Skoleduellen er i gang!

Skoleduellen er endelig i gang, og vi i Børsgruppen Aktie er klare for å konkurrere mot de andre skolene igjen. Vi har valgt å starte med en portefølje bestående av åtte aksjer med forskjellig vekting, pluss 15% i cash.

Bare denne første uken av skoleduellen har vist at dette kan bli en ekstremt spennende konkurranse. Flere skoler har valg å laste opp i DNB OBX og holde store beholdninger i cash. Vi er enige i farene i dagens marked, men vi har valgt en strategi der vi heller skal finne vinnere i et vanskelig og skummelt marked isteden for å satse på porteføljer som mer eller mindre holder seg helt likt med indexsen.

Det er både tidkrevende og utfordrende å finne gode aksjer i dagens marked, men arbeidet vi legger ned håper vi og tror skal vise seg verdt det på slutten av skoleduellen også får skolene som har valgt å investere i indeksfond isteden for å bruke tid på å investere pengene selv kjøre sitt eget løp.

Uansett, under finner du litt info om hvorfor vi har valg å gå inn på eiersiden i de ulike aksjene 😉

(Disclaimer: teksten under er ment som bakgrunn for investeringene våre og er ikke en direkte kjøpsanbefaling. All investering skjer på egen risiko og det er viktig å gjøre egne analyser.)

Pareto Bank 15% av porteføljen

Pareto Bank er en uavhengig bank med hovedfokus på utlån til mellomstore norske bedrifter. Etter å ha hentet inn NOK 400 mill i ny egenkapital i juni 2019 til NOK 37,00 pr aksje er selskapet godt kapitalisert og sikter mot en årlig utlånsvekst på 10% og en egenkapitalavkastning etter skatt på 15%. Banken har god tilgang til nye prosjekter, utlån med høy margin og relativt kort løpetid (1-3 år). Etter emisjonen i sommer hadde Pareto Bank en ren kjernekapital på 17,8% ved utgangen av Q2 mot myndighetenes krav på 15,7% ved utgangen av 2019. Dette gir rom for ytterligere vekst og økt utbytte betaling.

Snittet av de noterte bankene på Oslo Børs prises til 1,0x bokført EK og leverer i snitt 9-10% avkastning på egenkapitalen etter skatt. Pareto Bank prises til 0,87x bokført EK og har de siste årene levert en avkastning på egenkapitalen på 15-16%. Prisingen og utsiktene tatt i betraktning mener vi Pareto Bank er et attraktivt kjøp.

Hunter Group 12,5% av porteføljen

Det lille tankrederiet Hunter Group får også plass i porteføljen. Høsten er historisk sett høysesong for tank, IMO2020 er rett rundt hjørnet (som Hunter er meget fint posisjonert mot) og vi forventer en sterk oppgang i VLCC-tankrater. Hunter har og vind i seilene etter å ha inngått en 5-årig sale and leaseback avtale med Ship Finance (SFL) for tre av sine VLCC´er. Avtalen ble gjort på attraktive nivåer og med kjøpsopsjoner for Hunter på alle tre skipene. Dette gir Hunter fleksibilitet med tanke på muligheten for fremtidige salg av skipene.

Hunter har en cash break even på USD 18.900 per dag ekskludert ECO og scrubber besparelser, og med en kraftig vekst forventet vekst i oljeeksport fra USA til Asia de neste årene tror vi Hunter er godt posisjonert. Ratene begynner å ta seg opp og det har blitt meldt om rater på rundt USD 49.000 dagen de siste ukene. Estimater for ratene i Q4 ligger på rundt USD 53.000. Prisingen i Hunter er også attraktiv med en NAV på rundt 4,5 kr pr aksje. Prisingen og det vi mener er gode utsikter for tankmarkedet fremover gjør at vi er bull på Hunter Group.

Vistin Pharma 10% av porteføljen

Vistin har inngått veddemål med ulike banker som motpart som prisdifferansen mellom lavsvovelholdig og høysvovelholdig drivstoff for shipping skal øke som følge av at store deler av skipsfarten må bytte fra høysvovelholdig til lavsvovelholdig drivstoff på grunn av IMO 2020. De har gått short høysvovelholdig drivstoff (det som brukes nå) og long lavsvovelholdig drivstoff (som de som ikke har scrubber må gå over til å bruke).

Forwardkurven på spreaden mellom MGO og HFSO ligger for øyeblikket på USD 500. Hvis dette blir utfallet vil Vistin sitte med en gevinst på posisjonene sine på rundt NOK 300 mill. Med en børsverdi på NOK 400 mill og en prising marginalt over selskapets netto cashbeholdning, burde aksjen være en doblingskandidat.

Crayon Group Holding 7,5% porteføljen

Crayon har siden årsskiftet gått mer enn 100%, men vi ser videre oppside i aksjen. Med en høy andel recurring revenue på 80%, 50% av kundene på kontrakt med to år eller mer fremstår Crayon som en attraktiv aksje. I juli landet Crayon to kjempekontrakter med en totalverdi på NOK 3,6 mrd, dette tilsvarer mer enn selskapets nåværernde markedsverdi.

Crayon opererer innenfor det attraktive «Software Asset Management» markedet, et marked som forventes å generere «double digit» vekst i årene som kommer. Følgelig vil Crayon kunne høste fruktene av generell markedsvekst. Samtidig driver de og på med AI, Machine Learning, «IoT» og er ledende i Norden på «Cloud». Gjennom Crayon får vi IT-eksponering, noe som bidrar til diversifisering av porteføljen. Avslutningsvis ser vi digitalisering som en underliggende trend med tanke på videre utvikling, ettersom selskaper i alle sektorer stadig er på utkikk etter smartere løsninger.

Aker 10% av porteføljen

Aker er et industrielt investeringsselskap som eier flere børsnoterte og unoterte selskap, som Aker BP, Kværner, Aker solutions, Aker Energy og Cognite. Det har lenge vært en «rabatt» fra NAV til markedsverdi, hovedsakelig grunnet at de før hadde kun rundt 50% av verdiene i Aker-systemet børsnotert, og sannsynligvis fordi Røkke ble sett på som uforutsigbar. Da var «Røkke-rabatten» rundt 50%. Nå er ca. 90% av eiendelene børsnotert, for eksempel Aker BP og Kværner. Rabatten har blitt mindre, men er fortsatt på rundt 20%. Aker prises nå til under(!) eierposten sin i Aker BP. Det betyr at man egentlig får eierskapet i de andre selskapene gratis. Det unoterte selskapet Cognite er bokført til en verdi på rundt 40 mill i Aker, men ryktes nå å nærme seg børs med en verdi på mange milliarder. Det er ofte rabatter i slike store «eierselskap», men det er og eksempler på lignende selskaper som handles til en premie.

Oljemarkedet preges av stor volatilitet og store svingninger, derfor mener vi det er fint med Aker hvor vi får en litt mer forsiktig oljeeksponering. Uten om usikkerheten knyttet til oljeprisutviklingen på kort sikt, er vi veldig positive til Aker BP. Johan Sverdrup-feltet nærmer seg oppstart, og Aker vil nyte godt av milliardutbyttene fra Aker BP. Vi mener Aker er en kvalitetsaksje på tilbud.

Yara 10% av porteføljen

Yara er en av industrikjempene notert på Oslo børs. Deres primærområde er innenfor gjødsel produksjon. Etterspørselen etter kunstgjødsel øker jevnt og trutt mens kapasiteten de neste 2-3 årene er begrenset. Dette skulle tilsi økende priser på Yara sine produkter og økt inntjening. Vi tror og de kan komme til å selge unna deler av selskapet som ikke faller inn under kjernevirksomheten, for eksempel Scrubber-virksomheten. Dette bidrar til å synligjøre verdier i selskapet og gjøre det mulig med større utbytter. Ringreven Trøim har tatt en betydelig eksponering og vi forventer at han med sin finansielle kompetanse vil bidra til at begge elementene materialiseres. Vi anser derfor Yara som en attraktiv aksje å eie i tiden fremover.

Norsk Hydro 10% av porteføljen

Norsk Hydro har falt mye fra toppen. Nå virker Brasil-problemene å være over og Alunorte-anlegget er på vei tilbake til full produksjon, samt at aluminiumsprisen synes å ha stabilisert seg. Ny CEO er på plass og ryddingen har startet.De har varslet en restrukturering/kostnadskutt, og at de vil søke å optimalisere og «spisse» porteføljen sin. De har allerede solgt et selskap som de mente ikke leverte godt nok. Vi mener Hydro har fått for mye «bank», og at de har det verste bak seg. Vi tror også at en «trigger» for kursen kan være kapitalmarkedsdagen som kommer 24/9.De bokførte verdiene til Hydro tilsier en aksjekurs på godt over NOK 40, og vi mener den lave prisingen gjør Hydro til et godt kjøp.

Kværner 10% av porteføljen

Kværner er en leverandør av olje og gass plattformer, landbasert prosess anlegg og offshore vind. Selskapet har ca. 3.000 ansatte som over tid har vist en svært god evne til å levere prosjekter på tid og budsjett. Kværner har ved utgangen av andre kvartal 2019 en ordre reserve på NOK 9,0 milliarder hvorav 44% skal leveres i andre halvår 2019, 38% i 2020 og 18% i 2021. Selskapet har en sterk finansiell posisjon og har netto likvide midler (fratrukket rentebærende gjeld) på NOK 2,7 milliarder. Selv om hovedvirksomheten til selskapet er innenfor olje & gass har selskapet det siste året økt fokus på fornybar energi og da i hovedsak innenfor offshore vind. Selskapet rapporterte etter andre kvartal at det er høy aktivitet innenfor anbud til offshore vind hvor de i første halvår 2019 blant annet har gjennomført et forprosjekt for Hywind Tampen. Flere vindkraft prosjekter forventes tildelt i markedet i andre halvår 2019.

Selskapets hoved driver er olje & gass investeringer i Nordsjøen og andre farvann. Kombinasjonen av lavere utbyggingskostnader og noe høyere oljepris har gitt ny optimisme og økt investeringer innenfor olje og gass industrien siste året. De største kontrakts tildelingene forventes å tildeles markedet i 2020 og 2021 hvor Kværner er svært godt posisjonert. Kværner har hovedsakelig kunder relatert til Nor

KVAER aksjen har variert mellom 10.50 og 14.50 kroner dette året. Selskapet er svært godt posisjonert for nye kontrakter gjennom å ha levert tidligere prosjekter på eller før tid og til avtalt pris. Selskapet har en svært sterk finansiell stilling og netto likvider var ved utgangen av juni 2019 på NOK 2,7 milliarder. Selv fratrukket en normal arbeidskapital på NOK 1,0 milliarder er fri likviditet på NOK 1,7 milliarder (tilsvarende NOK 6,40 per aksje). Kværner vil dra nytte av økte investeringer innenfor olje og gass men kanskje like spennende er de mange offshore vind prosjektene som kommer og som kan gi KVAER aksjen et «grønnere» preg. På forventet 2019 resultat prises aksjen til 9,3x P/E og kun 2,3x EBITDA (fratrukket arbeidskapitalen). Selskapet betalte i 2019 utbytte for første gang (NOK 1,00 per aksje – tilsvarende 8,2% avkastning) og vil være i en posisjon for å minst opprettholde dette. Dette gir en klart lavere risiko vurdering til tross for selskapets virksomhet innenfor olje & gass som er avhengig av oljeprisen og at olje og gass selskapene investerer i nye prosjekter.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer