Gå til hovedinnhold

Store endringer!

Bull Invest har de første to månedene av 2021 brukt mye tid på å finne gode caser for vår portefølje. Vi har som følge av dette gjort store endringer, og porteføljen ser per dags dato slik ut.

Nordic Semiconductor:


NOD har igjen levert et rekordsterkt kvartal, med omsetning på 127 MUSD som er 2% over konsensus, og en guiding for Q1 2021 med omsetning på 130-140 MUSD som vil være en vekst på 85-100% fra Q1 2020. For 2020 ender NOD dermed opp med en omsetning på 405 MUSD. Selskapet gikk ut av Q4 med en Ordre backlog på 492 MUSD, det er forventet at denne vil spre seg jevnt utover 2021.

I fjerde kvartal gjorde Nordic et oppkjøp av Wi-Fi avdelingen til Imagination Technologies Group. Som selskapet selv sier, er dette den mest etterspurte teknologien som kunder har etterspurt. Selv om dette er en investering som vil materialisere seg lenger frem i tid, tror vi dette plasserer selskapet i en bedre posisjon til å nå sine strategiske mål.

Markedet for semiconductors har opplevd en enorm etterspørsel den siste tiden, dette har ført til en mangel på wafer for produsenter. Dette er en mangel som påvirker alle semiconductorselskaper, også Nordic. På grunn av forventning om stor vekst i 2021 var Nordic tidlig ute med å plassere ordre og har fra sine produsenter fått sikret minimum 25% produksjonsøkning for året. Dette innebærer en omsetning for 2021 på 506MUSD som vil være 97% sikret av den store ordrebackloggen. Dette gjør NOD bedre rustet til å takle denne mangelen enn mange av sine konkurrenter. Basert på kvartalspresentasjonen ser vi på dette som et worst case scenario, og tror veksten i 2021 vil overskride disse 25%. Videre ser vi på selskapet som foran planen i å nå målet om å bli ett 1 Milliard USD selskap innen 2024, dette baserer vi på den enorme veksten vist i 2020 og oppkjøpet av Wi-Fi teknologi.

Asetek:

Asetek utvikler og selger væskekjølere for servere til datamaskiner og datasentre. Grunnleggeren og administrerende direktør, Andre Sloth Eriksen, utviklet direkte-til-brikke flytende kjølingsteknologi i 1997 og er en av få som bokstavelig talt har tatt et selskap fra kjelleren til børs. Selskapet har vellykket utviklet flere forskjellige CPU- og GPU-væskekjølingsprodukter, som hovedsakelig brukes i høy ytelse gaming, engineering, finansiell programvare osv. Selve selskapet Asetek ble grunnlagt i 2000 med hovedkontor i Danmark og har virksomhet i California, Texas, Kina og Taiwan.I dag er Asetek den største leverandøren av flytende kjølingsteknologi i det globale PC-markedet med over 30% markedsandel.

I 2019 innførte USA en tollsats på 25% på import av varer produsert i Kina, som inkluderer Asetek-produkter. Tilstedeværelsen av tariffen, og sannsynligheten for at tariffen kunne øke, bidro til usikkerheten i Gaming & Enthusiast-markedet og nedgangen i Aseteks inntekter i 2019. Asetek i 2020 var derimot en helt annen historie, med en oppgang på rundt 260% og en enorm omsetningsvekst fra 2019.

Vi har valgt å ta inn Asetek i porteføljen grunnet flere ting:

Aseteks skalerbare forretningsmodell og deres økende fokus på̊ kjøling for datasenter. Markedet for datasenter med flytende kjøling kan gi betydelig langsiktig salgspotensial til Asetek med et marked som var verdt 900 millioner dollar i 2019. For tiden har selskapet mindre enn 1% markedsandel. Markedsundersøkelsesselskapet Global Market Insights anslår at markedet vil vokse med en sammensatt årlig vekst rate på̊ 19% de neste årene og nå̊ 2,5 milliarder dollar innen 2025.

Med teknologiske megatrender som datafikasjon, blokkjeder, IoT og AI som produserer en enorm mengde data, vil datasentre hele tiden se etter måter for å forbedre datakraft.

