Skoleduellen 2017/18

Skoleduellen 2017/18 er offisielt i gang, og vi gleder oss til en ny duell med gamle og nye børsgrupper.

Oslo Børs er på all time high og mange av selskapene er høyt priset. Dette er noe som gjør årets konkurranse ekstra utfordrende. Vi har derfor en strategi om å holde oss til selskaper som er relativt stabile. Til å begynne med har vi i STØH Kapital beholdt noe av kapitalen i kontanter og vil gjøre rokkeringer på porteføljen dersom markedsbildet endres. Åpningsporteføljen vår består av XXL, Protector Forsikring, Havyard Group, Norwegian Property og Jinhui Shipping and Transportation.

XXL

Vi har tatt XXL inn i vår portefølje ettersom selskapets satsing i Østerrike er svært interessant. Vi har troen på at østerrikerne, som er kvalitetsbevisste, vil sette pris på sortimentet. Aksjen har fått hard medfart siden den toppet ut på 112,50 kroner, noe dårlig vær har vært en av pådriverne til. Aksjen er priset relativt høyt på P/E, men vi mener veksttakten forsvarer prisingen og at aksjen har ytterligere å gå på.

Protector Forsikring

Protector tas inn i porteføljen som følge av god drift, stabil ledelse og attraktiv prising. En feilvurdering av kostnader i Danmark som førte i fjor høst til et kraftig aksjefall. Ledelsen har jobbet med å ryddet opp i problemene og innsidekjøpet av CEO Sverre Bjerkeli ses på som svært positivt. Protector vokser raskt innenfor forsikring og inntar stadig nye geografiske områder. Kuttet i utbytte reflekterer en ansvarsfull ledelse som forhåpentligvis er opptatt av aksjonærenes beste og maksimere avkastningen på egenkapitalen. En noe høyere rentebane av Norges Bank og etter hvert høyere renter vil også være til gunst for selskapet, ettersom høyere avkastning på tilgjengelig kapital gir merinntekter.

Havyard Group

Havyard er et lite omtalt selskap på Oslo Børs. Selskapet utvikler og leverer skipsdesign og skipsutstyr, samt bygger ulike typer fartøy. Sektoren har hatt noen tøffe år etter oljekrisen i 2014, men er på vei tilbake. Konkurransen mellom de ulike verftene er hard, men Havyard har allerede sikret seg flere store kontrakter. Vi har troen på at selskapet vil reprises og sikre seg nye avtaler. Til slutt kan det legges til at Sævik-familien er har store eierandeler i både Havyard Group og Fjord1, gjennom selskapet Havila Holding. Dette ses på som en fordel for fremtidige servicekontrakter og eventuelle nybygg.

Norwegian Property

Vi tok Norwegian Property inn i porteføljen på grunn av stigene leiepriser i blant annet Oslo. Leieprisene på forretningseiendom har i Stockholm har de siste årene hatt en sterk økning. Vi tror dette kan smitte over til Norge og  først og fremst Oslo. I Norges Bank sin Pengepolitiske rapport publisert 21. september, blir nedgangen i kontorledigheten og fremtidige økte leiepriser i Oslo omtalt. Vi ser derfor på Norwegian Property som en attraktiv priset aksje med god risk/reward. I tillegg kan Fredriksen sitt mislykkede forsøk på å kjøpe ut aksjonærene for 10,80 kr og innsidekjøpet på 2 millioner aksjer ses på som positiv for aksjekursen.

Jinhui Shipping and Transportation

Jinhui Shipping and Transportation har blitt tatt inn i porteføljen som følge av at tørrbulkratene har vært stabilt økende. Aksjen er relativt volatil og korrelerer sterkt med Baltic Dry-indeksen. I løpet av den seneste tiden har det vært flere innsidekjøp, noe som burde reflektere en ledelse med tro på selskapet. Ratene har steget stabilt siden begynnelsen av juli og vi har tro på at ratene for tørrbulk vil opprettholde seg nær dagens nivå.

Oslo Børs er som tidligere nevnt på all time high og vi har bestemt oss for å sitte med noe kontanter. En eventuell korreksjon vil være svært vanskelig å forutse, men vi ønsker å ha et fornuftig risikonivå på våre investeringer i solide selskaper.

Videre vil vi ønske alle børsgruppene og analytikerne lykke til!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer