Utvalgte fond.

Håndplukket og nøye gransket.

Gjør det enkelt.

Det er ikke alltid like enkelt å finne det rette fondet. Utvalget er stort og det kan være vanskelig å vurdere fordelene og ulempene med hvert enkelt fond. Men, nå blir det enklere.

Du får en oversikt over de aktivt forvaltede fondene hos oss som anses å ha størst mulighet for å prestere best innenfor deres respektive kategori over tid. Utvalget er satt sammen av et team med uavhengige analytikere og er basert på strenge krav og grundig kvalitetskontroll.

Ta kontroll over investeringene dine og velg bedre fond, helt enkelt.

Du kan lese mer om våre 20 utvalgte fond her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

 • Enklere å velge.
  Et håndplukket utvalg så du slipper å lete blant alle aktivt forvaltede fond på egenhånd.
 • Ferdig vurdert.
  Alle fondene har gjennomgått en uavhengig vurdering.
 • Aktiv forvaltning av høyeste kvalitet.
  Fond med stor sjanse for å prestere best innenfor deres respektive kategori.

Vekstmarkeder.

Alternativ.

Utvalget er gjort i samarbeid med uavhengige analytikere fra Wassum. Dette er et frittstående analyseselskap som har over 20 års erfaring med å vurdere fondsforvaltere.

Vi er overbeviste om at det finnes en sammenheng mellom fondets prestasjon og en effektivt forvaltningsorganisasjon, en tydelig investeringsfilosofi og en robust prosess. Derfor har vi bedt Wassum om å liste opp de aktivt forvaltede fondene som de tror kommer til å prestere bedre enn lignende fond i samme kategori fremover. Fondene deles inn i åtte kategorier:

 1. Global
 2. USA
 3. Europa
 4. Asia
 5. Vekstmarkeder
 6. Norden
 7. Norge
 8. Renter

Wassums første analyse gjøres ved bruk av kvantitative metoder. Analytikerne går gjennom alle aktivt forvaltede fond som Nordnet tilbyr og ser nærmere på et stort utvalg nøkkeltall. Blant annet analyseres avkastning etter kostnader og risiko i fallende og stigende markeder, og om forvalterne faktisk investerer i henhold til strategien.

I analyseprosessens neste steg møter analytikerne forvalterne av de utvalgte fondene, for å få foreta en personlig vurdering, og for å kvalitativt kunne gjøre seg opp en mening om forvalternes kompetanse og erfaring.

Nordnets utvalgte fond evalueres kontinuerlig av Wassum, og fondene i kategoriene kan erstattes dersom de ikke presterer som forventet, eller slutter å investere i henhold til strategien de har satt. Valget av fond kan også revurderes dersom en av fondets forvaltere byttes ut.

Viktig å vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle instrumenter kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du investerer. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside.

* For en 10-års periode. Kilde: SPIVA Europe Scorecard 2018.

All informasjon på denne siden skal betraktes som generell informasjon og ikke anses som anbefalinger eller råd til investeringsbeslutninger. Du er selv ansvarlig for risikoen knyttet til en investeringsbeslutning som er basert på informasjonen oppgitt her.

Ofte stilte spørsmål.

Ved å investere i et aktivt forvaltet fond plasserer du pengene dine hos en forvalter med ambisjoner om å slå referanseindeksen.

Det er enklere sagt enn gjort og mange aktivt forvaltede fond mislykkes med å overgå referanseindeksen etter avgifter, over tid. De senere årene har det derfor blitt mer populært å investere i indeksfond med lave avgifter. Indeksfond har en tendens til å prestere bedre enn snittet av aktivt forvaltede fond over tid, men indeksfondene er sjeldent de som presterer best.

Fondene med den absolutt beste historiske avkastningen er ofte aktivt forvaltede fond. Utfordringen er å finne fondene som presterer bedre enn referanseindeksen etter avgifter. Med Utvalgte Fond har vi i samarbeid med uavhengige analytikere laget en liste med de aktivt forvaltede fondene som har klart seg bedre enn referanseindeksen og som vi tror kommer til å prestere i toppen av sin kategori.

Nordnets Utvalgte fond koster ikke noe ekstra for deg som kunde. På lik linje med andre fond betaler du kun for forvaltningen, gjennom en prosentsats i årlig forvaltningsavgift.

Når du ser på historisk utvikling til et fond så er det alltid nettoavkastningen du ser, det vil si etter avgifter og kostnader, noe som gjør det enklere å sammenligne den faktiske utviklingen i fondene.

Det koster ikke noe ekstra for deg som kunde at noen av Nordnet sine fond velges ut blant Nordnets Utvalgte fond. Den årlige avgiften er samme hos Nordnet som hos andre banker.

Nordnet mottar normalt en kompensasjon som tilsvarer mellom 40-60 % av godtgjørelsen fondene tar gjennom forvaltningskostnaden. Du finner oversikt over forvaltningsavgiftene til de ulike fondene på nordnet.no. Når du plasserer en fondsordre hos Nordnet, kan du også se et spesifikk kostnadsoverslag for sparingen i fond.

De uavhengige analytikerne i Wassum har analysert og valgt fond til Utvalgte fond uten å ta hensyn til hvilke kompensasjonsnivå Nordnet mottar. Etter at utvelgelsen er gjort har imidlertid Nordnet hatt muligheten til å gjenforhandle avtalen med fondsselskapene om å justere kompensasjonsnivået slik at det bedre reflekterer den økte eksponeringen fondene mottar på plattformen.

Du kan se hvor mye Nordnet mottar i kompensasjon for et bestemt fond, ved å klikke på «se kostnadsberegning» i handelsvinduet.

Her kan du lese mer om prinsippene for kompensasjon fra Nordnet sine samarbeidspartnere.

Nordnets utvalgte fond består av 20 aktive fond som vi anser å ha størst sjanse for å levere meravkastning fremover. Utvelgelsen gjøres av svenske Wassum, et uavhengig analyseselskap. Les mer om metoden og de ulike fondene her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu