SKAGEN Høyrente

Rente, NOK Pengemarked - kort
Utvikling 1 år+ 1.69 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (9.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
101.72 NOK
Dagens kursendring
0 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.25 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.25 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
90 %
SK
SKAGEN Høyrente

SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner utstedt i norske kroner, med gjenværende løpetid under ett år, samt bankinnskudd. Avkastningen følger pengemarkedsrenten i bankmarkedet. SKAGEN Høyrente investerer i bankinnskudd samt sertifikater og obligasjoner utstedt av eller garantert av stat, kommuner, fylkeskommuner, finansinstitusjoner og andre selskaper i norske kroner. Målet er å oppnå en avkastning bedre enn tre måneders NIBOR-rente (renten banken låner til seg imellom) over tid. Fondet har lave kostnader, noe som bidrar til høyere avkastning for fondets andelseiere.

ISIN
NO0008004017
Kategori
Rente, NOK Pengemarked - kort
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
18. september 1998
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Sigve Stabrun
Forvaltet fondet siden
25. september 2018
SKAGEN ASSkagen 3, Torgterrassen, 5. etasje4001 Stavanger
+47 51 80 39 00http://www.skagenfondene.no
Lang rente
84.2 %
Kort rente
15.8 %
Danske Bank A/S 1.4%
4.3 %
Obos BBL 1.14%
3.3 %
Olav Thon Eiendomsselskap 1.13%
3.3 %
Leaseplan Corporation NV 1.96%
2.9 %
Norwegian Property AS 2.04%
2.7 %
Brage Finans As 0.94%
2.5 %
Scania CV AB 1.23%
2.3 %
Aasen Sparebank 1.57%
2.2 %
Holand og Setskog Sparebank 0.89%
2.2 %
SpareBank 1 Gudbrandsdal 1.9%
2.1 %