Gå til hovedinnhold

Prisingen på børsen

Det hevdes at aksjemarkedet er kraftig overpriset. I følge Standard & Poor er median prisingen på S&P 500 30x siste års inntjening vs en median prising fra 1871 på ca 15x. Fra år 2000 og frem til i dag er median prisingen på ca. 22x.

Sparebank 1 Markets har beregnet at S&P 500 i snitt prises på ca. 21,3x inntjeningen for neste 12 måneder sammenlignet med et snitt på omkring 16x siden år 2001. Tilsvarende tall for Oslo Børs er på henholdsvis 14,6x og 12,2x.

Disse tallene underbygger dermed påstanden om at prisingen er høy.

Vi har valgt å se på et utvalg av 17 *) norske og amerikanske aksjer for å vurdere og bedre forstå dagens prising

*) 12 amerikanske aksjer: Microsoft, Amazon, Apple, Procter & Gamble, Cisco, Exxon, Walmart, Intel, Coca Cola, Home Depot, Nike, Pfizer. 5 norske aksjer: Telenor, Orkla, Equinor, Tomra, DNB.

Våre utvalgte aksjer prises på en median P/E på 22,6x siste 12 månedene vs. Gjennomsnittlig median fra 2005 på 18,1. Ser vi bare på de siste 10 årene er gjennomsnittlig median på 20,1 for våre utvalgte aksjer.

Ekskluderer vi Microsoft, Amazon, og Apple, fra utvalget er 12 måneders P/E på 18,2 vs. Gjennomsnittlig median på 17,0 fra 2005 og de siste 10 årene på 18,9.

Ser vi på de fem norske aksjene i utvalget er prisingen i dag på marginalt over de siste 10 årene, men noe høyere enn snittet fra 2005.

Kilde: Egne estimater/beregninger basert på input fra: Factset, selskapenes hjemmeside, estimater fra norske meglerhus (DNB, Carnegie, Pareto, Sparebank 1 Markets)

Våre beregninger viser at prisingen er mindre aggressiv enn gjennomsnittstallene som det refereres til. Tar vi i tillegg hensyn til at rentenivået i dag er på et historisk lavt nivå synes dagens prising av de utvalgte selskapene kanskje mindre skremmende. Vi må imidlertid ta forbehold om at vårt utvalg er begrenset og derfor ikke fullt ut representativt.

Tomra og Amazon prises begge på mer enn 80x fjorårets resultat. Uansett er det relativt dyrt, men Amazon har alltid vært høyt priset og EPS vekst de siste 5 årene er i snitt per år på over 50%. Aksjen prises også lavere enn median for de siste 10 årene. Tomra derimot prises betydelig høyere enn historiske multipler. Veksten for de siste årene er heller ikke høyere enn historisk snittvekst.

Nike prises en del høyere enn historiske tall, men kortsiktig er inntjeningen hemmet av COVID og det ventes at inntjeningen vil ta seg opp betydelig de neste årene. Microsoft og Apple prises begge på over 30x 2021 resultatet, men samtidig har inntjeningsveksten de siste 5 årene vært på mer enn 20% p.a.

Når det gjelder P&G, Home Depot, Coke, Walmart og Cisco prises disse selskapene noe høyere enn snittet for de siste 10 årene. Samtidig har også inntjeningsveksten vært god de siste fem årene.

DNB prises noe høyere enn historisk snitt, men dagens prising på 12x 2021 resultatet er ikke veldig høyt, gitt dagens lave rentenivå.

De øvrige seks selskapene prises noe under snittet for de siste ti årene. Både Intel og Equinor prises under 10x forventet 2021 resultat.

Kilde: Egne estimater/beregninger basert på input fra: Factset, selskapenes hjemmeside, estimater fra norske meglerhus (DNB, Carnegie, Pareto, Sparebank 1 Markets)

Vår konklusjon er at selv om børsen i snitt prises høyt finnes det fortsatt selskaper som prises på fornuftige nivåer. Faktorer som trekker opp det vektede snittet er at de største selskapene i verden har levert betydelig vekst de siste årene og fortjener en høy prising. I tillegg prises en del vekstselskaper og selskaper med en spesiell profil (f.eks ESG Tomra) svært høyt.

Heimdal Tinde har en relativt konservativ investeringsprofil og median prisingen på vår portefølje basert på 2021 tall er ca 16.5 x inntjeningen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer