BNP Paribas US Growth Classic R

USA, Store selskaper, Vekst
Utvikling 1 år+ 33.34 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (29.5.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1019.8 NOK
Dagens kursendring
- 0.19 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.95 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
BN
BNP Paribas US Growth Classic R

Dette fondet søker å øke verdien av sine aktiva over et mellomlangt tidsperspektiv ved å investere aksjer utstedt av selskaper i USA eller selskaper som opererer i USA, med større enn gjennomsnittlig potensial for vekst og/eller relativ stabil vekst i fortjeneste. Det er aktivt forvaltet, og kan derfor investere i verdipapirer som ikke er inkludert i indeksen, som er Russell 1000 Growth (RI).

ISIN
LU0823434583
Kategori
USA, Store selskaper, Vekst
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
17. mai 2013
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Pamela Woo
Forvaltet fondet siden
7. oktober 2014
BNP Paribas Asset Management Luxembourg33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-HesperangeL-5826 Hesperange
+352 2646 3017http://www.bnpparibas-am.com
Aksjer
97.7 %
Kort rente
2.3 %

Største regioner

USA 97.4 %
Storbritannia 1.9 %
Canada 0.7 %

Største bransjer

Teknologi
37.7 %
Helsevern
20.3 %
Konsumentvarer
15.1 %
Kommunikasjon
9.5 %
Finans
9.3 %
Industri
6.5 %