Gå til hovedinnhold

Slik har det gått med min fondsportefølje

2019 har vært et uvanlig sterkt børsår. Min fondsportefølje har steget hele 23 % hittil i år (19.11), noe som er bedre enn Oslo Børs, men svakere enn verdensindeksen. Jeg valgt noen defensive fond for å være rustet mot uvær, men det har jeg tapt på så langt.

Vi gjør endringer for fond på nordnet.no. fra 1. september. Du kan lese mer om den nye fondsprisingsmodellen her.

I denne #pengepodden-episoden snakker jeg og mine to gode kolleger, Mads Johannessen og Roger Berntsen, om utviklingen i våre porteføljer. Lytt her.

I kakediagrammet under ser du min fondsportefølje, som for tiden består av 12 fond.

Den siste tremånedersperioden har jeg ikke gjort noen endringer i porteføljen min. Den foregående tremånedersperioden gjorde jeg hele fem endringer, noe som er uvanlig mange. Det kan du lese om i min forrige porteføljeoppdatering.

Å ha hele 12 fond i en portefølje er mange, og langt flere enn hva jeg anbefaler andre å ha. Men jeg synes det er morsomt å eie flere fond, og se om jeg klarer å slå verdensindeksen. Husk at en mengde aktive fond til slutt ender opp som “verdens dyreste indeksfond”.

Mine fond kan grupperes i fire fondskategorier:

  • Ca 1/3-del av porteføljen min er indeksfond
  • Ca ¼-del er aktive aksjefond
  • Ca ¼-del er multi asset fond (Smart 15)
  • 15 % er faktorfond

Alle som vil kan følge mine porteføljer på Shareville. (For å se navn på fondene og få varsel når jeg kjløper og selger, må man være Nordnetkunde.) Jeg har to Shareville-kontoer. Grafen under viser utviklingen i min pensjonskapitalbevis-konto 01.01-27.11.19.

Grafen under viser utviklingen i min aksjesparekonto 01.01-27.11.19.

Hittil i år (per 27.11.19) har min portefølje gitt 23 % avkastning, målt som et vektet gjennomsnitt av mine 12 fond på mine to Sharevillekontoer. Dette er langt bedre enn Oslo Børs (14 %), men lavere enn All World indeksen i norske kroner (30 %).

All World-indeksen er den bredeste verdensindeksen, som både inneholder utviklede markeder og vekstmarkeder (DM + EM). Mitt største fond, Storebrand Indeks – Alle Markeder, følger denne indeksen slavisk – og dette fondet har ikke overraskende gitt 30 % avkastning h.i.å.

De tre siste måneder har min fondsportefølje gitt 8 % avkastning. Det er veldig hyggelige absolutte tall, men det er noe svakere enn både Oslo Børs (9%) og ganske mye svakere enn All World-indeksen (12 % i NOK), som jeg mener er den mest relevante referanseindeksen for min portefølje – siden jeg stort sett har en global fondsportefølje.

Defensive bets har gitt mindreavkastning (hittil)

Mindreavkastningen siste tre måneder skyldes hovedsakelig:

  • Jeg har nesten ¼ del av porteføljen min plassert i Nordnet Smart 15 – og det fondet har kun gitt 1,6 % avkastning siste tre måneder. Dette er et multi asset fond, hvor den gearede rentedelen har gitt nesten like mye negativ avkastning som aksjedelen har gitt positiv avkastning den siste tiden. Når det er sagt: Hittil i år har dette fondet gitt 17 % avkastning, som er meget bra for et valutasikret fond. Jeg ser på dette fondet som noe mer stabilt enn et vanlig aksjefond, som ikke svinger helt i takt med aksjemarkedet. Fondet forventes å falle litt mindre når aksjemarkedet faller, og stige litt mindre når aksjemarkedet stiger. Les mer om Smartfondene i siste månedsrapport.
  • I tillegg har jeg ytterligere to fond som er valutasikret: Storebrand Global Multifactor Valutasikret og KLP Aksje Global Flerfaktor II. Valutasikring har vært et dårlig valg både de siste månedene og de siste årene. De tre siste månedene har et valutasikret globalfond gitt ca 3 prosentpoeng lavere avkastning enn det samme fondet uten valutasikring. Jeg har forsøkt å være smart ved å vedde på at den svake kronen skal bli sterkere, men det var ikke lønt seg hittil. (De fleste gangene jeg forsøker å slå markedet, ender jeg opp med å tape… men jeg har en glede i å forsøke likevel, siden jeg lærer mye av å prøve og feile.)
  • Jeg har også to defensive fond, som jeg har kjøpt fordi jeg har posisjonert meg for mer urolige tider: KLP Aksje Global Flerfaktor II og Sissener Canopus. Dette er fond som normalt skal gjøre det bedre enn indeksen i fallende og volatile markeder, men som ikke henger med like godt oppover – dette har også vært tilfelle den siste perioden.

De beste fondene i den siste tremånedersperioden har vært DNB Grønt Norden, Storebrand Indeks – Alle Markeder, DNB Teknologi og Storebrand Global Solutions – som alle har gitt mellom 12 og 14 % siste tre måneder.

Hva gjør jeg videre?

Ved inngangen til året – og gjennom året – har jeg posisjonert meg for svakere og mer volatile aksjemarkeder. Det har vært feil hittil. Angrer jeg? Nei, det er for tidlig å konkludere nå.

Jeg er en langsiktig investor som sparer til pensjon, og måler ikke min «suksess» på kvartalsrapporter. Jeg vil derfor beholde min overvekt i defensive aksjefond og fremdeles ha et multi asset fond (Smart 15) som en betydelig vekt i porteføljen. Jeg synes fremdeles børsene verden over er høyt priset, og synes det er greit å redusere risikoen noe i min portefølje sammenlignet med å kun eie ett globalt indeksfond (selv om det ville lønt seg for meg de to siste årene – he-he). Jeg har vurdert å bytte ut noen aksjefond med (trygge) rentefond, men jeg har ikke så stor tro på mine timng-evner. Derfor velger jeg heller å ta ned risikoen noe ved å investere i noen defensive aksjefond og multi asset-fond i steden.

Jeg må minne meg selv om at 23 % avkastning hittil i år uansett er en vanvittig bra avkastning. Husk på at forventet langsiktig avkastning i aksjefond ligger på om lag 5 til 8 % årlig. Siden finanskrisen har vi hatt tosifret avkastning i aksjefond i snitt, men det kan vi ikke regne med fremover – siden rentene er så lave som de er.

Lyttertips: I denne episoden av Pengepodden fra september snakker vi om hvordan man skal investere i en tid med lave renter.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer