Optimisme for investeringer i fremvoksende markeder

Etter et svakt år for fremvoksende markeder i 2018 har stemningen nå snudd til optimisme hos flere forvaltere og til en fortsatt overvekt i de taktiske porteføljene. Det gjelder også for oss i DNB Asset Management og fondet DNB Emerging Markets.

Det handler mye om Kina

“Vi tror veksten i Kina blir svakere i år, men ikke så svak som markedet frykter”

Flere faktorer kan bidra til at vi får rett med vår vurdering, men først og fremst tror vi at stimulansetiltakene som kinesiske myndigheter nå gjennomfører, og som kan bli ytterligere forsterket, vil gi ønsket effekt. En kinesisk økonomi som fremstår robust, og hvor veksten er sterk nok, bidrar til å løfte store deler av Asia også.

Veksten i Kina blir svakere i år, men ikke så svak som markedet frykter. Myndighetene har allerede vedtatt en rekke tiltak (rundt 2% av BNP) som tar sikte på å stimulere økonomien i 2019. Skatte- og avgiftslettelser, løsere pengepolitikk, svakere valuta og større investeringer i infrastruktur øker sannsynligheten for en myk landing og en BNP-vekst ikke langt unna 6 prosent.

Det er lite trolig at konflikten mellom USA og Kina løses innen mars, som er fristen før nye tariffer gjøres gjeldende. Det som derimot er sannsynlig er at forhandlingene er konstruktive nok til å unngå en eskalering. Sannsynligheten for en løsning har økt ettersom effekten av handelskonflikten nå også er synlig for amerikanske selskaper og konsumenter. Trump trenger en sterk økonomi og en sterk børs for å bli gjenvalgt i 2020.

Den sterke veksten innen internett og netthandel, spesielt i Kina, gjør at de største posisjonene til fondet DNB Global Emerging Markets er innen netthandel og nettjenester i selskap som Alibaba og Tencent.

  • Alibaba er et kinesisk teknologiselskap, og er verdens største detaljist- og netthandelsselskap. Alibaba utgjør ved inngangen til februar 2019 ca. 6 % av fondet.
  • Tencent er et kinesisk konglomerat, og er et av de mest verdifulle teknologiselskapene i verden. Selskapet er blant annet verdens største spillselskap. Tencent utgjør ved inngangen til februar 2019 ca. 6.5 % av fondet

Det handler ikke bare om Asia

Brasil er igjen i vinden

Brasil er igjen i vinden. Den nyvalgte regjeringen i landet har kommunisert tydelige planer for hvordan de skal fikse statsfinansene og skape vekst i landet. Regjeringen har støtte blant befolkningen, og som følge av dette er sjansene for å gjennomføre vekstfremmende reformer bedre enn på lenge.

Den nyvalgte regjeringen i landet har kommunisert tydelige planer for hvordan de skal fikse statsfinansene og skape vekst i landet. Regjeringen har støtte blant befolkningen, og som følge av dette er sjansene for å gjennomføre vekstfremmende reformer bedre enn på lenge.

Optimismen blant både forbrukere og produsenter er høyere enn på lang tid, og aksjemarkedet har steget ca 15% hittil i år pr 15 februar 2019 (Ref. MSCI Brasil i USD).

Energi- og bankaksjer har bidratt med mer enn halvparten av denne stigningen. DNB Global Emerging Markets har investeringer i flere av de største selskapene innen energi og bank.

  • Petrobas er Brasil`s «Equinor» og er Sør-Amerikas største industrikonsern målt i markedsverdi. Petrobras utgjør ved inngangen til februar 2019 ca. 2% av fondet.
  • Banco do Brasil er statseid og er den største banken i Brasil målt i eiendeler. Banken er en av de eldste i verden. Banco do Brasil utgjør ved inngangen til februar 2019 ca. 2.5% av fondet.

Brasil har lenge slitt med svak infrastruktur og høye skatter. Dette har medført at det er vanskelig å drive forretninger i landet. Regjeringen har vært tydelige på at de ønsker å bedre forretningsvilkårene i landet, og tilrettelegging for investeringer i infrastruktur samt lavere skatter er derfor på trappene. Et av selskapene vi følger godt med på er CCR – et av de største selskapene i Sør- Amerika innen utbygging og utvikling av infrastruktur. Potensialet for selskapet er stort og det kan være en god oppside i aksjen.

Ved inngangen til februar utgjør CCR ca. 1% av DNB Global Emerging Markets.

Her kan du høre mer om hva forvalterne av DNB Global Emerging Markets mener om investeringer i fremvoksende markedet. Ytterligere informasjon om fondet finner du her.

Kilde: DNB Asset Management, Bilder : Unsplash

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer