Nordnet Indeksirahasto Suomi

Finland
Utvikling 1 år+ 17.43 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
205.79 EUR
Dagens kursendring
- 0.1 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.3 %
Løpende kostnader
0 %
Hvorav forvaltningskostnad
0 %
- Returprovisjon
0 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
No
Nordnet Indeksirahasto Suomi

Fondet er et aksjeindeksfond med fokus på det finske markedet, og fondets målsetting er å etterligne sammensetningen av aksjeindeksen OMX Helsinki 25 Index og dermed også reflektere avkastningen som genereres av indeksen.

ISIN
SE0005993102
Kategori
Finland
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
17. juni 2014
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Tobias Övelius
Forvaltet fondet siden
17. juni 2014
Öhman FonderMäster Samuelsgatan 6103 98 Stockholm
+46 20525300http://www.ohman.se/fonder
Aksjer
96.8 %
Øvrig
3.2 %

Største regioner

Eurosonen 99.6 %
Europa ex. Euro 0.4 %
Australia 0 %
Afrika 0 %

Største bransjer

Industri
18.8 %
Finans
18.7 %
Materialer
17.7 %
Olje & Gass
11.7 %
Teknologi
11.2 %
Verktøy
5.2 %