Trading med gearede produkter – og når de knockes

Det er fortsatt kraftige bevegelser i markedene verden rundt. Mange av dere kunder har derfor spørsmål omkring børshandlede produkter (ETPer) og hva som skjer når de produktene med høy gearing går i stop loss (knockes). Nedenfor har vi derfor samlet en del informasjon om produktene, og hvorfor man bør følge ekstra godt med i volatile markeder som nå.

Grunnleggende om produktene

Eksempel Bull & Bear: «BULL MOWI X3 NORDNET»

  • BULL – du tror underliggende skal øke i verdi. BEAR-produkter vil i motsetning øke i verdi når underliggende faller i verdi.
  • MOWI – underliggende aktiva. I dette eksemplet er det Mowi, men det kan også være en annen aksje, en indeks, eller en råvare.
  • X3 – reflekterer gearingen i produktet. I dette tilfellet betyr det at om underliggende en dag øker med 1 % (aksjekursen til Mowi i dette tilfellet), så vil produktet øke med 3 % i verdi.
  • NORDNET – navnet på aktøren bak produktet

Eksempel Mini Future: «MINI S DNB NORDNET N03»

  • «Mini S» – prisen på produktet øker når underliggende faller i verdi (short). «MINI L»-produkter (long) vil i motsetning til dette øke i verdi når underliggende øker i verdi.
  • DNB – underliggende aktiva. I dette eksemplet er det DNB, men det kan også være en annen aksje, en indeks, eller en råvare.
  • NORDNET – navnet på aktøren bak produktet
  • N03 – er serien. Det kan finnes flere mini futures som følger samme underliggende.

Hvorfor børshandlede produkter knockes

Avkastningen i produktene reflekterer altså et underliggende aktiva, som kan være en aksje, en indeks eller en råvare. Prisutviklingen i produktene vil være lik den daglige prisutviklingen på underliggende, multiplisert med gearingen (NB: Bull & Bear har daglig rebalansering – se avsnittet «Avkastning i Bull & Bear-sertifikater» nedenfor).

Eksempel: Du investerer i et bull-produkt med olje som underliggende og 5 x gearing, og prisen på olje går opp 1 % samme dag. Du sitter igjen med 5 % avkastning etter denne dagen.

Valutakursendringer vil også påvirke verdiutviklingen i produktet. I eksemplet med olje, så vil en negativ utvikling i norske kroner mot dollar ha en negativ effekt på avkastningen din – den vil altså bli mindre enn 5 %. En positiv utvikling i norske kroner mot dollar vil ha motsatt effekt.

Dersom verdiutviklingen på underliggende multiplisert med gearingen på en dag er nære ved eller har blitt negativ med 100 %, så vil instrumentet bli knocket og hele eller mesteparten av det investerte beløpet ditt vil gå tapt. Du vil ikke tape mer enn investert beløp.

Knocking og restverdi

Dersom du har investert i et produkt og dette blir knocket, så kan produktet i noen tilfeller ha en restverdi. Produktet har da blitt knocket før det har gått helt i null, noe som er mer vanlig for Mini Futures enn Bull & Bear. Nordea kan som utsteder av våre Mini Futures stille en kjøpskurs som tilsvarer denne restverdien. I en slik situasjon vil du få muligheten til å selge det som er igjen av beholdningen din samme dag, i stedet for å vente på at Nordnet skal overføre pengene på kontoen din – noe som normalt tar 10 virkedager. Muligheten er tidsbegrenset og må benyttes før markedsplassen* stenger samme dag som produktet knockes.

*FirstNorth Multilateral Trading Facilities

Hvordan vet jeg om et Bull & Bear-sertifikat har en restverdi?

Visse bull og bear-sertifikater har en såkalt stop loss-buffer. Det betyr at sertifikatet avsluttes automatisk når det når et visst nivå, og har igjen en restverdi. Når vi nå ser så store bevegelser som vi gjør i dagens marked, så kan det hende at restverdien blir null, selv med stop loss-buffer. Dersom restverdien er større enn null, så betales den som regel ut innen 10 virkedager fra når sertifikatet ble avsluttet.

Stop loss-bufferen varierer fra produkt til produkt, og du kan finne informasjon om denne i faktabladet som ligger på instrumentsiden for hvert enkelt produkt. Sannsynligheten for at en stop loss aktiveres er avhengig av underliggendes utvikling, gearingen og størrelsen på stop loss-bufferen.

Slik ser du forskjellen på et sertifikat med og uten stop loss:

  • BULL REC X3 NORDNET (uten stop loss-buffer)
  • BULL REC X3S NORDNET (med stop loss-buffer)

Her finner du en oppdatert liste med alle produkter som er knocket.

Avkastning i Bull & Bear-sertifikater

Når du handler med Bull & Bear-sertifikater, så er det viktig å forstå at produktene rebalanseres hver dag. Det betyr at du ikke kan se på utviklingen av underliggende og multiplisere det med gearingen for mer enn en dag av gangen.

Vi illustrerer dette med et eksempel.

Dag 1: Du kjøper en BULL SOLV X10 NORDNET. Underliggende er altså sølv og produktet har 10 ganger gearing. Du kjøper produktet for 100 kr.

Dag 2: Prisen på sølv øker med 1 %, noe som innebærer at verdien på produktet har økt med 10 % på grunn av gearingen, og det er nå verdt 110 kr.

Dag 3: Prisen på sølv faller med 1 %, noe som gjør at verdien på produktet nå er verdt 99 kr (110 kr x 0,9)

Dag 4: Prisen på sølv faller igjen med 1 %, noe som gjør at verdien på produktet reduseres med ytterligere 10 %, og er altså nå verd 89,1 (99 kr x 0,9)

Dag 5: Prisen på sølv øker nå med 2 %, noe som innebærer at verdien på produktet nå øker med 20 %. Verdien er nå 106,92 kr (89,1 kr * 1,2)

I eksemplet ovenfor vil prisen på sølv ha gått opp nesten 1 % over denne tidsperioden. På grunn av at produktet rebalanseres hver dag, så vil du derimot ikke få 10 % avkastning i dette tilfellet – kun 6,92 %. Dette betyr at du bør være forsiktig med å sitte lenge i Bull & Bear-sertifikater med høy gearing. Jo høyere gearingen er, desto mer forsiktig bør du være.

Bull & Bear-sertifikater egner seg derfor best til kortsiktig trading. Dersom du ikke ønsker daglig rebalansering og ønsker å sitte med eksponeringen over lengre tid, kan det være at mini futures passer bedre.

Hva skjer om underliggende betaler utbytte?

Prisen på børshandlede produkter med en indeks eller aksje som underliggende påvirkes ikke av utbytte på samme måte som en direkte eksponering. Forklaringen på dette er ganske kompleks, så vi vil her nøye oss med å si at produktene justeres for utbytte. På ex-dato vil du derfor ikke se samme prisutvikling i Bull & Bear-produktet eller gjeldende Mini Future som du ser i indeksen eller aksjen.

Likviditetsrisiko med børshandlede produkter

Noen ganger kan det oppstå en «svikt» i prissettingen av børshandlede produkter. Det vil si at Market Maker ikke tilbyr kjøp- og salgskurser en periode. Det tilhører sjeldenhetene, men det kan oppstå i situasjoner med svært høy volatilitet i underliggende.

Du vil i en slik situasjon, gitt at Market Maker ikke har tekniske problemer e.l., kunne selge hele innehavet ditt til dem. Derimot er det ikke noen garanti for at du kan gjøre det i en og samme ordre og til samme pris. Det finnes heller ingen garanti for at Market Maker skal tilby minst det volumet som en investor sitter med til enhver tid. Market Maker tilbyr derimot i de aller fleste tilfellene å kjøpe tilstrekkelige volumer for at majoriteten av investorer skal kunne stenge posisjonen sin i en og samme ordre.

Husk at dersom det er urolige tider på børsen og volatiliteten er høyere enn normalt, vil det være mer utfordrende å få et helt korrekt prisbilde på produktene til enhver tid.

Du kan lese mer om Nordnet Markets-produktene her.

Les også: Hvordan beskytter du porteføljen mot videre børsfall?

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
2 Kommentarer
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Sondre
Sondre
29.03.2020 13:40

I avsnittet med “Bear Solv X10 Nordnet”; vil ikke verdien på produktet da øke hvis prisen på sølv går ned henholdsvis 1%? Og verdien vil reduseres dersom prisen på sølv øker? Med tanke på at dette er et Bear-produkt.