Gå til hovedinnhold

Thematic ETF-er: å holde seg ett skritt foran i en verden som er i konstant endring

Dette er en artikkel utarbeidet i samarbeid med Lyxor. Se kampanjesiden for deres ETFer her.

Den første utfordringen enhver investor møter når man skal sette sammen en portefølje, er hvordan man skal forstå tusener av selskaper, bransjer og markeder i en verden som er i konstant endring. Det er flere ulike måter å gjøre dette på, hver av dem har sine fordeler.

Den tradisjonelle «ovenfra-og-ned» tilnærmingsmåten grupperer selskapene i brede virksomhetsområder – som finans eller informasjonsteknologi – og analyserer hvordan makroøkonomiske faktorer som BNP-vekst eller inflasjon vil påvirke deres avkastning som gruppe.

En «nedenfra-og opp» tilnærmingsmåte fokuserer på et selskaps fundamentale forhold, som inntjening i forhold til pris, avkastning på egenkapital, markedsandel og salgsvekst, og finner lovende selskaper innenfor en bransje, uten å se så mye på markedsforholdene og økonomiske nøkkeltall.

Og det er i dag en økende bevissthet rundt en tredje tilnærmingsmåte: En som fremtidsrettede private og institusjonelle investorer i økende grad benytter i sin investeringsstrategi. Denne tilnærmingsmåten tar et skritt tilbake, og ser først på de globale megatrender som omdanner verden foran våre øyne, og analyserer deretter hvordan disse vil påvirke selskaper over tid.

Dette kallestematiske investeringer, og er en enkel, men kraftfull, måte å bygge langsiktige porteføljer som kan lykkes i en verden som er i konstant endring.

Hva er tematiske investeringer?

Tematiske investeringer er en slags ovenfra-og-ned tilnærmingsmåte som ser mindre på tradisjonelle økonomiske nøkkeltall som inflasjon og BNP-vekst. I stedet ser det på langsiktige, strukturelle trender i verden, slike som kan drive avkastningen på måter som tradisjonelle investorer fortsatt ikke innser.

Dette kan være geopolitikk, slikt som voksende makt og velstand i fremvoksende markeder, eller teknologi, som den omdannelse som stammer fra banebrytende teknologi og digitalisering, eller sosiale endringer, som den akselererende urbaniseringen som vil utvide verdens byer mange ganger i tiårene som kommer. Klimaendringer og ressursknapphet er en annen slik megatrend som vil tvinge seg gjennom verdens selskaper de neste tiårene – et skifte som de tradisjonelle investeringene med kortere tidshorisont ikke fanger opp.

Tematiske investeringer har et langsiktig, globalt syn og er ubegrenset av geografi- eller bransjeinndelingen som benyttes i den tradisjonelle tilnærmingsmåten til investeringer. Det tar sikte på å finne selskaper over hele verden som er posisjonert for å dra fordel av de temaene som vi spille seg ut over de neste årene, eller til og med tiårene, og ikke bare neste kvartalregnskap.

Denne fremadskuende tilnærmingsmåten til investeringer analyserer hvordan enorme endringer vil bringe stor suksess til noen selskaper, og lede til en kamp om overlevelse for andre. Morgendagens ledende selskaper kan være ukjente i dag, med virksomhet i områder som kommer til å revolusjonere noen sider av dagliglivet, slik som kunstig intelligens, karbonnøytral teknologi, selvstyrte biler eller smarte hjem.

På den annen side kan dagens vinnere, verdens største selskaper som systematisk foretrekkes av markedsverdivektede fond, komme til å slite med den nye utviklingen som er ledet av millennials-generasjonen innenfor grønn energi, digital forvandling og banebrytende teknologier.

Start månedlig sparing i ETFer fra Lyxor.

Hvordan fange opp trender i investeringsporteføljer

Tematiske investeringer er ikke en ny tanke. Noen aktive investorer har praktisert dette over flere tiår, ved bruk av menneskestyrt kvalitetskontroll og dynamisk aksjeutvelgelse. Det har ofte medført høyere forvaltningsavgifter og manglende transparens.

Det nye innenfor tematiske investeringer de senere årene er demokratiseringen av og de reduserte kostnadene til strategien, noe som gjør at avanserte teknologier og kostandseffektive investeringsordninger kommer inn på et område som tidligere var forbehold den aktive forvalteren.

Lyxor har innledet et samarbeid med MSCI, en gigant innenfor indeksering og et kraftsenter når det gjelder informasjon, for å skape en ny serie med indekser som dekker noen av de fremste tematiske investeringstrender i verden. Disse kombinerer menneskelig overoppsyn, passiv implementering og den nyeste teknologien innenfor datavitenskap, for å sette sammen porteføljer som vil lykkes i fremtiden – til en brøkdel av prisen til de fleste vanlige aktive fondene.

De fem Thematic ETF-er dekker det vi opplever er de viktigste kommende investeringstemaer i vår tid: fremveksten av dendigitale økonomienogbanebrytende teknologi,endringer i bosetningsmønstre medfremtidig mobilitetogsmarte byer samt millenials-generasjonens kjøpsadferd.

Digital Economy

Digital Economy(den digitale økonomien) sikter til økonomisk aktivitet som stammer fra nettilkoblinger mellom bedrifter, enheter og mennesker. Det omfatter etablerte områder som ehandel, nettbetalinger og digital reklame, samt raskt voksende områder som nettsikkerhet, finansteknologi (fintech) og delingsøkonomien.

Future Mobility

Revolusjoner innenfor transport har omdannet verden de siste 300 årene. Nettverk med kanaler, jernbane, dampdrevne skip, introduksjonen av forbrenningsmotoren i biler og oppfinnelsen av flyet er de fremste gjennombruddene.Future Mobility(fremtidens mobilitet) fanger opp nye etapper for menneskelig transport, som igjen vil snu opp-ned på menneskenes liv.

Smart Cities

Byer rommer allerede halvparten av jordens befolkning, og ytterligere 2,5 milliarder mennesker er ventet å komme til innen 20501. Nitti prosent av denne økningen vil komme i Afrika og Asia2.Smart Cities(smarte byer) håndterer utfordringer som urbanisering og klimaendringer med nye teknologier som automatisering, Internet og things og smarte strømnett.

Disruptive Technology

Disruptive Technology(banebrytende teknologi) vil gi enklere, mer tilgjengelige og ofte mer kostnadseffektive løsninger på mange av de fremste utfordringene menneskeheten står overfor. Dette omtales noen ganger som den «fjerde industrielle revolusjon» – en revolusjon som vil endre hvordan vi lever og arbeider. Selskaper som omfavner banebrytende teknologier, vil ha kraft til tenke nytt og skape nye markeder.

Millennials

Millenials, eller generasjon Y som de også er kjent som, er ventet å ha en enorm innvirkning på den globale økonomien. Deres beslutninger rundt pengebruk og sparing vil føre til at noen gamle forretningsmodeller vil falle fra, og noen nye vil komme til. Millenials-generasjoner består av 2,4 milliarder mennesker som ble født på 80- og 90-tallet3. De utgjør nesten en tredjedel av verdens befolkning, og tar allerede over etter 68-erne og generasjon X, som har drevet frem økonomien de siste tiårene.

Hver og én av våre Thematic ETF-er kombinerer menneskelig innsikt, spydspissteknologi innenfor datavitenskap og kunstig intelligens på et unikt sett, for å finne de viktigste selskapene, og sikre at porteføljen holder seg ett skritt foran. Som en nyskapende ETF-leverandør med en historie preget av innovasjon, har vi tatt de nødvendige skritt for å bygge fond som virkelig ledende innenfor det nye tankesettet.

Hold deg et steg foran med ETFer fra Lyxor.

1 McKinsey Global Institute, June 2018, Smart Cities: digital solutions for a more livable future
2 United Nations, World Urbanization Prospects 2018. 3C40 Cities, https://www.c40.org/why_cities
3 Bloomberg using United Nations World Population Prospects data, August 2018,

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-20/gen-z-to-outnumber-millennials-within-a-year-demographic-trend

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer