Gå til hovedinnhold

Månedsrapport for Nordnet Smarte Porteføljer – august

August var god måned for Smartfondene. Aksjedelen bidro negativt på grunn av fallende børser, men det kraftige rentefallet medførte at den positive avkastningen fra den gearede rentedelen veide tyngre.

Alle de tre Smartfondene har gitt bedre avkastning enn referanseindeksene siden oppstarten i oktober 2018. Smart 15 er nå nr 1 av 28 fond målt etter avkastning hittil i år i Morningstars kategori «Kombinasjonsfond NOK Aggressiv». Smart 10 er nr 2 i sin kategori (Moderat), mens Smart 5 er nr 6 i sin kategori (Forsiktig). Se grafer nederst.

Les mer om hvorfor ekstra god diversifisering er smart i det lange løp på produktsiden til Nordnet Smarte Porteføljer.

August bød på en uvanlig mye turbulens på verdens børser, til tross for at sommermånedene normalt er rolige. Måneden startet med en tweet fra Donald Trump om kraftig økende tollsatser på kinesiske varer, til tross for en tidligere avtale om “våpenhvile” i handelskrigen. President Xi Jinping var ikke sen med å svare, og situasjonen fortsatte å eskalere i august.

I Europa tynger Brexit Storbritannia, og markedet priser ikke inn at Boris Johnson vil løse situasjonen. Tyskland publiserte dårlige makrotall og det hersker politisk usikkerhet i flere EU-land.

Se avkastning hittil i år og i august i tabellen nedenfor. I søylediagrammet kan du se avkastningen til de ulike aktivaklassene i august.

I år August
Nordnet Smart 5 +8,3% +1,6%
Nordnet Smart 10 +13,7% +1,8%
Nordnet Smart 15 +18,00% +1,3%

Mer om de forskjellige aktivaklassene

Aksjer: August var en turbulent og svak måned i aksjemarkedet. Verdensindeksen (MSCI World) falt 1,9 %, USA (S&P 500) falt 1,8 % og Europa (STOXX600) var ned 1,6 %. Smartfondens aksjedel bidro derfor negativt til avkastningen i august.

Renter: Etter den amerikanske sentralbankens rentekutt i juli ble det skrevet mye i august om økt risiko for resesjon. Uroen førte til at mye kapital strømmet til “trygge havner” (les statsobligasjoner), noe som førte til fall i statsobligasjonsrentene. På slutten av måneden nådde investert kapital i obligasjoner med negativ rente nye rekordnivåer, mer enn 30 % av alle kredittverdige obligasjoner (IG) i dag har en negativ rente, noe som betyr at investoren taper penger hvis obligasjonen holdes til forfall. Fallende renter gir som kjent økte obligasjonskurser. Smartfondenes rentedel bidro derfor positivt til avkastningen i august – og veide tyngre enn aksjefallet i alle tre Smartfondene.

Råvarer: I aktivaklassen for råvarer steg gull hele 6,4 % på grunn av økt etterspørsel, mens olje falt som et resultat av økt risiko for fullskala handelskrig.

Faktorstrategier: Markedsnøytrale faktorstrategier bidro negativt, med verdi og små selskaper som de svakeste faktorene, mens momentum og kvalitetsaksjer bidro noe positivt. Totalen ble negativ i august for faktorstrategier.

Er Smartfondene valutasikret?

Dette er et spørsmål vi har fått fra en del kunder. Svaret er ja. Smartfondene er valutasikret i norske kroner. Det innebærer at avkastningen i Smartfondene ikke blir påvirket av endringer i valutakursen mellom norske kroner og dollar, euro eller yen.

Det vil si at Smartfondene ikke har fått en ekstra boost på grunn av NOK-svekkelsen mot USD og euro i år, slik som de fleste andre globalfond har fått. Likevel har Smartfondene gitt meget konkurransedyktig avkastning, selv sammenlignet mot tilsvarende fond som ikke er valutasikret.

Om norske kroner skulle styrke seg, vil ikke Smartfondene få lavere avkastning grunnet dette.

Avkastning siden oppstart i okt. 2018 til 11. september 2019

Nordnet Smart 5
(Avk. siden 23.10.18: +7,9 %, + 2,3 % foran referanseindeks. Kilde: Morningstar 13.09.19)

Nordnet Smart 10
(avk. siden 23.10.18: + 10,4 %, + 6,2 % foran referanseindeks.
Kilde:Morningstar 13.09.19)


Nordnet Smart 15
(avk. siden 23.10.18: +16,1 %, + 7,6 % foran referanseindeks.
Kilde:Morningstar 13.09.19)


Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer