Gå til hovedinnhold

Klimainvestering: hvis ikke nå, når da? Hvis ikke du, hvem da?

Innlegget er utformet i et kommersielt samarbeid med Lyxor.

Blant alle ESG-utfordringer (miljø, samfunnsansvar og eierstyring) selskaper står overfor i dag, er det én som forener dem alle – en utfordring som overskygger alle de andre i sin alvorlighetsgrad.

“E” for environment (miljø). “E” for elefanten i rommet. “E” for emergency (nødssituasjonen) vi alle står overfor – hvordan vår fossilt drivstoff-baserte sivilisasjon ikke har maktet å ta ordentlig fatt i klimaendringene.

Den presserende trusselen om globale oppvarming krever en revolusjon i våre energisystemer. Vi er allerede sent ute – men ikke for sent. Som kapitalforvaltere og investorer har vi makten til å endre verden ved å bidra til å flytte trillioner med dollar over til klimavennlige investeringer.

Hvis vi ikke gjør det, kan historien komme til å dømme oss hardt.

Ta imot utfordringen

Ved å legge til rette for å begrense den globale oppvarmingen til “godt under 2 °C over før-industrielle nivåer” og å “ta tiltak for å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C”, forpliktet i 2015 Paris-avtalen 195 land til radikal og meningsfull endring i deres utslipps- og klimapolitikk.

Å oppnå disse målene vil bli utfordrende. Mange små bidrag kan imidlertid sammen ha en betydelig effekt.

Hvordan kan du vite om din portefølje gjør en forskjell?

Sette nye standarder

Takket være arbeidet som er utført av organisasjoner som CDP (tidligere Carbon Disclosure Project – karbonrapporteringsprosjektet), Taskforce for Climate-Related Financial Disclosure (TCFD – arbeidsgruppen for klimarelatert regnskapsrapportering) og Science-Based Targets initiative (SBTi – det vitenskapsbaserte målsettingsinitiativet), finnes det nå et transparent rammeverk for beregning, varsling og rapportering av selskapers karbonutslipp.

Vitenskapsbaserte mål lager en forbindelse mellom et selskaps beregnede CO2-utslipp og en beregnet økning i gjennomsnittstemperaturen. Dette “skaleres opp” slik at vi kan knytte en hel investeringsportefølje til et spesifikt temperaturtall. Vi tror at dette er et enkelt og effektivt tiltak som både store og små investorer kan begripe.

Dessverre er ikke temperaturtallene i øyeblikket spesielt hyggelig lesning. De fleste større aksjeindeksene impliserer nå en temperaturøkning på rundt 4 °C eller mer, noe som kan være katastrofalt for jordens økosystemer.1

EU-forskrifter om referanseindekser: det manglende mellomleddet

Hvis de fleste større investeringsindeksene innebærer farlig høy global oppvarming, hvordan kan vi da gjøre fremskritt med å nå våre klimamål? Svaret: opprette nye indekser.

EU er i ferd med å oppdatere sine referanseindeksforskrifter, og tvinge indeksleverandørene til å rapportere hvorvidt de større eksisterende referanseindeksene er på linje med målscenarioene i Paris-avtalen.

Organisasjonen anbefaler også opprettelse av referanseindekser for klimaovergang (Climate Transition Benchmarks – CTB) og Paris-tilpassede referanseindekser (Paris-Aligned Benchmarks – PAB). Disse indeksene vil gjøre det mye enklere å lage investeringsinstrumenter som er i samsvar med Paris-avtalen og å starte med å finansiere skiftet til en 1,5 °C-verden.

Vi mener at CTB og PAB-merkelapper snart blir like vanlig som “organisk”-merker for matvarer. De vil tjene et tilsvarende formål – en lettfattelig måte å se om en investering er “ren” og klimavennlig. Den indirekte effekten vil være å stigmatisere “skitne” indekser – og det er de fleste av de større referanseindeksene som brukes av investorer i dag.

EUs nye referanseindeksforskrifter kan føre til en ekte revolusjon, og bidra til en verden der et selskaps verdivurdering avhenger mer av dets karbonfotavtrykk.

En magisk sirkel

Utgivelse av temperaturscenarioer i de større referanseindeksene vil påvirke nesten alle. Alle de store finansinstitusjonene du kanskje kjenner til, herunder fonds- og kapitalforvaltere, privatbanker og rådgivernettverk, kan bli knyttet til et visst temperaturscenario (og dermed en faktisk posisjon med hensyn til klimaendringer) av deres kunder og mediene. Denne påvirkningen kan føre til et stormløp mot “bunnen av termometeret”.

Under slik granskning forventer vi at institusjoner begynner å styre sine investeringer mot CTB- og PAB-indekser. Hvis et selskaps verdivurdering blir diktert av dets karbonfotavtrykk, forventer vi dessuten at selskapets aksjonærer vil legge press på ledelsen for å påskynde energiskiftet.

Dermed dannes en magisk sirkel, drevet av langsiktig regulering og offentlighetens søkelys.

Den magiske sirkelen i klimatiltak

Kun for illustrasjonsformål.

Tiårets handel

Etter vårt syn priser dagens aksjemarkeder inn en urealistisk og ikke bærekraftig lav energi- og strømkostnad fordi de ikke tar hensyn til den “reelle kostnaden” av CO2-utslipp. De tar heller ikke hensyn til de trillionene med dollar som er nødvendig for å transformere verdens energimiks.

Noen estimater antyder at vi må la 80 % av kjente fossil-drivstoffreserver forbli under bakken, eller risikere å varme opp planeten vår langt forbi de røde strekene som er tegnet av forskere og styresmakter.2

Aksjemarkedene priser imidlertid fremdeles noen av disse reservene inn i aksjekursen til oljeprodusenter. Disse urealistiske forutsetningene kan være en skjult fare i porteføljen.

“Avkarbonisering”-porteføljer er ikke mulig uten å redusere eksponeringen mot en mulig oppgang for fossilt drivstoff. Dette er fordi det medfører å måtte kvitte seg med disse potensielle avkastningskildene. For oss er det en porteføljerisiko som er verdt å ta. Å godta at utfordringen tilbyr et reelt potensial for dem som tenker fremover med et øye på det store bildet. Vi mener det vil være en avgjørende handel i det neste tiåret, og videre fremover.

Med hensyn til å implementere denne handelen, vender vi oss dessuten til verdens ledende indeksleverandører og deres nye indekser.

Klimaindekser og ETF-fond: den sikre veien mot skiftet

Vi mener en kvantitativ, regelbasert tilnærming er den beste måten å bruke den enorme (og stadig voksende) mengden med klimadata som nå er tilgjengelig. S&P Dow Jones og MSCI er to selskaper som er markedsledere innen investeringsindekser. Disse selskapene har bygget opp sin klimaekspertise ved å kjøpe dataleverandører – og de deler nå denne ekspertisen i klimaindekser som er kvalifisert for EU-merkelappene CTB og PAB vi nevnte tidligere.

Selvfølgelig er ikke bare det å lage nye klimaindekser nok til å vinne klimakampen. Investorer må faktisk bruke dem. Å flytte penger i samlet flokk til disse indeksene er det som skal til for å hjelpe menneskeheten snu trenden når det gjelder klimaendring.

De som tar dem i bruk først, kan spille en nøkkelrolle her. Det trengs bare noen få anselige, aktive og engasjerte aktivaeiere til å sette i gang i visse indekser og ETF-fond, og dermed påskynde mange andre, som ikke har tiden og ressursene som skal til for å bygge sine egne klimavennlige porteføljer, til å følge etter.

Kun for illustrasjonsformål.

Én gang i livet

Vi står på terskelen til et større skifte i investeringsverdenen. Endringen som kommer, kan sammenlignes med fremveksten av den digitale tidsalderen, som har gitt oss noen av de største selskapene vi har i dag. De omfattende endringene i referanseindeksforskriftene kan være katalysatoren for en renere og grønnere fremtid.

Alle kan spille en rolle i denne revolusjonen, fra verdens største aktivaeiere til individuelle investorer som deg selv, som kanskje planlegger pensjonstilværelsen hjemme hos deg selv. Bare tenk: én person som klikker på den knappen og flytter sparepengene til klimatiltaksfond, har mye større effekt enn hvis den samme personen bestemte seg for å slutte å fly, for å bruke offentlig transport eller å bli veganer.3 Hva skjer hvis millioner av oss gjør det?

Dette er en livstidsmulighet for ETF-leverandører til å være forkjempere for endring og gi folket makt med et knappetrykk. Det er ikke for sent. Bidraget ditt er ikke for lite. Sammen har vi makt til å endre verden.

Finn ut mer om vårt utvalg av klimaskifte-ETF-fond, som er utformet for å være på linje med Paris-avtalens mest ambisiøse mål – å begrens den globale oppvarmingen til 1,5 °C.

Lyxor sin ETFer for klimainvesteringer

Risikoadvarsel

Société Générale og Lyxor International Asset Management (LIAM) anbefaler at investorer leser nøye gjennom avsnittet “investeringsrisikoer” i dokumentasjonen for produktet (prospekt og KIID). Prospektet og KIID-dokumentet er tilgjengelig kostnadsfritt på www.lyxoretf.com, og ved forespørsel til client-services-etf@lyxor.com.

Med unntak av Storbritannia, der denne kommunikasjonen sendes av Lyxor Asset Management UK LLP, som er godkjent og under tilsyn av det britiske finanstilsynet, Financial Conduct Authority, med registreringsnummer 435658, gis denne kommunikasjonen av Lyxor International Asset Management (LIAM), et fransk forvaltningsselskap godkjent av Autorité des marchés financiers og underlagt forskriftene i UCITS-direktivet (2014/91/EU) og AIFM-direktivet (2011/61/EU). Société Générale er en fransk kredittinstitusjon (bank) som er godkjent av Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (det franske finanstilsynet).

Produktene som nevnes, er underlagt markedspleieavtaler som har som formål å sørge for at det er likviditet i produktene på London-børsen, med forbehold om normale markedsforhold og datasystemer som fungerer på normal måte. Andeler i et spesifikt UCITS ETF-fond som forvaltes av en kapitalforvalter og kjøpes på sekundærmarkedet, kan vanligvis ikke selges tilbake direkte til kapitalforvalteren. Investorer må kjøpe og selge andeler på sekundærmarkedet ved hjelp av en formidler (f.eks. en børsmegler) og de kan pådra seg gebyrer ved å gjøre det. I tillegg kan investorer betale mer enn den gjeldende netto aktivaverdien ved kjøp av andeler, og kan motta mindre enn den gjeldende netto aktivaverdien når de selges. Den oppdaterte sammensetningen av produktets investeringsportefølje er tilgjengelig på www.lyxoretf.com. I tillegg kunngjøres en indikativ netto aktivaverdi på Reuters- og Bloomberg-sidene for produktet, og den kan også nevnes på nettstedene til børsene der produktet er notert.

Før de investerer i produktet, bør investorer søke økonomisk, skattemessig, regnskapsmessig og juridisk veiledning fra en uavhengig kilde. Det er ansvaret til hver enkelt investor å forsikre seg om at det er lov å tegne andeler eller investere i dette produktet. Dette dokumentet er av kommersiell art og er ikke et tilsynsdokument. Dette materialet er av kommersiell art og er ikke tilsynsmateriale. Dette dokumentet utgjør ikke et tilbud, eller en oppfordring til å gi et tilbud, fra Société Générale, Lyxor Asset Management (sammen med dets tilknyttede selskaper, Lyxor AM) eller noen av deres respektive datterselskaper, om å kjøpe eller selge produktet det henvises til her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer