BNP Paribas Disrpt Tech Cl C

Bransjefond, Teknologi
Utvikling 1 år+ 36.06 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (13.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1343.69 EUR
Dagens kursendring
- 2.58 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.95 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
80 %
BN
BNP Paribas Disrpt Tech Cl C

This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in shares or other similar securities of worldwide companies which enable or profit from innovative technologies, including but not limited to (i) artificial intelligence, (ii) cloud computing, and (iii) robotics. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, financial derivative instruments or cash, provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in other UCITS or UCI. Increase the value of its assets over the medium term

ISIN
LU0823421689
Kategori
Bransjefond, Teknologi
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
17. mai 2013
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Pamela Woo
Forvaltet fondet siden
1. desember 2017
BNP Paribas Asset Management Luxembourg33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-HesperangeL-5826 Hesperange
+352 2646 3017http://www.bnpparibas-am.com
Aksjer
97.0 %
Kort rente
3.0 %

Største regioner

USA 79.0 %
Eurosonen 7.5 %
Asia Emerging 5.5 %
Japan 3.1 %

Største bransjer

Teknologi
66.4 %
Kommunikasjon
7.6 %
Finans
7.0 %
Industri
5.7 %
Helsevern
5.6 %
Konsumentvarer
5.6 %