Gå til hovedinnhold

Skatteutvalget – hovedpunktene for sparere og investorer

Skatteutvalget vil redusere skatteforskjellene mellom formuesgoder. Spesielt vil utvalget øke skatten på bolig. Skatt på aksjegevinster foreslår utvalget å redusere noe.  

Den 19.desember la skatteutvalget ledet av professor Ragnar Torvik frem sin rapport. Skatteutvalget har gjort en helhetlig vurdering av skattesystemet. Utvalget vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe og skjerpe fordelingsprofilen i skattesystemet.

Dette er forslagene i korte trekk. Hele rapporten på 481 sider kan leses på regjeringen.no.

Formue:

 • Gjeninnføre fordelsbeskatning av egen bolig (1 prosent av boligens ligningsverdi foreslås tillagt eierens inntekt som kapitalinntekt og skattlegges med 22 prosent).
 • Øke av formuesverdsettelsen til 100 prosent for alle formuesobjekter, også boliger og fritidsboliger – og ikke børsnoterte selskaper.
 • Formuesskattesatsen foreslås redusert til 0,5 prosent for formuer under 20 mill. kroner, til 0,85 prosent for formuer over 20 mill. kroner.
 • Økt bunnfradrag for formuesskatt opp til 6,4 mill kr per person (i dag: 1,7 mill kr).
 • Innføring av arveavgift med et bunnfradrag på 2 millioner kr. Arveavgift på 6 prosent mellom 2-3,5 mill kr, og 15 prosent over 3,5 mill kr.
 • Reglene for botid ved skattefritt salg av egen bolig skjerpes (krav til botid foreslås økt fra 1 til 5 år).
 • Regel om skattefritt salg av fritidsbolig oppheves (med overgangsregler).
 • Dokumentavgiften ved salg bolig avvikles (i dag er dokumentavgiften 2,5 prosent).

Kapitalinntekter:

 • Fjerning av skattefrie utleieinntekt når man leier ut mindre enn halvparten av egen bolig(verdi).
 • Redusere skatt på aksjeutbytter og gevinster til 34 prosent (i dag 35,2 / 37,84 prosent).
 • Øke skattesatsen til 34 prosent på andre kapitalinntekter som leieinntekt fra sekundærbolig, verdipapirfond og andre finansielle instrumenter. Disse investeringene vil i så fall få glede av skjermingsfradrag. (I dag: 22 prosent, uten skjermingsfradrag.)
 • Renteinntekter fra bankinnskudd, obligasjoner mv. skal fortsatt skattlegges med 22 prosent. Fradrag for gjeldsrenter skal fremdeles være på 22 prosent.
 • Skjermingsrenten, som medfører noe lavere effektiv skattesats på aksjegevinster, foreslås økt noe med en ny beregningsmåte.

Dersom skatt på bolig økes vesentlig i forhold til andre formuesobjekter som aksjer og verdipapirfond vil det kunne medføre en dreining mot mer investering i aksjer og verdipapirfond, og dermed bidra til mer riskokapital til næringslivet, noe som synes fornuftig.

Det er verdt å nevne at forslaget til Nordnet og Aksjonærforeningen om at aksjegevinster for private sparere bør beskattes som kapitalinntekter, med 22 prosent, ikke fikk gehør. Satsen er riktignok foreslått redusert fra dagens 37,84 prosent til 34 prosent. Det samme kan sies om vårt forslag om at privatpersoner med aksjesparekonto og investeringskonto bør få fradrag for betalt kildeskatt på utbytte fra utenlandske selskaper, som heller ikke er nevnt i rapporten.

Arbeid/pensjon/moms:

 • Nytt arbeidsfradrag i jobbinntekt
 • Lavere trygdeavgift
 • Skatten på middels og høye pensjonsinntekter økes
 • Innføre 25 prosent moms på alle varer og tjenester, også på matvarer
 • Fjerne taxfree ordningen
 • Mer skatt på klimagassutslipp og helse- og miljøskadelige aktiviteter

Spesielt for investeringssselskaper / holdingselskaper

For investorer som eier investeringsselskap / holdingselskap er det verdt å merke seg at fritaksmetoden foreslås videreført som i dag, kun med mindre satsendringer.

Utvalget foreslår at 3 prosent-regelen utvides til også å omfatte aksjegevinster og blir en 5 prosent-regel. Det vil si at inntektsføring av utbytte øker fra 3 prosent til 5 prosent, noe som vil gi en effektiv beskatning på 1,1 prosent, i motsetning til 0,66 prosent som i dag. I tillegg foreslås det at regelen utvides til å omfatte aksjegevinster, som i dag er fritatt beskatning.

Gjøre tilpasninger i dag?

Det er viktig å huske at dette kun er forslag fra et fagutvalg. Hva som er samfunnsøkonomisk riktig å gjøre er ikke alltid politisk gjennomførbart. Jeg vil for eksempel tro at en så hard beskatning av egen bolig som utvalget foreslår ikke er gjennomførbart i Norge, som denne kommentaren fra Skattebetalerforeningen påpeker. Man må forvente mange debatter om forslagene i tiden fremover. Disse debattene vil vise hvilke av forslagene som faktisk blir vedtatt, og de vil nok også kunne bli faset inn over flere år.

Jeg har lagt merke til at flere skatteeksperter nevner at det kan være smart å vurdere å fremskynde et generasjonsskifte – dersom arve-overføringen er planlagt om noen år. Selv om den rødgrønne regjeringen har uttalt at det ikke er aktuelt å gjeninnføre en ny arveskatt, så har skatteutvalgets rapport gitt større legitimitet til en fremtidig arveavgift. Forslaget må utredes først, så det er fortsatt tid til å planlegge et generasjonsskifte. 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer