Öhman Global Hållbar A

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 21.56 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
286.58 SEK
Dagens kursendring
+ 0.94 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.97 %
Løpende kostnader
1.3 %
Hvorav forvaltningskostnad
2 %
- Returprovisjon
0.63 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Öh
Öhman Global Hållbar A

Fonden är en global aktiefond och investerar i företag som enligt fondbolagets bedömning har ett starkt varumärke och bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og andre omsettelige aksjerelaterte verdipapirer. Fondet kan benytte derivatinstrumenter med sikte på å effektivisere forvaltningen.

ISIN
SE0000533945
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
21. desember 1998
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Filip Boman
Forvaltet fondet siden
18. mai 2017
E. Öhman J:or Fonder ABMäster Samuelsgatan 6 Stockholm
+46 8 4075800http://www.ohman.se
Aksjer
98.4 %
Kort rente
1.6 %

Største regioner

USA 52.9 %
Eurosonen 9.8 %
Europa ex. Euro 8.7 %
Asia 7.4 %

Største bransjer

Teknologi
24.5 %
Helsevern
13.8 %
Finans
12.8 %
Industri
11.4 %
Konsumentvarer
11.2 %
Kommunikasjon
10.4 %