Gå til hovedinnhold

Endringer for fond på nordnet.no.

For deg som investerer i fond.

Fra og med 1. september 2020 endret vi måten vi belaster fondskostnader og prisene på fond. Dette gjorde vi for at handel i fond skal bli mer transparent og rettferdig, samtidig som vi tilfredstiller regulatoriske krav og holder prisene konkurransedyktige. Målet med regelverket og oppdateringene er å gjøre det enklere for deg som kunde å vite hvor mye og til hvem du betaler for fondene dine. De fleste av de 800 fondene på nordnet.no blir billigere, mens noen blir noe dyrere.

Vi har også lansert fem nye internasjonale indeksfond, inkludert Norges rimeligste teknologifond.

Disse begrepene bør du kunne:

Begrep

Forklaring

Forvaltningskostnad

Forvaltningskostnaden er den årlige prisen du betaler for å eie et fond. Denne deles mellom fondsforvalter og distributør.

Returprovisjon

På nordnet.no ble returprovisjon historie fra 1. september 2020. Returprovisjon er en andel av forvaltningskostnaden som vi mottar fra fondsleverandør for å distribuere fond, drifte kundesenter, systemer, skatterapportering etc.

Plattformavgift

Fra 1. september innførte vi en plattformavgift på fond. Denne erstatter returprovisjon som vår inntekt fra fondsdistribusjon.

Dette er nytt:

 1. Hvordan forvaltningskostnader belastes fondssparingen din.
  Vi tilbakebetaler returprovisjonen til deg og innfører en plattformavgift.
 2. Endring i prisene på fond.
  Med en ny plattformavgift endres prisene på alle fond.
 3. Ny måte å presentere fondspriser.
  Forvaltningskostnaden presenteres på en ny måte på nordnet.no fra og med midten av september. For øyeblikket ser du ikke totalavgiften på fondet, men dette kommer snart.

Ny måte å betale for fondene dine.

Normalt har du betalt en årlig forvaltningskostnad som har vært inkludert i kursutviklingen til fondet ditt. Fra 1. september endret vi hvordan forvaltningskostnaden belastes. Det gjør at du tydeligere kan ha oversikt over hva du betaler til oss for fondene dine.

Tilbakebetaling av returprovisjon og belastning for plattformavgift skjer én gang i kvartalet.

 • Forvaltningskostnaden trekkes som normalt av den daglige kursutviklingen.
 • Vi betaler returprovisjonen fra fondsforvalter direkte inn på kontoen din.
 • Vi belaster en plattformavgift som trekkes fra samme konto.

I dette eksemplet betalte du 1,5 % i årlig forvaltningskostnad. Legg merke til at prisen og returprovisjon varierer mellom fond og at dette kun er et eksempel. Det vanligste har vært 50 % eller mindre i returprovisjon.

Slik var det før:

 • Du kjøpte et fond på nordnet.no.
 • En årlig forvaltningskostnad på 1,5 % ble trukket fra kursutviklingen til fondet ditt og ble betalt til til fondsforvalteren.
 • Fondsforvalteren betalte i dette eksemplet halvparten til Nordnet, 0,75 %.

Slik blir er det nå:

 • Du kjøper et fond på nordnet.no.
 • Den årlige forvaltningskostnaden på 1,5 % trekkes fra kursutviklingen til fondet ditt.
 • Forvalter betaler Nordnet en andel (0,75 %) i returprovisjon, men fremfor å beholde pengene selv gir vi vår andel til deg. Du belastes i stedet en plattformavgift på inntil 0,3 %.
 • Din nye årlige totalkostnad for dette fondet blir 1,05 % (0,75+0,3).

Nye priser på fond fra 1. september 2020.

De nye fondsprisene er basert på:

 1. Du betaler en årlig forvaltningskostnad til fondsforvalter som før.
 2. Du får returprovisjonen som tidligere har gått til Nordnet.
 3. Du belastes en plattformavgift basert på din samlede fondsverdi i aksjefond og din samlede fondsverdi i rentefond.

Blant de over 800 fondene du kan velge mellom blir 9 av 10 billigere, men indeksfond og enkelte rentefond blir noe dyrere.

Slik beregnes plattformavgiften.

Plattformavgiften varierer basert på hvor stor verdi du har i aksjefond og rentefond.

Aksjefond

Aksjefond omfatter aktivt forvaltede aksje-, indeks-, kombinasjons- og hedgefond.

På de første 500 000 kr du har i aksjefond betaler du 0,3 % i plattformavgift. Har du for eksempel 1 million i aksjefond, betaler du 0,3 % på de første 500 000 kr, og 0,25 % på de neste 500 000 kr. Årlig forvaltningskostnad i fondene, fratrukket returprovisjon, kommer i tillegg.

Plattformavgift

Verdi i aksjefond

0,3 %

Opptil 500 000

0,25 %

Mellom 500 000 og 10 millioner

0,15 %

Over 10 millioner

Rentefond

Rentefond omfatter pengemarkedsfond, obligasjonsfond og high yield rentefond.

På de første 5 millionene du har i rentefond betaler du 0,15 % i plattformavgift. Har du for eksempel 6 millioner i rentefond, betaler du 0,15 % på de første 5 millioner, og 0,05 % på overskytende. Årlig forvaltningskostnad i fondene, fratrukket returprovisjon, kommer i tillegg.

Plattformavgift

Verdi i rentefond

0,15 %

Opptil 5 millioner

0,05 %

Over 5 millioner

Priseksempel med to aksjefond i porteføljen.

Mange av våre fondskunder eier to aksjefond. Her ser du et eksempel på en portefølje med ett aktivt forvaltet aksjefond og ett indeksfond - med lik verdi.

kr

Andel av portefølje
Aktivt forvaltet fond 50 % tilsvarer kr
Indeksfond 50 % tilsvarer kr
Aktivt forvaltet fond Indeksfond
Gammel pris  %  kr  %  kr
Ny pris  %  kr  %  kr

Du sparer

kr i året

Forvaltningskostnader presenteres på ny måte.

For at du som handler fond skal få oversikt over kostnadene til fondet du handler har vi endre måten forvaltningskostnadene presenteres på instrumentsidene. Under Handelsinformasjon og kostnader får du presentert Total årlig pris og se hva den består av.

Total årlig pris er summen av løpende kostnader, minus returprovisjon, pluss plattformavgift. I oversikten ser du også hvor mye av de løpende kostnader som er forvaltningskostnad.

Merk at plattformavgiften kan være mindre enn det som står på instrumentsidene dersom du har mer enn 500 000 kr i aksjefond, eller over 5 millioner i rentefond.

Eksempel på hvordan fondspriser vises fra 1. september.

Fem nye indeksfond.

Teknologi, Global, USA, Europa og Emerging Markets.

Vi har lansert fem nye indeksfond, som er de rimeligste innen sine kategorier på nordnet.no. Fondene har null i forvaltningskostnad, kun plattformavgift:

 • Nordnet Indeksfond Teknologi (følger MSCI World Information Technology Index)
 • Nordnet Indeks Global (følger MSCI World Index)
 • Nordnet Indeks USA (følger S&P 500 Index)
 • Nordnet Indeks Europa (følger MSCI Europe Index)
 • Nordnet Indeks Emerging Markets (følger MSCI Emerging markets Index)

Fondene er notert i norske kroner, så det er ingen valutavekslingskostnad. De er ikke valutasikret. J.P. Morgan forvalter fondene med Nordnet som co-forvalter.

Totale kostnader for disse indeksfondene avhenger av hvor stor verdi du har i aksjefond:

Verdi aksjefond

Forvaltningskostnad

Plattformavgift

0-500 000 kr

0,0 %

0,30 %

500 000 - 10 millioner kr

0,0 %

0,25 %

Over 10 millioner kr

0,0 %

0,15 %

Spørsmål og svar.

Fordi det er et europeisk regelverk, MIFID II, som blant annet strammer inn muligheten for distributører som oss å motta returprovisjoner for salg av fond.

Se norgessjef, Anders Skar, sitt blogginnlegglenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu for mer om bakgrunnen for endringen.

Prislisten for alle fondene våre finner du herPDF, og fra midten av september finner du prisene som normalt på nordnet.no.

Vi ser det som naturlig at alle aksjefond har lik plattformavgift. Aktive aksjefond og (aksje)indeksfond har samme forventet avkastning, og det kreves like mye ressurser fra Nordnet å betjene en indeksfondkunde som en aktiv aksjefondskunde. Vi ser også at dette er vanlig praksis i for eksempel Storbritannia. Frem til nå har salg av aktive fond langt på vei subsidiert salg av indeksfond, og det mener vi er galt. Med vår modell får vi en riktigere prising av aktive og passive fond som er mer i tråd med reelle kostnader for distribusjon, kundeservice, skatterapportering med mer.

Nei, det er samlet fondsverdi per juridiske enhet som avgjør plattformavgiften.

Nei, endringene nevnt på denne siden, inkludert delen om plattformavgift, gjelder kun for vanlige fond og ikke ETFer.

Du finner flere spørsmål og svar på Ofte stilte spørsmålåpnes i nytt vindu