I oktober guidet selskapet en omsetningsvekst på̊ 25 til 30 prosent i 2020 mot året før, og et resultat før skatt på̊ rundt ni til ti mill. dollar. I dagens oppdaterte guiding skriver selskapet at de nå venter en omsetningsvekst på̊ mellom 33 og 35 prosent, og et resultat før skatt på̊ mellom ti og elleve millioner dollar.

Selskapet legger frem fjerdekvartalsresultater og årsrapport for 2020 24. februar

MPC Container Ships:

MPCC er et shippingselskap med en flåte bestående av 66 feeder containerskip. Den store flåten gjør at selskapet er markedsledende innenfor sitt segment, «små» containerskip med hovedfokus på de de intra-regionale rutene.

MPCC fortsetter å nyte godt av et brennhett containerfrakt-marked. Ratene fortsetter den gode trenden fra andre halvår 2020 og er nå på nivåer man ikke har sett siden 2011. Kontrakter blir inngått med høyere rater og for lengere perioder. Dette har ført til at selskapet pr 02.02.21 allerede har sikret 124 Musd i inntekter for 2021. Og med henholdsvis 9, 18 og 11 nye kontrakter som skal signeres Q1-Q3 2021 går selskapet en spennende tid i vente.

Nekkar:

NKR er ett av porteføljens nyeste tilskudd. Selskapet jobber med bærekraftige løsninger og teknologier innenfor en rekke ulike bransjer og industrier. Hovedinntekten til Nekkar kommer fra det heleide datterselskapet Syncrolift som jobber med effektivisering av skipsverft over hele verden. Syncrolift rapporterte om en ATH ordre backlog på MNOK 1.100 1H20, en oppgang på 43% fra 31.12.19. Intellift, hvor Nekkar har en eierandel på 51%, hadde en omsetning på 9MNOK 1H20, opp 50% fra 6 MNOK i 1H19.

Nekkar hadde et erstatningskrav hengende over seg etter salg av en tidligere divisjon, tvisten ble løst med et forlik i starten av 2021. Nå kan selskapet legge saken bak seg og fokusere fullt ut på de spennende prosjektene de er i gang med innenfor segmentene skipsverft (Syncrolift), Saas til offshore energi (Intellift) og oppdrettsanlegg (Aquaculture/Starfish).

BEWi

BEWi er en ledene Europeisk produsent av emballasjeløsninger og isolasjon i materialene EPS, XPS og EPP. De består i dag av 39 fabrikker spredt ut over det europeiske kontinentet og har et geografisk nedslagsfelt som strekker seg fra Lisboa i sør til Hammerfest i nord. Selskapet har en vertikalt integrert forretningsmodell, hvor de styrer alle deler av produksjonen av EPS fra råmaterial til ferdig produkt. BEWI ble etablert i 1980 på Frøya av bekken familien og Gustav Witzøe, og startet da primært med produksjon av fiskekasser, noe som fortsatt er en stor del av selskapets virksomhet, fabrikken på Frøya er den største av sitt slag og levere om lag 10 millioner fiskekasser i året. Da hovedsakelig med Salmar, Lerøy og MOWi som deres største kunder. siden 2014 har BEWi gjort 19 oppkjøp og har med det vært i stand til å øke sin omsetning fra 300 millioner til om lag 5 milliarder på 6 år, og har samtidig oppretthold en god lønnsomhet gjennom hele denne vekst fasen. BEWI ble notert på Euronext Growth i august 2020, før de så tok steget til Oslo Børs hovedliste i desember, og er det selskapet som har tatt dette steget raskest.

Selskapet er svært opptatt av å levere bærekraftig emballasje og isolasjonsløsninger til markedet. Selskapet har et uttalt mål om å resirkulere og gjenbruke 60.000 tonn med EPS årlig. I dag ligger denne kapasiteten på 20.000 tonn. BEWi meldte i januar at de hadde gjennomført de første suksessfulle prøvene av produksjon av isolasjon i EPS, og er de første i markedet til å kunne tilby formstøpt (ringmur, L-element) EPS i 100 prosent resirkulert materiale.

