Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR

Bransjefond, Teknologi
Utvikling 1 år+ 60.79 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
194.12 EUR
Dagens kursendring
+ 1.59 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.11 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.75 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
Al
Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR

Long-term capital growth by investing in the global equity markets with a focus on the evolution of artificial intelligence.

ISIN
LU1548497699
Kategori
Bransjefond, Teknologi
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
2. mai 2017
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Sebastian Thomas
Forvaltet fondet siden
31. mars 2017
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aksjer
97.1 %
Kort rente
2.9 %

Største regioner

USA 92.8 %
Asia Emerging 2.3 %
Eurosonen 2.3 %
Asia 1.4 %

Største bransjer

Teknologi
55.4 %
Kommunikasjon
17.6 %
Konsumentvarer
12.1 %
Industri
6.9 %
Finans
3.0 %
Eiendom
2.7 %