Gå til hovedinnhold


Se årets aksjefavoritter.

Få en god start på investeringsåret.


Aksjetips for 2022.

For et år siden ved disse tider ble aksjeåret oppsummeret som "annerledes-året" - et år som var sterkt preget av restriksjoner og hvor industrier ble rammet ulikt av tiltakene som ble implementert. Lite visste vi at man ett år senere skulle befinne oss i en veldig lignende situasjon. Til tross for smittesituasjonen verden over har aksjemarkedene klart seg bra - mye grunnet vedvarende kvantitative lettelser. I løpet av 2021 er S&P opp 27 % prosent og Oslo Børs 23 %. Hva som venter oss i 2022 er det ingen som vet, og du skal ikke se bort fra at vi møter noen hindringer på veien da også.

Nedenfor kan du se hvilke aksjer utvalgte eksperter tror vil gjøre det bra i 2022. Ekspertene er fondsforvaltere, analytikere og økonomer. Vi har også inkludert forlsag fra noen populære medlemmer av investeringsnettverket Shareville. Klikk på nedtrekksknappen for å se begrunnelsen bak de ulike investeringene som løftes frem som favoritter for børsåret 2022.

Merk at dette er ment som inspirasjon og ikke må anses som investeringsanbefalinger.

Ekspertenes aksjefavoritter.

Paul Harper - DNB Markets


Paul Harper er en profilert aksjestrateg i DNB Markets, med mange års erfaring i finansbransjen. Han er også årlig gjest i #pengepodden-studio, hvor han sammen med Nordnets investeringsøkonom ser nærmere på utsiktene for det kommende børsåret. Nedenfor kan du se hvilke aksjefavoritter han har for 2022.

−0,49%
−1,68%
0 MNOK
7 162
−1,18%
−15,22%
0 MNOK
5 458
−2,06%
+3,05%
0 MNOK
12 144


Mads Johannesen - Nordnet


Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen følger markedet tett. Mads skriver kontinuerlig om egen portefølje på Nordnetbloggen, og du kan til enhver tid følge hans investeringer på Shareville. Han har valgt å trekke frem disse aksjene som favoritter for det kommende børsåret.

−1,13%
+64,78%
0 MNOK
35 086
−2,97%
+112,98%
0 MNOK
7 599
−1,59%
−54,16%
0 MNOK
36 004


Leif Eriksrød - Alfred Berg


Leif Eriksrød forvalter Alfred Berg Gambak, et svært populært fond blant Nordnets kunder, og et fond som har levert betydelig meravkastning de siste ti årene. Leif har lang fartstid i finans, og deler jevnlig sitt markedssyn med kunder og andre deltakere i markedet. Dette er Leif sine børsfavoritter for 2022.

+0,17%
+17,59%
0 MNOK
6 620
−1,18%
−15,22%
0 MNOK
5 458
+0,15%
+1,36%
0 MNOK
556

Leif har eierinteresse i de aktuelle selskapene via fondene han forvalter.


Martin Mølsæter - FIRST


Martin Mølsæter forvalter First Generator og First Global Focus. Han er en erfaren analytiker og nå verdiforvalter. I 2021 gjestet han #pengepodden hvor han trakk frem noen spennende verdi-case. Nå har vi spurt om han vil dele sine aksjefavoritter for 2022, og han har blant annet trukket frem noen mindre kjente selskaper enn øvrige vi har spurt.

−1,46%
−13,79%
0 MUSD
463
−1,9%
+43,36%
0 MNOK
4 865

Martin har eierinteresse i de aktuelle selskapene via fondene han forvalter.


Roger Berntsen - Nordnet


Nordnets aksjeanalytiker, Roger Berntsen, har over 15 års erfaring fra meglerhus, og skriver daglig rapporter fra markedet. Du kan til envher tid se hvilke selskaper Roger er investert i på Shareville. Blant hans favoritter for det kommende børsåret har han trukket frem to norske og ett amerikansk selskap. Dette er forøvrig selskaper han selv har sin aksjeportefølje.

−1,13%
+26,19%
0 MUSD
1 742
−0,55%
−26,87%
0 MNOK
18 216

Merk at Roger har eierinteresse i de tre aktuelle selskapene.


Jan Petter Sissener - Sissener Canopus


Finansnestor Jan Petter Sissener forvalter hedgefondet Sissener Canopus. Han har lang fartstid i bransjen og har vært gjennom flere kriser i løpet av sin karriere. Jan Petter gjester årlig #pengepodden hvor han sammen med Nordnets økonomer diskuterer det kommende børsåret. I den forbindelse deler han hvilke selskaper han har mest troen på for 2022.

−0,49%
−1,68%
0 MNOK
7 162
−2,06%
+3,05%
0 MNOK
12 144
−1,35%
+66,02%
0 MNOK
3 547

Jan Petter har eierinteresse i de aktuelle selskapene via fondet han forvalter.


Aksjefavoritter fra Shareville.

@Baupost


Privatinvestor bosatt i Stavanger med en opportunistisk tilnærming til investeringer. Liker fornuftig prisede kvalitetsselskaper, men lokkes ut på risikokurven dersom han føler han får betalt for det.

Fellesnevneren for de 3 selskapene han har trukket frem for 2022 er fornuftige verdsettelser, solid balanse og gunstig utbyttepolitikk. Samtidig gjør mangelen på likvididet i aksjene at man kan vekte seg opp i selskapene på veldig lave nivåer i turbulente perioder.

Se Shareville-profil

0%
−36,1%
0 MNOK
490
−1,4%
−37,1%
0 MNOK
2 229
+0,79%
−32,95%
0 MNOK
1 451


@Joe Fixit


"Disiplin, tålmodighet og nøysomhet" lyder det av Joe Fixit sin bio på Shareville. Han har over 1000 følgere og deler to porteføljer på Shareville, en Aksje- og fondskonto og en Aksjesparekonto. Han er en ivrig debatant, og deler stadig sine tanker om enkeltselskaper og markedet generelt.Joe Fixit forsøker å identifisere stigende trender og komme inn tidlig i aksjen.

Se Shareville-profil

−0,15%
−49,28%
0 MUSD
45 369
−0,28%
+5,67%
0 MNOK
13 304


@HanFar


Tannlegen "HanFar" er ivrig bidragsyter på Shareville og har nærmere tusen følgere der. Han deler to porteføljer, en aksje og fondskonto og en Aksjesparekonto. Han er en fundamental investor som til enhver tid jakter underprisede verdiaksjer. 60 % av porteføljen er langsiktig, mens 40 % går til kapitallokering mellom sykliske aksjer.
Se hvilke tre aksjefavoritter han har valgt å trekke frem for børsåret 2022.

Se Shareville-profil

−3,08%
−67,35%
0 MUSD
20 125
−0,28%
+5,67%
0 MNOK
13 304


Mer om børsåret 2021 og utsikter for 2022.

Nordnets nyttårsraketter for 2022.

Julerally, nyttårsraketter og desembereffekten. Kjært barn har mange navn. Investeringsøkonom Mads Johannesen trekker frem noen aksjer som potensielt kan få et løft på nyåret - såkalte nyttårsraketter.

Sissener om børsåret 2022.

I denne #pengepodden-episoden har vi tatt en prat med Jan Petter Sissener, forvalter i hedgefondet Sissener Canopus. Tema er utsikter for 2022 og sikringsstrategier.

Hva er status på ekspertenes spådommer?

På tampen av 2022 spurte vi økonomer og fondsforvaltere hvordan de trodde det kommende børsåret (2021) ville bli, og hvilke selskaper de hadde troen på. Se hvor godt økonomene traff med deres spådommer.