Gå til hovedinnhold

Kommentar til statsbudsjettet 2023: Høyere skatt på aksjeinntekter

Regjeringen foreslår å øke skatten på aksjegevinster og -utbytte for andre år på rad. Det er uheldig at forskjellen i skattesats mellom renteinntekter og aksjeinntekter øker og øker. Dette rammer ikke bare aktive eiere og millardærer, men alle som sparer i aksjer og aksjefond.

Støre-regjeringen la i dag frem statsbudsjettet for 2023. Det skjer i en tid hvor mange husholdninger har en presset økonomi på grunn av høy prisstigning og renteoppgang.

Jeg skal ikke gå gjennom alle forslagene – det kan du lese om i alle andre aviser. Jeg vil isteden konsentrere meg om forslaget om økt skatt på aksjeinntekter (aksjeinntekter er et samlebegrep for aksjegevinster og aksjeutbytte).

Regjeringen foreslår å øke utbytteskatten med to prosentenheter i statsbudsjettet for 2023. I 2022 er skattesatsen på aksjegevinster og aksjeutbytter 35,2 %. Denne foreslås økt til 37,84 %. I praksis skal dette skje ved at oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. økes fra 1,60 til 1,72. PS: Egentlig er økningen nesten tre prosentenheter (2,64 prosentenheter), og ikke to – som regjeringen skriver i pressemeldingen.

Ifølge NTB vil regjeringen øke utbytteskatten fra og med i dag – for å unngå tilpasninger.

Et argument regjeringen bruker for å øke skatten på aksjeinntekter er at forskjellen mellom de høyeste marginalskattesatsene på lønnsinntekt og aksjeinntekt ikke bør være for stor. Med vesentlig lavere marginalskattesats på aksjeinntekt enn på lønnsinntekt vil det lønne seg å ta ut reell arbeidsavkastning som aksjeinntekt for å få lavere skatt (inntektsskifting). I 2022 er forskjellen mellom høyeste effektive marginalskatt på lønn og aksjeutbytte 4,4 prosentenheter. Les mer om dette i Prop. 1 LS (2022–2023) i avsnittet «Skatt på aksjeinntekter til personer».

Det regjeringen glemmer er at de aller fleste som mottar aksjeinntekter ikke eier aksjeselskaper selv, og har ikke muligheten til å sjonglere mellom lønnsinntekt og utbytte.

De fleste som betaler skatt på aksjeinntekter er privatpersoner (“vanlige folk”) som eier aksjefond og aksjer i børsnoterte selskaper (og en del av dem er kunder i Nordnet, bare så det er nevnt). For denne store gruppen er det uheldig at skattesatsen på aksjegevinster har økt betydelig de siste årene.

I 2018 var skattesatsen på aksjeinntekter 30,59 % (23 % skatt på alminnelig inntekt og en oppjusteringsfaktor på 1,33). I 2019, 2020 og 2021 var skattesatsen 31,68 % (22 % skatt på alminnelig inntekt * 1,44). I 2022 er satsen 35,2 % (22 % * 1,6), og nå foreslås satsen økt til 37,84 % i 2023 (22 % * 1,72).

Renteinntekter (som det blir mer av når rentene øker), skattepliktige leieinntekter og krypto-gevinster beskattes med 22 % for privatpersoner. Denne satsen har ligget fast i flere år. Forskjellen i skattesats mellom renteinntekter, skattepliktige leieinntekter og krypto-gevinster på den ene siden – og aksjeinntekter på den andre siden bør heller ikke bli for stor! Det synes regjeringen å glemme. Husk på at næringslivet er avhengig av risikokapital for å vokse videre. Det er uheldig at skattesystemet vrir sparekapitalen bort fra bedrifter, aksjer og aksjefond og over til risikofri banksparing, utleieboliger og høyrisiko krypto-investeringer.

Det skal nevnes at den effektive skattesatsen blir noe lavere enn 35,2 % (satsen i 2022), fordi eiere av aksjer og aksjefond får et skjermingsfradrag som reduserer skattepliktig aksjeinntekt noe. Men satsen blir vesentlig høyere enn 22 % uansett hvordan man regner.

PS: Har du tapt penger på aksjer og aksjefond vil staten med dette forslaget betale en større andel (37,84 %) av tapet ved realisasjon, siden denne skattesatsen også gjelder ved aksjetap.

Andre forslag i statsbudsjettet som berører sparing og investering:

  • Formuesskatten økes: Formuesskattesatsen i trinn 1 (fra 1,7 mill kr til 20 mill kr) økes fra 0,95 til 1,0prosent. Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskatten økes til 80prosent, fra dagens 75 prosent.
  • Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15000kroner i maksimalt fradrag.
  • Innfører pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra første krone.

Merk at budsjettet skal forhandles om i Stortinget. Antagelig blir det enighet med SV, og de samlede utgiftene vil trolig øke noe etter et forlik.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
13 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
12.10.2022 00:20

Det skal nevnes at den effektive skattesatsen blir noe lavere enn 35,2 % (satsen i 2022), fordi eiere av aksjer og aksjefond får et skjermingsfradrag som reduserer skattepliktig aksjeinntekt noe. 

Blir ikke heller den effektive skattesatsen høyere enn 37,84% all den tid skjermingsrenten er lavere enn inflasjonen?
F.eks. hvis inflasjonen er 4%, skjermingsrente 2%, nominell avkastning 10%, blir realavkastningen ca 6%, men man betaler skatt for 8%. Altså blir den reelle skatten ca 50%.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
17.10.2022 10:27

Hei Aksjemannen. Det er et godt poeng. Den effektive skattesatsen etter inflasjon blir veldig høy i perioder med høy inflasjon. Legger du på evt formuesskatt i tillegg, blir effektiv skattetsats etter inflasjon enda høyere. Det samme har vi sett på (risikofrie) renteinntekter, hvor avkastning etter skatt og inflasjon har vært negativ i mange år.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
07.10.2022 12:58

blir det noen reduksjon eller økning på % vis på fradrags ordningen vedrørende aksjetap ?
Bjørn Erik Sættem

jeg har ikke sett det stå noe sted..

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
17.10.2022 09:57

Hei Alex. Ja, denne skattesatsen vil også gjelde for aksjetap. Dvs: Har du tapt penger på aksjer og aksjefond vil staten med dette forslaget betale en større andel (37,84 %) av tapet ved realisasjon, siden denne skattesatsen også gjelder ved aksjetap. JEg la innn dette i slutten av innlegget.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
07.10.2022 11:49

+ den kildeskatten på 15% på investeringskonto, langt over 50% det totalt. Herregud.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
10.10.2022 13:05

Hei Peder. Tror du tenker litt feil her. Du kan ikke summere skatt på aksjeavkastning med evt kildeskatt. For det første er ikke kildeskatt på utbytte fra norske børsnoterte aksjer. For det annet er det ikke kildeskatt på aksjefond (siden de ikke betaler ut utbytte). For det tredje er det kildeskatt (typisk 15 %) på utbytte fra utenlandske aksjer – og ikke på avkastningen på de samme aksjene. Hvis utbyttet f eks utgjør 1/3 del av totalavkastningen til en amerikansk aksje som du har eid en del år og så selger, vil reell skattesats ved realisasjon bli 37,84 % +… Les mer »

Gjest
Gjest
07.10.2022 10:00

Blir ikke det lovstridig å innføre økt utbytteskatt fra den 6.oktober ettersom dette er en fremleggelse av forslag til statsbudsjett, og ikke enda er vedtatt? Dette kan vel først innføres fra dagen statsbudsjettet er behandlet og vedtatt på stortinget. Ellers virker dette som en skatt som gir tilbakevirkende kraft på grunnlag av et forslag.
Noe som ikke er lov i Norge!

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
10.10.2022 12:54

Hei Cato. JEg er enig i at det er spesielt å innføre økt aksjeskatt fra og med 6. oktober 2022. Jeg vet ærlig talt ikke om bankenes systemer klarer å rapportere på kundenes realiserte aksjegevinster / tap før (skattesate 35,2 %) og etter 6. okt. 22 (skattesats 37,84 %) – når vi skal sende inn skattedata for skattemeldingen for 2022… Nå er ikke forslaget vedtatt ennå, så vi får vente å se. Mulig skjæringsdatoen 6. okt 22 kun vil gjelde for aksjeutbytte fra aksjeselskaper som har en hovedeier?
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
24.10.2022 10:55

Les lovavdelingens vurdering på tilbakevirkning på høyprisbidraget som nettopp ble publisert. Det du beskriver er nok lovlig

Gjest
Gjest
07.10.2022 08:00

Tor det er bra at pengene kan gå inn i økonomien istede for å fordampe til milliardærer i utbytte 😎

Gjest
Gjest
06.10.2022 14:36

er det slik at det alltid har vært justeringsfaktor på aksjeinntekt for privatpersoner? Skal det være lik skatt på utbytte og gevinst med salg av aksjer?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
06.10.2022 14:52

Hei Halvard. Det har ikke alltid vært en slik justeringsfaktor for aksjeinntekter / utbytte. Justeringsfaktoren ble innført for en del år tilbake (finner ikke årstallet i farten), fordi skattesatsen på alminnelig inntekt (som også tilsvarer selskapsskatten) har blitt redusert de senere årene. Det var forutsatt at denne satsreduksjonen ikke skulle få virkning for aksjegevinster / utbytte. Det ble derfor innført en justeringsfaktor på utbytte som innebærer at mottatt utbytte skulle justeres opp med en faktor. Det oppjusterte beløpet skattlegges med skattesatsen for alminnelig inntekt (22 %). Justeringsfaktoren har blitt oppjustert etter hvert som satsen for alminnelig inntekt har blitt satt… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
15.11.2022 14:25

Hei Bjørn!
Gjett hvor pengene går nå(om denne skjerpelsen blir vedtatt)?
Rett inn i fysisk eiendom, og ut av eiendomsfond.
Noe mer arbeid, men jeg finner meg ikke i å bli herset med med på denne måten.

mvh
Espen