I Q3 2020 leverte de en netto inntekt på 122 millioner Euro. Og en EBITDA margin på 14,8%. Dette er en omsetningsvekst på 14% fra året før, samt en økning i EBITDA margin fra 11,5% året før.(inkluderer oppkjøp gjort i perioden)

Vi anser oppsiden i BEWi som stor, da med bakgrunn i at selskapet leverer gode resultater og vekst over tid, samt deres fokus på bærekraftige løsninger og en sirkulær fremtid vil være en sterk driver for selskapet i tiden fremover. Vi anser og den begrensede mediedekningen og at de er relativt ferske på oslobørs som en mulighet for gode triggere i fremtiden. Risikomomenter ved selskapet er at det er relativt lav likviditet i aksjen, noe som kommer av at selskapet i dag har mange store langsiktige eiere.

Kid

Kid er en detaljhandel innen tekstil og interiør i både Norge gjennom Kid og i Sverige, Finland og Estland gjennom Hemtex. Selskapet drifter per 31.12. i underkant av 300 fysiske butikker, og har en økende andel netthandel i tråd med selskapets satsning på dette. Utbruddet av Covid-19 betydde i utgangspunktet nedstenging av butikker for Kid, noe som preger selskapet i dag og vil fortsette og prege selskapet i nærmeste fremtid . Derimot har pandemien ført til en stor etterspørselsøkning i detaljhandelen, som i sin tur har vært en sterk bidragsyter til vekst for Kid i 2020. De relevante landene for Kid er godt i gang med vaksinering, men preges fortsatt av strenge smittevernstiltak og vi tror Kid fortsatt vil oppleve god etterspørsel og muligheter for vekst i tiden fremover.

Kid leverte en omsetning I 4.kvartal på 1,1 milliarder dette betyr en vekst på 6,6 prosent fra året før, mens «like-for-like-salget økte med 7,4 prosent. Det vil si dersom man ser bort fra alle nye etableringer. For hele regnskapsåret 2020 ender kid med en økning i omsetning på 9,3% eller drøyt 2,99 milliarder kroner. I 4.Kvartal 2020 hadde segmentet Kid Interiør en inntektsøkning på 15,3%, hvor «like-for-like»-salget ble økte med 13,6% og netthandel økte med 59,2%. Samtidig hadde Hemtex en inntektsreduksjon på 1,1%, hvor «like-for-like»-salget ble redusert med 1,9% men netthandel økte med 46,4%. Tidligere har Kid levert meget god lønnsomhet, med en resultatgrad på om lag 10% og en bruttofortjeneste på om lag 62% for Q1-Q3 i 2020. Følgelig tror vi på god lønnsomhet i det siste kvartalet i 2020 også.

Carasent

CARA er et investeringsselskap med et spesielt fokus på selskaper som utvikler E-helse løsninger. I 2018 kjøpte de Evimeria AB, et svenskt selskap som leverer internett basert løsninger for legekontorer og elektroniske helsejournaler. Siden 2018 har Evimeria vært det eneste selskapet i Carasent sin portefølje. Evimeria har de siste årene vist en gjennomsnittlig vekst på 40% i inntekter og signerer rundt 20 klinikker i kvartalet.

De siste årene har Carasent hatt strategiske planer om å komme seg in på det norske markedet. I desember 2020 førte dette til et oppkjøp av Avans Soma AS for en sum tilsvarende 122,5 MNOK. Avans AS leverer programvaren Ad Curis for rehabiliterings- og opptreningssenteret og programvaren Ad Opus for attførings- og vekstbedrifter. Dette er programvarer som blant annet inneholder elektroniske pasient journaler og elektroniske oppfølgingssystemer.

Med det nyeste oppkjøpet er Carasent eier av to selskaper som arbeider med effektivisering og digitalisering av helsevesenet. Som man har sett de siste årene har helsevesenet vært overarbeidet og effektivisering og digitalisering har derfor vært svært viktig for å kunne tilby tilstrekkelig behandling og oppfølging av pasienter. Dette har blitt enda mer tydeliggjort av Covid-19 pandemien, og vi tror derfor at Evimeria og nå Avans Soma har gode muligheter for å vis god vekst fremover.

Avans soma har for de siste 12 månedene fra september 2020 inntekter og EBITDA på henholdsvis 24 MNOK og 6 MNOK. Med en kjøpesum på 122,5 MNOK er Avans Soma priset til 5 ganger deres salg. Dette er gjort i et marked der gjennomsnittlig P/S multippel ligger på ca. 30. Basert på dette mener vi at Carasent har kommet seg inn på det norske markedet til stor rabatt og tror følgelig på en god kursutvikling i 2021.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer