Fidelity Fds- Euro Balanced A Udb

Kombinasjonsfond, EUR Moderat
Utvikling 1 år+ 7.46 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
17.07 EUR
Dagens kursendring
- 0.27 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.22 %
Løpende kostnader
1.41 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
- Returprovisjon
0.5 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Fi
Fidelity Fds- Euro Balanced A Udb

Fidelity Euro Balanced investerer i en variert portefølje av europeiske aksjer og rentebærende papirer. Fondet gikk over til Euro ved årsskiftet 98/99. Historiske NAV er konventert til euro.

ISIN
LU0052588471
Kategori
Kombinasjonsfond, EUR Moderat
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
17. oktober 1994
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Eugene Philalithis
Forvaltet fondet siden
15. oktober 2019
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Lang rente
55.3 %
Aksjer
20.1 %
Kort rente
13.0 %
Øvrig
11.6 %

Største regioner

Eurosonen 46.4 %
Storbritannia 26.3 %
Europa ex. Euro 20.5 %
USA 4.2 %

Største bransjer

Finans
18.7 %
Forbruksvarer
16.3 %
Helsevern
16.1 %
Industri
9.9 %
Kommunikasjon
7.7 %
Teknologi
7.6 %
Fidelity ILF - EUR A Acc
3.6 %
Germany (Federal Republic Of) 0%
2.4 %
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.2 %
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.0 %
Italy (Republic Of) 1.85%
1.0 %