Gå til hovedinnhold

Slik har det gått med min fondsportefølje i Q1 2024  

Min Shareville-portefølje har gitt 17 % avkastning siste 12 måneder per 17 . april 2024. Det er hyggelige tall, men likevel hele 7 prosentpoeng bak et globalt indeksfond. Også på lang sikt har jeg tapt mot et globalt indeksfond. Les mine (bort)forklaringer.

I forrige ukes Pengepodden-episode, gikk Roger, Mads og jeg gjennom våre Shareville-porteføljer, og ga hverandre ris og ros. For min del ble det mest ris…

Både hittil i år (Year To Date – YTD), siste 12 måneder og siste 3 år ligger min portefølje bak et bredt globalt indeksfond. Jeg legger ikke skjul på at jeg er misfornøyd med avkastningen både på kort og lang sikt. Jeg har bommet på de fleste aktive valgene det siste året. Til mitt forsvar kan jeg si, som en del aktive forvaltere gjør, at det har vært vanskelig å slå et globalt indeksfond det siste året (i likhet med de siste 10-15 årene!).

I de foregående kvartalskommentar listet jeg opp flere forklaringer på hvorfor globale indeksfond har gjort det så bra i forhold til aktive globalfond de siste årene. Stikkordene er sterke USA-børser (som har høy vekt i et globalt indeksfond), at teknologi er vinnerbransjen (som har høy vekt i et globalt indeksfond) og at store selskaper har gjort det bedre enn små (globale indeksfond består av store selskaper).

Det store spørsmålet er om (globale) indeksfond vil fortsette å slå flertallet av aktive fond. Det kan tenkes at vi får en “mean reversion” i faktorene nevnt ovenfor – at USA, tek-sektoren og store selskaper vil underprestere. Det er det selvsagt ingen som vet. Det vi vet er at indeksfond har et forsprang hvert år på mellom 0,5 og 2 prosent grunnet lavere kostnader.

Så langt i år (per 17. april) ser vi i alle fall ikke tegn til noen rotasjon fra store til små selskaper eller at amerikanske aksjer og teknologisektoren skal underprestere.

Nok bortforklaringer. Her følger de harde fakta for min del:  

Avkastningstall per 17.4.24. Merk at 3 års avkastning er akkumulert, ikke annualisert. Jeg bruker Storebrand Indeks Alle Markeder/ MSCI All Countries Index målt i NOK, som inkluderer Vekstmarkeder, som referanseindeks.

Grafen over viser avkastningen siste 12 måneder for min Shareville-portefølje (blå linje) sammenlignet med Storebrand Indeks Alle Markeder.

Merk at en ny funksjon («sammenlign alt med alt») på Nordnet.no gjør at du nå kan sammenligne avkastningen i dine porteføljer med alle fond, aksjer og ETFer, i tillegg til de «gamle» referanseindeksene.  

Sakset fra forrige nyhetsbrev: Observante kunder har lagt merke til at referanseindeksen Dow Jones World Index, som er et av standardvalgene i sammenligningsmenyen, vises i amerikanske dollar. Indeksen er heller ikke utbyttejustert. Dette resulterer i at indeksen viser en for lav avkastning, spesielt for norske kunder (pga svak kronekurs). Har du en internasjonal aksje- eller fondsportefølje er det mer riktig å sammenligne din avkastning med et globalt indeksfond notert i norske kroner, som eksempelvis Nordnet Global Indeks, DNB Global Indeks eller Storebrand Indeks Alle Markeder, som alle følger en verdensindeks og handles i norske kroner. Foreløpig finnes kun denne funksjonen på nettsiden, men vi har planer om å få den inn i appen også.

Litt om min investeringsstrategi

Noen ord om min investeringsstrategi er på sin plass for nye lesere: Jeg sparer langsiktig til pensjon. Stort sett 100 % aksjeandel. Jeg sammenligner min portefølje med verdensindeksen (inklusive vekstmarkeder). Jeg er fornøyd med å få aksjemarkedets avkastning over tid, siden rentes-rente-effekten er enorm. Derfor har jeg globale indeksfond som fundament i porteføljen, og som skal utgjøre omlag 50 % av totalen. I tillegg forsøker jeg å finne noen aktive sektor-, faktor- og regionfond som kan skape meravkastning over tid, selv om jeg vet at det ikke er noen enkel oppgave. Jeg vet at jeg har vel mange fond i min portefølje, og vil ikke anbefale andre å ha like mange – såfremt du ikke er en fondsnerd, som meg:) Jeg er overbevist om at valg av aksjeandel (les: høy) er mye viktigere enn hvilke aksjefond man velger.  

8 fond i porteføljen – overvekt verdi, forsvarsindustri og Norge

I kakediagrammet under ser du min fondsportefølje.  

I øyeblikket utgjør mine fire indeksfond, Nordnet Indeksfond Global ESG, KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret og Nordnet Indeksfond Emerging Markets ESG, og Nordnet Global Indeks 125 hele 60 % av porteføljen min. Disse fire utgjør til sammen ”hele verden”, dvs All Countries-indeksen, dvs både DM og EM. Dette utgjør fundamentet i porteføljen min, og sikrer meg global markedsavkastning på mer enn halve investeringen min. 60 % andel globale indeksfond er rekord for min del. Det skyldes at jeg innser at min aktive portefølje neppe klarer å hamle opp med et globalt indeksfond. Så lenge denne trenden vedvarer vil jeg nok øke andelen indeksfond.

Som nevnt flere ganger før: Det enkleste er ofte det beste, nemlig å sette alle de langsiktige pengene i et globalt indeksfond. Jeg velger likevel å fortsette med å vedlikeholde en aktiv fondsportefølje, fordi det er moro og lærerikt. 

Se min Shareville-profil her.

Kilder til meravkastning hittil i år og siste år

De fleste av mine aktive fond har gjort det svakere enn et globalt indeksfond YTD og siste 12 mnd. Det er litt pinlig. Se tabell under, som viser Shareville-porteføljen min. Jeg har også inkludert Storebrand Indeks Alle Markeder i tabellen, som jeg bruker som referanseindeks. Storebrand Global Solutions er også på listen, selv om jeg solgte det i februar. De to nederste fondene på listen er ETFer, hvor avkastningen måles i euro – og hvor 3 års avkastningen er annualisert, ikke akkumulert.  

To lyspunkt er det:

  • Van Eck Defense ETF (utgjør 13 % av porteføljen) er en ETF som investerer i forsvarsindustri-selskaper. Jeg tok inn denne i porteføljen i september 2023, siden jeg dessverre har tro på økt geopolitisk usikkerhet og opprustning fremover. Siden kjøpet og hittil i år har denne bidratt positivt. Avkastning YTD er 22 %. Jeg økte derfor eksponeringen mot denne i slutten av februar.
  • Nordnet Global Indeks 125 (utgjør 12 %), vårt nye gearede globale indeksfond, tok jeg inn i porteføljen i oktober. I stigende globale aksjemarkeder – som vi har hatt siden lanseringen i oktober, vil dette fondet gjøre det bedre enn et ordinært globalt indeksfond. I fallende aksjemarkeder, som de siste to ukene, vil dette fondet gjøre det svakere. Les mer om fordeler og ulemper med Nordnet Global Indeks 125 i dette blogginnlegget.

Kilder til mindreavkastning hittil i år og siste år

Fondene / ETFene som har bidratt til mindreavkastning siste 12 måneder er følgende:

  • Nordnet Indeksfond Emerging Markets (andel: 8 %) er en del av kjernen i porteføljen min, siden jeg vil ha eksponering mot vekstmarkeder. Jeg ser at dette fondet har gitt en del lavere avkastning enn andre EM indeksfond siste 1 og 3 år, pga ESG-screeningen. Dette kan gå begge veier, og jeg velger å beholde fondet inntil videre. (For Nordnet Indeksfond Global er det motsatt -dette fondet har noe høyere avkastning enn sammenlignbare globale indeksfond pga ESG-screeningen.)  
  • Nordea Stabile Aksjer Global Etisk utgjør 19 % av porteføljen. Dette globalfondet er et verdifond med 4 av 5 stjerner i Morningstar. Det siste året har fondet gitt betydelig mindreavkastning (ca 15 prosentpoeng!), som følge av at det har liten eksponering mot Mag 7 og lignende. I svakere og fallende aksjemarkeder vil dette fondet normalt gjøre det noe sterkere enn et globalt indeksfond. Jeg beholder derfor fondet en stund til.
  • Storebrand Global Solutions (utgjorde 4 %). Jeg solgte dette fondet i februar 2024 grunnet svak avkastning. Fondet har gitt mindreavkastning tre år på rad, både mot referanseindeks og Morningstar fondskategori. Jeg burde solgt fondet for ett år siden, siden min hovedregel er å selge et aktivt fond som har mnindreavkastning to år på rad. Pengene fra salget ble brukt til å øke eksponeringen i Nordnet Global Indeks 125 og Van Eck Defense ETF.
  • Fondsfinans Utbytte utgjør ca 4 % av porteføljen, og sørger for en liten home bias mot norske aksjer. (Norge utgjør ca 0,3 % av MSCI World Index.) Dette aksjefondet investerer i norske utbyttebetalende aksjer. Fondet har slåttOslo Børssiste 3 år og ligger likt med indeksen siste året).
  • KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret har også dratt ned avkastningen. Jeg tok inn fondet i porteføljen høsten 2022, som et veddemål på at kronekursen skulle styrke seg. Da var dollarkursen på 10,2 NOK. Jeg økte eksponeringen i fondet da dollaren var i 11,0 i juni 2023. Jeg har gradvis fått mindre og mindre tro på mine evner som valutaspekulant, så jeg reduserte veddemålet i februar 2024. Jeg innser at jeg ikke aner om norske kroner er unormalt svak i øyeblikket eller om dette er den nye normalen – eller om kronen skal gå enda svakere…

Les tidligere porteføljeoppdateringer fra Bjørrn Erik her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer