Carnegie Sverigefond A

Sverige
Utvikling 1 år+ 20.59 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (29.5.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
2878.08 SEK
Dagens kursendring
- 0.1 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.42 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.4 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Ca
Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond er et fokusert og aktivt forvaltet aksjefond som investerer langsiktig på Stockholmsbørsen. Fondet leter etter såkalte verdiselskaper, det vil si selskaper med stabil virksomhet, sterke balanser og gode muligheter til å utbetale utbytte til aksjonærene. Carnegie Sverigefond er investert i et begrenset antall aksjer som forvalteren har stor tro på, vanligvis ca. 25 stykker.

ISIN
SE0000429789
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
8. januar 1987
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Simon Blecher
Forvaltet fondet siden
31. juli 2006
Carnegie Fonder ABRegeringsgatan 56103 97 Stockholm
+46 8 12 15 50 00http://www.carnegiefonder.se
Aksjer
97.1 %
Kort rente
2.9 %

Største regioner

Europa ex. Euro 96.4 %
Eurosonen 3.6 %

Største bransjer

Industri
41.3 %
Finans
20.4 %
Teknologi
9.7 %
Materialer
8.6 %
Forbruksvarer
7.2 %
Konsumentvarer
6.2 %