Pareto Global B

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 13.28 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
2555.27 NOK
Dagens kursendring
+ 0.8 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
500 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.9 %
Løpende kostnader
1.6 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.6 %
- Returprovisjon
0 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Pa
Pareto Global B

Fondet invester i aksjer og har et globalt investeringsmandat. Viktige utvalgskriterier for fondets investeringer er selskaper med solid balanse, god historisk avkastning på egenkapital og rimelig prising. Porteføljen er diversifisert på tvers av bransjer, geografi og selskapsstørrelse. Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at investeringsbeslutningene tas på bakgrunn av egne analyser. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite transaksjonsorientert. Vi følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og investerer som regel i 20-30 av dem.

ISIN
NO0010660434
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. november 2012
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Andreas Sørbye
Forvaltet fondet siden
1. januar 2008
Pareto Asset Management ASDronning Mauds gate 3,NO-0123 Oslo
+47 22 878700http://www.paretoam.com
Aksjer
95.8 %
Kort rente
4.2 %

Største regioner

USA 58.4 %
Eurosonen 19.6 %
Storbritannia 15.0 %
Europa ex. Euro 6.9 %

Største bransjer

Helsevern
24.5 %
Finans
18.7 %
Konsumentvarer
18.4 %
Teknologi
15.8 %
Industri
8.6 %
Forbruksvarer
8.1 %