Ut av laks, inn med sparebank

Denne uken har vi solgt oss ut av Mowi. Algeoppblomstringen i mai og økt luseproblematikk utover høsten har bidratt til svært høye slaktenivåer, noe som har gitt en kortsiktig økning i volumet og fallende laksepriser. Lakseprisen handler i dag på rett over 40 kr/kg og nærmer seg dermed flere av oppdrettsaktørene sine kostnadsnivå for å produsere tilsvarende mengde laks. Kostnadene har steget jevnt og trutt gjennom oppgangsperioden de siste årene, blant annet som følge av økende investeringer, dyrere fôr og luseproblematikk. Dermed tror vi at flere av oppdrettsaktørene i Norge vil slite med å tjene penger i tredje kvartal.

Samtidig ser vi at konsensus fortsatt ligger inne med solide inntjeningsestimater for både tredje kvartal og fjerde kvartal i år. Gitt lakseprisutviklingen siden sommeren mener vi at konsensus ligger ALT for høyt på inntjeningsestimatene for H2, og forventer at disse må tas ned mye i forbindelse med rapporteringssesongen. Lakseaksjene har heller ikke falt noe særlig i det siste, og Mowi handler nå rekordhøyt på P/E 19e gitt våre estimater. Årets høye slaktevolum vil føre til betydelig svakere tilbud av laks i 2020, og estimatene for neste år ser lovende ut. Vi beholder lakseeksponeringen i Veldedighetsfondet gjennom SalMar, men frykter kortsiktig fall i sektoren i forbindelse med estimatnedjusteringer og selger oss derfor ut av Mowi i Skoleduellen.

Inn kommer Helgeland Sparebank. Vi er fortsatt positive til de norske sparebankene som leverer solide resultater og fortsatt god vekst. Helgeland Sparebank er sammen med Toten Sparebank en av våre favoritter i sektoren. Helgeland har slitt med høye lånetap i slutten av 2018 og starten av 2019, noe som har sendt aksjen kraftig ned. På tross av litt oppgang den siste perioden, handler Banken fortsatt til en betydelig rabatt til sektoren (P/E 19e på rundt 7.5x og P/B på 0.75x mot gjennomsnittet på ca. 9.5x og 0.9x). Samtidig leverer banken en egenkapitalavkastning på rett under 10%, som er i tråd med resten av sektoren. Vi forventer at prisingen på Helgeland Sparebank vil ta seg opp i forbindelse at de har annonsert de er i en prosess med å restrukturere flere av sine utlån til bedriftskunder. Dette vil bidra til å styrke Bankens kredittkvalitet betydelig, og senke fremtidige lånetap, noe som vil gi økt tillit blant investorene. Utviklingen fremover vil likevel avhenge av hvorvidt Banken klarer å erstatte flere av deres store bedriftslån med nye utlån for å sikre fortsatt god vekst.

Denne uken har vi også sett på tankmarkedet. Oljeangrepet mot Saudi-Arabia og amerikanske sanksjoner mot kinesiske shippingaktører har bidratt til at inntjeningen skyter fart for tankskipene, og tankratene har tredoblet seg på tre uker. Vi beholder vårt positive syn på sektoren inn mot 2020 da de nye reguleringene om svovelinnhold i drivstoff vil tre i kraft (IMO 2020). Spreaden mellom drivstoff med lavt og høyt svovelinnhold har økt i det siste, som styrker caset rundt tankakørene med scrubbere installert (blant annet Frontline og DHT). Vi tror Q3 og spesielt Q4 blir veldig bra for tankrederiene, og beholder dermed vår posisjon i DHT i Veldedighetsfondet. Vi synes prisingen av Frontline er noe strukket da den handler til en premie på rundt 40-50% til NAV, og velger dermed å stå uten tankeksponering i Skoleduellen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer