Gå til hovedinnhold

Finanssektoren i et marked med høyere renter og lavere vekst.

Hvordan er utsiktene for investeringer i finanssektoren globalt i et marked med høyere renter og forventninger om lavere vekst? Mange av selskapene i sektoren er lavt priset og solid fundert.

Raske renteoppganger kommer ikke uten utfordringer, men lave og negative renter har vært vanskelig for finanssektoren i Europa.

Spesielt vanskelig har det vært i Europa siden finanskrisen i 2008, med lange perioder med negative styringsrenter.

– Bankene i Europa har brukt perioden etter finanskrisen til å bygge kapital. Aksje-prisingen er fortsatt på krisenivåer, mens lønnsomheten har bedret seg betraktelig med økte renter, sier Kjell Morten Hjørnevik.

Han forvalter fondet DNB Finans sammen med Knut Bakkemyr. Selv ikke finansnæringen har blitt skånet for rentemarkedets bekymringer, spesielt noen få amerikanske regionsbanker fikk i mars 2023 problemer på grunn av at de hadde investert i rentepapirer med lang rentebinding, og hadde homogene kundegrupper med store innskudd.

– Turbulensen i banker knyttet til mangel på likviditet virker å være over og sektoren har bedret seg betydelig siden den gang, sier Hjørnevik.

Det har derfor ikke vært krigstyper i mediene siden den gang.

Her kan du se webinar med forvaltere av DNB Finans

Satser på europeiske banker

– Vi har vært undervektet banker, men har nå økt posisjonen til nøytralvekt og vi har valgt europeiske banker, sier Hjørnevik.

I USA er det et skille i reguleringen mellom spesialist eller mellomstore banker og de største, mens i Europa er reguleringen i større grad lik. Men det er også et annet vesentlig poeng for forvalterne.

– De europeiske bankene er priset på krisenivåer med P/E-multippel i området seks, samtidig som de har bygget kapital siden finanskrisen, sier Hjørnevik.

Duoen forteller at P/E ikke forteller hele historien. Banker er i en syklisk bransje, nå har det vært god lønnsomhet, men at denne lønnsomheten fort kan eroderes dersom det blir vanskeligere tider med større tap på låneengasjementene.

– Vi forsøker å unngå taperne og har et bevisst forhold til nedsiden, men samtidig må vi tenke på både avkastningsmuligheter sett opp mot risikoen, sier Bakkemyr.

Bekymret for kontormarkedet i USA

Han peker på risikoen ikke er over innenfor eiendomssektoren, og markedet er spesielt bekymret for kontormarkedet i USA, hvor arbeidstakere fortsetter å være mye på hjemmekontor.

– Det kan skape mye ledige lokaler når tiden er inne for gjennomgang av leieavtalene, sier Hjørnevik.

Ledige lokaler og høye renter kan gi nedsiderisiko i eiendomsprisene, noe som også kan smitte over på amerikanske banker.

– Siden finanskrisen har imidlertid andre aktører, ulike obligasjonsfond, “Private Debt” og pensjonskasser, tatt mye av den mer risikable delen av finansieringen, sier Hjørnevik

Forsikringsselskapenes forsikringsselskap øker prisene

Etter en sommer med ekstremvær i flere land, nærmest oss var ekstremværet «Hans» på Østlandet.

– Reassuranse, altså forsikringsselskapenes forsikringsselskap, har fått seg en vekker. Det er jo disse selskapene som har båret kostnadene med ekstremværet vi har hatt. Det vi ser er at disse nå repriser klimarisikoen kraftig opp, sier Bakkemyr.

Det betyr at forsikringsprisene øker hele veien mot forsikringskundene.

Modne bransjer, godt med utbytte

Bank og forsikring er modne bransjer med flere hundre års historikk.

– Det er mulig å vokse mye, for eksempel innen forsikring, men da må selskapene selge forsikringen billig, sier Bakkemyr.

Lav forsikringspremie vil naturlig nok gå ut over lønnsomheten, dermed må selskapene balansere behovet for vekst med behovet lønnsom drift.

– Vi ser etter selskaper som skaper verdier over tid. Vi foretrekker ikke nødvendigvis selskapene som betaler ut utbytte, hvis de kan investere pengene med god forventet avkastning vil vi gjerne at de gjør det, sier Hjørnevik.

Han peker på at mange europeiske banker driver storstilt tilbakekjøpsprogram nå.

– Mange av selskapene våre har lav prising, da kan det være et godt alternativt å kjøpe tilbake egne aksjer, avslutter Hjørnevik.

Fondet DNB Finans er tilgjengelig hos Nordnet

Merk: Innholdet i artikkelen er å anse som markedsførings materiale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer