Gå til hovedinnhold

Statsbudsjettet: Mindre endringer for sparere og investorer

Formuende sparere og investorer fikk en god nyhet i dagens forslag til statsbudsjett. Verdsettelsesrabatten på aksjer og aksjefond foreslås økt fra 35 til 45 prosent.

Det var ingen store og uventede endringer i statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, sett fra en investors ståsted, mener jeg.

Her er de viktigste forslagene til skatteendringer som vil påvirke nordmenns sparing i aksjer, fond og bank:

Formuesskatten

Regjeringen ønsker å stimulere til investering i næringslivet og foreslår derfor å øke verdsettelsesrabatten for aksjer, aksjefond, driftsmidler, næringseiendom mv. fra 35 til 45 prosent fra 2021. I 2019 var denne rabatten 25 % og i 2018 var den 20 %. Formuesskattesatsen og størrelsen på bunnfradraget holdes uendret.

Bankinnskudd, rentefond o.l. verdsettes til 100 % av markedsverdi, som før.

Kommentar: Denne endringen er positiv for alle som eier aksjer, aksjefond, næringseiendom og annen næringsvirksomhet – og som betaler formuesskatt. Endringen vil favorisere sparing i næringslivet ytterligere fremfor banksparing og boligsparing dersom den blir vedtatt i Stortinget.

Betaler du ikke formuesskatt vil du ikke merke noe til denne endringen – såfremt ikke dine aksjer og aksjefond skulle stige til himmels i løpet av neste år:)

BSU (Boligsparing for ungdom)

Den gunstige ordningen for å spare egenkapital til boligkjøp blir både strammet inn og myket opp på samme tid: Regjeringen foreslår at BSU kun blir en ordning for de som ikke eier bolig. På den andre siden blir maksgrensen for årlig sparing økt fra 25.000 til 27.500 kroner. Ved maks utnyttelse vil de som sparer i BSU altså få 500 kroner (20 % av 2.500 kr) ekstra tilbake på skatten påfølgende år. Men: Maksgrensen for total sparing står uendret på 300.000 kroner.

Kommentar: Dette vil ramme unge under 34 år som allerede har kjøpt sin første bolig, men fortsatt ikke har fylt opp BSU-kvoten på 300.000 kroner. De får et tapt skattefradrag på 5500 kroner årlig (20 % av 27.500 kr). Finansminister Sanner har uttalt at formålet med BSU-ordningen er å hjelpe unge inn i boligmarkedet, og med denne endringen målretter regjeringen ordningen og gjør den mer gunstig for de som ikke eier bolig.

Skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer mv. i bedriften man jobber i

Regjeringen ønsker å stimulere ansatte til å bli medeiere i selskapet de jobber i. Det foreslås derfor å øke den maksimale skattefrie fordelen ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsplassen til underkurs fra 5 000 til 7 500 kroner, samtidig som satsen økes fra 20 til 25 prosent.

Kommentar: Denne ordningen brukes fortrinnsvis av børsnoterte selskaper (som for eksempel Veidekke og Storebrand), og er svært fordelaktig for de ansatte som benytter ordningen. Arbeidsgiver setter normalt et krav til 1, 2 eller 3 års bindingstid før det er tillatt å selge aksjene.

Eksempel: I dag kan den enkelte ansatte få tilbud om å kjøpe aksjer i bedriften man jobber i for 25.000 kroner, og kun betaler 20.000 kroner. Rabatten på 5.000 kroner (20 %) er skattefri. Til neste år kan den ansatte kjøpe aksjer verdt 30.000 kroner for 22.500 kroner. Rabatten på 7.500 kroner vil være skattefri, dersom forslaget blir vedtatt. Er rabatten høyere vil overskytende beskattes som lønn.

Skattesatsen for alminnelig inntekt, oppjusteringsfaktor for utbytte med mer er foreslått uendret.

Regjeringen foreslår også følgende endringer i skatte- og avgiftsreglene:

  • Formuesverdien av fritidsbolig oppjusteres med 20 prosent
  • Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille.
  • Formuesverdien av primærboliger med verdi over 15 mill. kroner økes fra 25 % til 50 % for verdien over 15 mill. For øvrige primærboliger er satsen uendret, med 25 % formuesverdi.
  • Renteinntekter på lån fra personlig aksjonær til selskap som ekstrabeskattes etter skatteloven §5-22 skal oppjusteres med oppjusteringsfaktoren for utbytte.
  • Personer med inntekt på 500.000 får i gjennomsnitt 500 kroner i skattelette neste år, mens de som tjener over en million i snitt vil få skattelette på 3.400 kroner, viser regjeringens beregninger.

Se alle de foreslåtte skattesatsene på Regjeringens nettsider for statsbudsjettet.

Her finner du Regjeringens samleside for Statsbudsjettet for 2021.

Mindre endringer er å foretrekke

I det store og det hele synes jeg dette er små og fornuftige endringer når det gjelder beskatningen av formue og kapitalinntekter sett fra en sparer og investors ståsted. Og dét er også å foretrekke. Store og uventede endringer i skattesatser, avgifter, overføringer med mer i statsbudsjettet er uklokt og vil føre til lite forutsigbarhet på et område hvor langsiktighet er alfa og omega.

Privatøkonomien og statsbudsjettet før øvrig

Flere medier har skrevet om hvordan statsbudsjettet påvirker nordmenns lommebok for øvrig. Her er to gode oppslag:

NRK: Dette betyr statsbudsjettet for deg

E24: Dette gjør budsjettendringene med din økonomi

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
4 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
09.10.2020 13:48

Gjelder rabattøkningen også grunnfondsbevis?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
09.10.2020 13:51

Ja, rabatten gjelder også grunnfondsbevis (dvs egenkapitalbevis i sparebankene). LEs mer i Skatte ABC: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/aksjer–formue/A-4.003/A-4.005/
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
07.10.2020 19:13

Angående skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer i bedriften man jobber i er det viktig å bemerke seg at ulempen som følger bindingstid kan gjøre at en rabatt over NOK 5000 (per nå) blir fritatt inntektsskatt, mens inngangskursen vil da nedjusteres og kan føre til gevinstbeskatning. Dette er fordelaktig for alle som tjener over NOK 204 150 da marginalskattesatsen er høyere enn gevinstbeskatningen.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
09.10.2020 14:00

Hei. Vet ikke helt om jeg henger med på hele resonnementet ditt. Jeg er enig i at et salgsforbud reduserer markedsverdien på aksjene. Med lavere markedsverdi blir underkursen strengt tatt tilsvarende lavere – og en evt skattepliktig rabatt vil reduseres. Dette brukte jeg som argument da jeg jobbet i Storebrand og kjøpte ansatte-aksjer med rabatt – og fikk faktisk redusert den skattepliktige rabatten / fordelen noe i skattemeldingen. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom