøkonomisk og politisk utsikt forblir konsekvent – og gunstig for utbytte. Makromiljøet i USA og globale aksjer forblir drevet av innstrammingen i pengepolitikken som er nødvendig for å håndtere høy inflasjon. Markedsvolatilitet fortsetter å tvinge investorer mot defensive strategier. Utbytteaksjer lar investorer drive med begge deler.

Etter vårt syn er det tre viktige faktorer som kan fortsette å støtte utbytteaksjehandelen i USA og globale aksjer inn i årets slutt: inflasjon, monetære pengepolitikk og verdivurderinger.

Kilde: Bloomberg Finance LP, 30. september 2022.

Inflasjon: Høye inflasjonsnivåer (se figur 1) er forventet å fortsette å tvinge sentralbanker til å støtte høyere rentesatser (figur 2).

Kilde: Bloomberg Finance LP, 30. september 2022.

Målene ovenfor er estimater basert på visse antakelser og analyse aggregert av Bloomberg Finance L.P. Det er ingen garanti for at estimatene vil oppnås. *Styringsmålssats per 30. september 2022.

Pengepolitikk: Strammere pengepolitikk er forventet å fortsette å drive nedjustering av verdivurdering i vekstaksjer relativt til verdiaksjer. Utbytteaksjer (som lener mot et verdibias) bør dra fordel av noe relativ beskyttelse med tanke på fremtidig inntjening.

Kilde: Bloomberg Finance LP, 30. september 2022.

Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

Verdivurderinger: Til tross for sterke resultater og innflyt dette året forblir investorer undervekt utbytteaksjer sett i et historisk grunnlag.

Vi forventer at utbytteaksjer vil fortsette å tiltrekke seg investorer gjennom resten av 2022. De makroøkonomiske driverne av verdi-investeringer som er under utvikling, spesifikt vedvarende forventninger om høy inflasjon og høyere rentesatser, gir et relativt attraktivt miljø for verdiaksjer sammenlignet med deres pro-vekst motparter.

Når det gjelder amerikanske og globale aksjer, vil vi oppfordre investorer til å vurdere en defensiv tilnærming til verdi-investeringer ved å utnytte en Dividend Aristocrats-strategi. Ved å ta en forsiktig holdning kan investorer dra nytte av den stabile utbyttemetodologien brukt i SPDR-familien av Dividend Aristocrats-ETF-er.

Les mer om SPDR ETFer med fokus på utbytte.

Investeringsmuligheter innen utbytte-temaet

Global: SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (IE00BYTH5S21)

SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF søker å fullstendig kopiere S&P Global ESG Dividend Aristocrats®s kvalitetsinntektsindeks, som er utformet for å måle ytelsen til selskaper med høy utbyttegevinst innad i S&P Global BMI som har fulgt kontrollert-utbytte retningslinjer for å øke eller opprettholde utbytter i minst 10 påfølgende år og samtidig ha positiv avkastning på aksjer og kontantflyt fra drift.

USA: SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (IE00BYTH5R14)

SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF søker å fullstendig kopiere S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats®s indeks, som er sammensatt av aksjene til S&P Composite 1500®s indeks som har økt utbytter hvert år i minst 20 påfølgende år. Disse aksjene har både kapitalvekst- og utbytteinntektskarakteristikker, i motsetning til aksjer som er ren gevinst, eller rent kapitalorientert.

[1] Vi estimerer at posisjonering i aksjer med utbytte vil være i det 19. prosentilet basert på institusjonelle investorers historiske beholdninger. Kilde: State Street Global Markets per 1. oktober 2022.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
1 Kommentar
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Espen
Espen
30.11.2022 07:33

Kan dere gi disse fondene en belåningsgrad?