Gå til hovedinnhold

Hvilken kontotype passer best for pensjon?

Dette er et spørsmål vi ofte får fra våre kunder. Vil du spare til pensjon, og er villig til å binde pengene? Da bør du velge IPS. Vil du har fleksibilitet til å ta ut pengene, står valget mellom aksjesparekonto og investeringskonto. Sistnevnte er å foretrekke for de fleste.

Valg av kontotype for langsiktig sparing kan noe forenklet oppsummeres i dette beslutningstreet.

Vår spareøkonom, Bjørn Erik Sættem, kommenterer:

Det er liten tvil om at IPS er en skattegunstig ordning for de som vil spare til pensjon. Nordnet har regnet på verdien av skattefordelene, og de fleste kan få mellom 15 og 40 prosent høyere sparesaldo ved 65 år med sparing i aksjefond i IPS over en periode på 20 til 40 år. Her sammenligner vi med sparing i samme aksjefond på en investeringskonto eller aksjesparekonto. Om dette er god nok betaling for å låse en andel av sparepengene dine frem til pensjonsalder må du selv avgjøre. Les mer om verdien av skattefordelene til IPS i dette blogginnlegget.

Vil du ha fleksibilitet til å ta ut pengene når du måtte ønske, står valget mellom investeringskonto (også kalt fondskonto) og aksjesparekonto. De fleste som sparer til pensjon ønsker en kombinasjon av aksjefond/aksjer og rentefond i sparingen – i alle fall når man blir eldre – og dermed er investeringskonto det naturlige valget.

Aksje- og fondskonto

Merk at vi ikke lister opp Aksje- og fondskonto (VPS-konto) blant alternativene. For privatpersoner er denne kontotypen mindre aktuell, siden det nå finnes mer skattegunstige alternativer. I en Aksje- og fondskonto får du nemlig ikke utsatt skatt ved kjøp og salg av verdipapirer. Aksje- og fondskonto vil fremdeles passe for mer avanserte sparere som ønsker å shorte aksjer, handle derivater og andre tradingprodukter, og er det eneste valget for alle bedriftskunder.

Investeringskonto

Investeringskonto passer for privatpersoner som ønsker å investere i aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond som er registrert innenforogutenfor EU/EØS. Med utsatt skatt på renteinntekter vil investeringskonto i tillegg være den suverent beste kontotypen for alle som sparer i renter. Fra 2019 har det kommet nye skatteregler for investeringskonto.

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto passer for de som kun ønsker å investere i aksjer og aksjefond registrert innenfor EU/EØS.

PS: I februar 2021 ble det mulig å flytte den akrtive innskuddspensjonen til Nordnet (eller til en annen selvvalgt leverandør) med egen pensjonskontoHer kan du få hjelp til å flytte pensjonssparingen din.

I tillegg til at det er forskjeller på hva du får lov til å investere i, skatt ved uttak og skatt på aksjeutbytter, er det ytterligere noen mindre forskjeller på investeringskonto og aksjesparekonto: Investeringskonto har normalt en liten aldersbetinget forsikringskostnad, som du ikke har i en aksjesparekonto. En annen ulempe er at en investeringskonto formelt sett eies av et livselskap, mens en aksjesparekonto eies av deg privat. Dette har få praktiske konsekvenser, siden både livselskap og banker er strengt regulert av Finanstilsynet. Du kan imidlertid ikke stemme på generalforsamlinger, fordi livselskapet formelt sett står som eier av aksjene dine.

Få hjelp til å velge riktig kontotype – og se andre (mindre viktige) forskjeller mellom kontotypene her.

Fra og med 2019 er det altså små forskjeller på skattereglene for investeringskonto og aksjesparekonto. Fleksibiliteten som kundene får med et større investeringsutvalg, gjør investeringskonto til den foretrukne spareformen for de fleste som vil spare til pensjon fremover – og som ikke vil binde pengene, mener spareøkonomen.

– Mer avanserte sparere vil nok være tjent med å ha en kombinasjon av alle kontotypene og forsøke å optimalisere sparingen fordelt på disse, avslutter han.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Få kontroll over pensjonen din.Opprett pensjonskonto