Gå til hovedinnhold

Aksjeklubben BI Bergen – Portefølje (innledende)

Aksjeklubben BI Bergen – Innlegg #1

Ettersom prisingen i markedet har vært ansett relativt høy som følge av blant annet lave inntjeninger i olje- og oljeserviceselskapene, har det for tiden vært vanskelig å finne underprisede selskaper. I tillegg er september ansett som den historisk dårligste måneden på Oslo Børs, mens den nå har gått over 6 % i inneværende måned. At oljeprisen og tørrbulkratene er på høyeste nivåer på henholdsvis 2 og 3 år er nevneverdige faktorer som har bidratt til å sende Oslo Børs til all-time high flere dager på rad.

Songa Bulk (Axess):

Songa Bulk er et relativt nyetablert selskap innenfor tørrbulk. Selskapets høykvalitetsflåte og solide balanse gjør Songa Bulk i en posisjon til å generere kontanter på dagens rater. Baltic Dry Index er på høyeste notering på 3 år, og styrken vi ser i dagens tørrbulkmarked drives i stor grad av kinesisk stålindustri og lav andel av nybestillinger av skip. Som følge av små varelagre og økende marginer forventer vi at veksten vil fortsette ut i neste år.

Selskapet har i dag 14 skip av høy kvalitet med en snittalder på 6 år, noe som gir selskapet en god underliggende bokført verdi. Når markedet rebalanseres vil fokus bli rettet mot aksjonæravkastning, ifølge ledelsens utsagn. Selskapet har en usedvanlig erfaren ledelse med Arne Blystad som styreleder og Herman Billung som administrerende direktør, som har evnet å kontrahere tørrlastskip til en lav pris for selskapet.

Aksjen handles i dag rundt Net Asset Value (NAV), noe som gir selskapet en begrenset nedside. Positiv utvikling på kontrakter, lave multipler, få nybestillinger av skip samt bedre rateutsikter gjør at vi verdsetter Songa Bulk til høyere enn dagens prising. Vi anser Songa Bulk til å være vårt beste risk/reward-scenario i porteføljen.

Kværner:

Kværner ASA leverer olje- og gassplattformer offshore, samt onshore prosessanlegg til operatører og andre kunder. Kværner er på norsk sokkel posisjonert som en ledende leverandør innenfor EPC (Engineering, Procurement and Construction). Prosjektporteføljen har historisk utviklet seg i henhold til plan, kvalitet og budsjett, og oppnådde mange viktige milepæler i 2016. Kværner har en solid finansiell posisjon, med en kontantbeholdning på 3 milliarder NOK, og ingen rentebærende gjeld, per 31. desember 2016.

Vi anser Kværner som et ordinært kvalitetsselskap  i AKER-konsernet, og Kværner fortsetter å levere gode finansielle resultater som en konsekvens av forutsette prosjektgjennomførelser gjennom et nytt krevende år i olje- og gassindustrien. Foruten å ha en signifikant redusert kostnadsbase, bidrar også Kværner til å gjøre oljeselskapenes feltutvikling økonomisk levedyktig, og er dermed en viktig ressurs i oljenæringen. Dette gjør Kværner til et foretrukket valg hos etterspørrerne i markedet. Selskapet er avhengig av å sikre nye kontrakter for å opprettholde aktivitetsnivået i 2017 og fremover, og som følge av økt oljepris siden bunnivået i begynnelsen av 2016 ser vi for oss at økte oljeinvesteringer vil bidra til å oppfylle dette i kommende tid. I vår tekniske analyse ser vi også en viss oppside som vil kunne gi porteføljen en total utvikling vi vil se oss fornøyd med, i forhold til risiko som er tatt i vurderingen.

Petroleum Geo-Service (PGS):

Petroleum Geo-Services er en teknologidrevet serviceleverandør som tilbyr underjordiske bilder ved havbunnen til oljeindustrien som oljeselskaper avhenger av for å finne olje og gass verden over. PGS er organisert i fire ulike forretningsområder, hvor de to viktigste er Marine Contract og MultiClient. Disse utgjorde henholdsvis 32 % og 68 % av omsetningen til selskapet i 2016.

Marine Contract leverer ekslusive seismikkundersøkelser til olje- og gassvirksomheter, mens MultiClient prosesserer, markedsfører og selger disse undersøkelsene til ikke-eksklusive kunder. Selskapets konkurransefortrinn ligger i at det innehar verdens beste seismikkflåte med feilfri drift, samt er industriledende i markedet for MultiClient. Vårt hovedfokus ligger på sistnevnte, ettersom denne bringer størst omsetning for selskapet og genererer majoriteten av selskapets EBITDA. Her forventes det at PGS fortsetter å kapre markedsandeler, noe som gir større omsetning for selskapet – med signifikant vekst i inneværende halvår.

Til tross for at siste kvartal vanligvis er dårligere på tvers av bransjen, gjør lav konkurranse for kommende kontrakter selskapet fortsatt attraktivt i denne perioden. Selskapet er også sterkt posisjonert til å tilby 4D seismikkprosjekter, noe som forventes å øke betraktelig i takt med oljeselskapers økende investeringer i både nye og værende produksjonsfelt globalt. Antall prosjekter vil mer enn dobles i år mot i fjor, og forventes å øke videre i 2018. PGS står for over 50 % av alle 4D undersøkelser i hele verden ut 2017, og ca. 35 % av årets omsetning antas å komme herfra. Oppsummert vil selskapets etablerte struktur gjøre PGS posisjonert for god vekst fremover, samt forbedre lønnsomheten og likviditeten selv når markedet er dårlig. I tillegg liker vi det tekniske bildet svært godt, og vi mener vi har fått kjøpt oss opp i selskapet på riktig tidspunkt.

Sparebank 1 SMN (MING) og Sparebank 1 Østlandet (SPOL):

Så til våre mindre spennende aksjer: Det forventes mer effektiv drift i kommende år, som følge av økt fokus på digitalisering og reduksjon av filialer. Dette bidrar til bedre marginer, og dermed økt lønnsomhet.

Vi ser en prising på 1.2 etter pris/bok i sektoren som fornuftig, selv om historisk gjennomsnitt ligger litt høyere. For pris/inntjening ser vi imidlertid i for oss et mål på 10-11 som akseptabelt. For begge selskapene har vi i dag en P/B på rundt 1, mens vi i MING finner en P/E på rundt 7. Vi synes derfor at begge selskaper virker attraktiv i forhold til bankenes fremdriftsplan og markedets utsikter. I tillegg gir Sparebank 1 SMN har et forventet utbytte på 4.5 kroner, noe vi gjerne tar imot i porteføljen. Banken er i mål med å bygge kapital og har nådd kapitalkravet på 15%. Dette vil forsvarer attraktive utbytter fremover.

Arbeidsledigheten i Norge har falt fra toppen sommeren 2016 på 5,0% og til 4,2 % for juli 2017. Dette bidrar til en fortsatt god undertone for sparebankenes lånebok for særlig private husholdninger. Videre tror vi de sorte fårene relatert til oljevirksomhet er betydelig redusert i låneporteføljene. For MING sin del er restrukturering av gjelden til OSV (Offshore Supply Vessels) i stor grad gjennomført. SPOL er ikke eksponert mot denne næringen. Boligslånsrentene er økt i 2017 samtidig med økning i antall utlån til bolig. Dette bidrar til bedre marginer for bankene. Samtidig ser vi en mer moderat utvikling i boligprisene. Dette kan være med på å skape bedre forutsigbarhet for kundene og dermed skape videre økt utvikling i lån til boligfinansiering.

Sparebanken 1 Østlandet (SPOL) har nylig fusjonert med Sparebank Oslo Akershus. De har dermed blitt den fjerde største sparebanken i landet og fått et godt grep om sitt marked på Østlandet. Banken er blant de best kapitaliserte i Norge og besitter en utlånsportefølje med lav risiko og med lavest tapsandel sammenlignet med konkurrentene. 74% av låneboken er rettet mot private husholdninger. Dette er et segment som er historisk sterkt med lave tap. Boken inneholder videre kommersiell eiendom og landbruk. Banken har ingen eksponering til offshore, olje eller shipping. Denne finansielle posisjonen i sin helhet gjør at banken kan tillate seg høye utbytter, finansiere videre vekst og oppkjøp.

Banken leverer en avkastning på egenkapitalen (ROE) på 9,1% som er omtrent innenfor bankens mål om 10%. Dette er noe lavere enn foregående år. Dette vil gi eierne en direkteavkastning på 4-6%, som kan forsvares av risikoprofilen, sterk kapitalisering og samtidig 50% utbyttebetaling.  

Vi liker godt bankens nye vekststrategi. Banken har som første bank her til lands nylig introdusert et kundeutbytteprogram. Dette vil gi banken et konkurransefortrinn overfor konkurrentene. Dette er unik avtale der kunden mottar deler av overskuddet fra avkastningen på den eierløse kapitalen i banken. Dette kommer også eierne av egenkapitalbevisene til gode. Samtidig tror vi banken i begynnelsen kan tillate seg å være mer fleksibel på utlånsrenten uten å miste markedsandeler da kunden mottar utbytte som en “kompensasjon”. Vi tror denne kundeavtalen vil bidra til oppmerksomhet i pressen, lojale kunder og dermed bidra til organisk vekst videre.

Med MING og SPOL i stigende trend samtidig med fortsatt fokus på konsolidering i markedet tror vi egenkapitalbevisene vil bidra til avkastning for vår portefølje i skoleduellen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer