DNB Finans A

Bransjefond, Finans
Utvikling 1 år+ 1.26 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (1.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1045.34 NOK
Dagens kursendring
- 1.45 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.21 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.2 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
DN
DNB Finans A

DNB Finans er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor finanssektoren og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Investering i DNB Finans gir normalt en bred eksponering på tvers av undersektorer og regioner, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltselskaper.

ISIN
NO0008000593
Kategori
Bransjefond, Finans
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
25. oktober 1989
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Kjell Morten Hjørnevik
Forvaltet fondet siden
1. januar 2019
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Aksjer
96.9 %
Kort rente
3.0 %

Største regioner

USA 38.1 %
Eurosonen 27.1 %
Europa ex. Euro 14.0 %
Storbritannia 7.4 %

Største bransjer

Finans
100 %
Teknologi
1.1 %