Gå til hovedinnhold

Kommentar til statsbudsjettet 2023: Høyere skatt på aksjeinntekter

Regjeringen foreslår å øke skatten på aksjegevinster og -utbytte for andre år på rad. Det er uheldig at forskjellen i skattesats mellom renteinntekter og aksjeinntekter øker og øker. Dette rammer ikke bare aktive eiere og millardærer, men alle som sparer i aksjer og aksjefond.

Støre-regjeringen la i dag frem statsbudsjettet for 2023. Det skjer i en tid hvor mange husholdninger har en presset økonomi på grunn av høy prisstigning og renteoppgang.

Jeg skal ikke gå gjennom alle forslagene – det kan du lese om i alle andre aviser. Jeg vil isteden konsentrere meg om forslaget om økt skatt på aksjeinntekter (aksjeinntekter er et samlebegrep for aksjegevinster og aksjeutbytte).

Regjeringen foreslår å øke utbytteskatten med to prosentenheter i statsbudsjettet for 2023. I 2022 er skattesatsen på aksjegevinster og aksjeutbytter 35,2 %. Denne foreslås økt til 37,84 %. I praksis skal dette skje ved at oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. økes fra 1,60 til 1,72. PS: Egentlig er økningen nesten tre prosentenheter (2,64 prosentenheter), og ikke to – som regjeringen skriver i pressemeldingen.

Ifølge NTB vil regjeringen øke utbytteskatten fra og med i dag – for å unngå tilpasninger.

Et argument regjeringen bruker for å øke skatten på aksjeinntekter er at forskjellen mellom de høyeste marginalskattesatsene på lønnsinntekt og aksjeinntekt ikke bør være for stor. Med vesentlig lavere marginalskattesats på aksjeinntekt enn på lønnsinntekt vil det lønne seg å ta ut reell arbeidsavkastning som aksjeinntekt for å få lavere skatt (inntektsskifting). I 2022 er forskjellen mellom høyeste effektive marginalskatt på lønn og aksjeutbytte 4,4 prosentenheter. Les mer om dette i Prop. 1 LS (2022–2023) i avsnittet «Skatt på aksjeinntekter til personer».

Det regjeringen glemmer er at de aller fleste som mottar aksjeinntekter ikke eier aksjeselskaper selv, og har ikke muligheten til å sjonglere mellom lønnsinntekt og utbytte.

De fleste som betaler skatt på aksjeinntekter er privatpersoner (“vanlige folk”) som eier aksjefond og aksjer i børsnoterte selskaper (og en del av dem er kunder i Nordnet, bare så det er nevnt). For denne store gruppen er det uheldig at skattesatsen på aksjegevinster har økt betydelig de siste årene.

I 2018 var skattesatsen på aksjeinntekter 30,59 % (23 % skatt på alminnelig inntekt og en oppjusteringsfaktor på 1,33). I 2019, 2020 og 2021 var skattesatsen 31,68 % (22 % skatt på alminnelig inntekt * 1,44). I 2022 er satsen 35,2 % (22 % * 1,6), og nå foreslås satsen økt til 37,84 % i 2023 (22 % * 1,72).

Renteinntekter (som det blir mer av når rentene øker), skattepliktige leieinntekter og krypto-gevinster beskattes med 22 % for privatpersoner. Denne satsen har ligget fast i flere år. Forskjellen i skattesats mellom renteinntekter, skattepliktige leieinntekter og krypto-gevinster på den ene siden – og aksjeinntekter på den andre siden bør heller ikke bli for stor! Det synes regjeringen å glemme. Husk på at næringslivet er avhengig av risikokapital for å vokse videre. Det er uheldig at skattesystemet vrir sparekapitalen bort fra bedrifter, aksjer og aksjefond og over til risikofri banksparing, utleieboliger og høyrisiko krypto-investeringer.

Det skal nevnes at den effektive skattesatsen blir noe lavere enn 35,2 % (satsen i 2022), fordi eiere av aksjer og aksjefond får et skjermingsfradrag som reduserer skattepliktig aksjeinntekt noe. Men satsen blir vesentlig høyere enn 22 % uansett hvordan man regner.

PS: Har du tapt penger på aksjer og aksjefond vil staten med dette forslaget betale en større andel (37,84 %) av tapet ved realisasjon, siden denne skattesatsen også gjelder ved aksjetap.

Andre forslag i statsbudsjettet som berører sparing og investering:

  • Formuesskatten økes: Formuesskattesatsen i trinn 1 (fra 1,7 mill kr til 20 mill kr) økes fra 0,95 til 1,0prosent. Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskatten økes til 80prosent, fra dagens 75 prosent.
  • Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15000kroner i maksimalt fradrag.
  • Innfører pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra første krone.

Merk at budsjettet skal forhandles om i Stortinget. Antagelig blir det enighet med SV, og de samlede utgiftene vil trolig øke noe etter et forlik.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
13 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Aksjemannen
Aksjemannen
12.10.2022 00:20

Det skal nevnes at den effektive skattesatsen blir noe lavere enn 35,2 % (satsen i 2022), fordi eiere av aksjer og aksjefond får et skjermingsfradrag som reduserer skattepliktig aksjeinntekt noe. 

Blir ikke heller den effektive skattesatsen høyere enn 37,84% all den tid skjermingsrenten er lavere enn inflasjonen?
F.eks. hvis inflasjonen er 4%, skjermingsrente 2%, nominell avkastning 10%, blir realavkastningen ca 6%, men man betaler skatt for 8%. Altså blir den reelle skatten ca 50%.

alex
alex
07.10.2022 12:58

blir det noen reduksjon eller økning på % vis på fradrags ordningen vedrørende aksjetap ?
Bjørn Erik Sættem

jeg har ikke sett det stå noe sted..

Peder Rasmussen
Peder Rasmussen
07.10.2022 11:49

+ den kildeskatten på 15% på investeringskonto, langt over 50% det totalt. Herregud.

Cato
Cato
07.10.2022 10:00

Blir ikke det lovstridig å innføre økt utbytteskatt fra den 6.oktober ettersom dette er en fremleggelse av forslag til statsbudsjett, og ikke enda er vedtatt? Dette kan vel først innføres fra dagen statsbudsjettet er behandlet og vedtatt på stortinget. Ellers virker dette som en skatt som gir tilbakevirkende kraft på grunnlag av et forslag.
Noe som ikke er lov i Norge!

Ronny
Ronny
Svar på  Cato
24.10.2022 10:55

Les lovavdelingens vurdering på tilbakevirkning på høyprisbidraget som nettopp ble publisert. Det du beskriver er nok lovlig

Sindre
Sindre
07.10.2022 08:00

Tor det er bra at pengene kan gå inn i økonomien istede for å fordampe til milliardærer i utbytte 😎

Halvard
Halvard
06.10.2022 14:36

er det slik at det alltid har vært justeringsfaktor på aksjeinntekt for privatpersoner? Skal det være lik skatt på utbytte og gevinst med salg av aksjer?

Espen
Espen
Svar på  Bjørn Erik Sættem
15.11.2022 14:25

Hei Bjørn!
Gjett hvor pengene går nå(om denne skjerpelsen blir vedtatt)?
Rett inn i fysisk eiendom, og ut av eiendomsfond.
Noe mer arbeid, men jeg finner meg ikke i å bli herset med med på denne måten.

mvh
Espen