Investtech WebTV uke 21 2020

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 21, 2020. $OSEBX #DNB

I ukens WebTV ser vi på Oslo Børs, Stockholmsbörsen, Københavns Fondsbørs og S&P500. Vi ser også på DNB, som er i den norske modellporteføljen.

Arkiv WebTV >>

Morgenrapport 18. mai

Hovedindeksen endte på 754 poeng etter en oppgang på 2.2 prosent. Uken som helhet ga likevel en nedgang på 2.1 prosent. Indeksen har brutt ned gjennom flere støttenivåer på mellomlang og lang sikt, mens trendbildet på kort sikt er mer positivt. Det er langsiktig støtte ved 630-636 poeng, mens det er motstand ved cirka 820 og 856 poeng.

Hausseindeksen på Oslo Børs, som er et mål for andelen av investorene som er optimister, ligger på 50 poeng etter å ha svingt kraftig de siste ukene. Stemningen hos investorene på børsen har bedret seg kraftig de siste to månedene, men de store svingningene vitner om fortsatt høy grad av usikkerhet.

Etter rekordhøy handel da koronafrykten var på sitt sterkeste, og laber aktivitet i forkant av førstekvartalspresentasjonene, har aktiviteten hos de meldepliktige innsiderne på Oslo Børs igjen blitt mer normal. Siste måned gjorde direktører og styremedlemmer i de børsnoterte selskapene 54 kjøp og 19 salg, noe som gir en kjøpsandel på 74 prosent. Innsiderne gir dermed et signal om at mange av selskapene på Oslo Børs er fundamentalt billige, selv om kjøpsandelen er lavere enn den har vært de siste månedene.

Konklusjon: Oslo Børs er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder). Vi forventer store svingninger på kort sikt.

Merk: For langsiktige investorer, de som vil være i markedet to år eller mer, mener vi fortsatt at det er riktig å kjøpe. Basert på statistikk fra lignende situasjoner anses oppsiden i forhold til risiko god. Det anses som høy risiko å stå ute av markedet. Se vår rapport fra 19. mars om hvordan markedet tidligere har utviklet seg etter store fall og lave hausseverdier.

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl.

Ukens aksje: DNB

DNB falt 45 prosent i løpet av fire ukers tid i februar og mars da koronafrykten var på det sterkeste. Underveis i fallet gjorde styremedlemmer og direktører til sammen 17 aksjekjøp i DNB. Innsiderne viste med det tydelig at de mente frykten var overvurdert og at DNB ville klare seg godt gjennom krisen. Kursen løftet seg bra fram til slutten av april, og viser nå en stigende trendkanal på Investtechs kortsiktige kursdiagram. De siste par ukene har imidlertid kursen igjen falt tilbake. Samtidig har innsiderne gjort tre nye kjøp, som gir nye signaler om at banken er fundamentalt solid og prisingen lav. Det tekniske bildet på lang sikt er forsatt svakt, men positive signaler på kort sikt kombinert med massive innsidekjøp, gjør aksjen samlet sett positiv. Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet. Klikk her for mer informasjon >>

Lunsjwebinar 19. mai: Introduksjon til teknisk analyse

Webinaret er et grunnleggende introduksjonskurs i teknisk analyse. Det vil under økten være mulighet for å stille spørsmål i chat-funksjonen. Webinaret holdes tirsdag 19. mai kl. 12. Meld deg på her >>

– – – – – – –

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer