Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR

Norden
Utvikling 1 år+ 30.11 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
98.43 EUR
Dagens kursendring
+ 1.86 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.37 %
Løpende kostnader
1.82 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
- Returprovisjon
0.75 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
No
Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR

Fondet investerer i store og mellomstore selskaper i Norden

ISIN
LU0064675639
Kategori
Norden
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
4. mai 1992
Prospekt og nøkkelinformasjon
Faktaskjema savnet

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Niklas Kristoffersson
Forvaltet fondet siden
1. februar 2014
Nordea Funds Oy, Norwegian Branch562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Aksjer
96.5 %
Kort rente
3.5 %

Største regioner

Europa ex. Euro 62.3 %
Eurosonen 34.7 %
USA 1.7 %
Storbritannia 1.2 %

Største bransjer

Forbruksvarer
21.0 %
Finans
20.1 %
Konsumentvarer
15.5 %
Industri
13.5 %
Helsevern
11.3 %
Kommunikasjon
9.1 %