Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Handel og verdipapirer

Handelstider for fond

Samme dag som du legger inn ordren sender Nordnet ordren til fondsforvalter under forutsetning at ordren er registrert før kl. 08.30. Du kan legge inn ordre 24 timer i døgnet på nordnet.no, men dersom ordren er lagt inn etter kl. 08.30 på hverdager sendes ikke ordren til fondsforvalter før neste virkedag.

Nordnet kan ikke garantere at ordren utføres på en bestemt dato, men bare en beregnet handelsdato*. Det er fondsforvalters rutiner som avgjør hvilken kurs du får samt når fondene vises på kontoen din.

*Handelsdato er den dagen kjøp eller salg gjennomføres. Det er den dagens kurs som transaksjonen gjennomføres til. For mer informasjon om en spesifikk fondsforvalters rutiner kan du ringe kundeservice på 23 33 30 23.

Handelstider fond

Fond

Kjøp og salg

Synlig i kontooversikt

Nordiske fond

0-2 dager

1-5 dager

Øvrige fond

0-4 dager

2-6 dager

 


Noen fond vil bli raskere synlig på kontoen din fordi de handles gjennom SWIFT. SWIFT er en elektronisk ordrelegging som gjør at fondene knyttet opp mot dette har kortere behandlingstid. Du finner listen over fond som handles via SWIFT her.

Hvilke fond kan jeg handle?

Du kan handle en rekke fond fra flere av Nordens og verdensledende fondsforvaltere. På Fondstorget kan du søke etter fond fra fondsforvaltere, på fondskategori eller fritekst.

Hvordan handler jeg fond?

Du kjøper fondsandeler i beløp. Merk at kjøp av fondsandeler gjøres til ukjent kurs, og oppgjør ved handel i fond tar fra to til fem virkedager fra du legger inn en ordre om kjøp. Fondene blir tilgjengelig i porteføljeoversikten.

Kan jeg bytte fond?

Ja, du kan bytte fond når du er innlogget på siden Bytt fond under menypunktet "Handle".

Når du bytter fond legges det en salgsordre i det fondet du allerede eier. Når vi får bekreftet NAV-kurs legges det en kjøpsordre for beløpet som står igjen etter salget. Fondsordre utføres en gang om dagen. Alle bestillinger har derfor status "Ordre mottatt" frem til vi sender ordren videre til fondsforvalteren. Deretter får fondsordren status "I markedet". Det tar som regel 3 - 5 virkedager før byttet er synlig på kontoen din, men dette varierer fra fond til fond. Du kan fjerne fondsbestillingene dine helt fem til klokken 08.30.

Legg merke til at bytte av fond på Aksje- og fondskonto innebærer realisering av gevinst/tap.

Oppgjør og sluttsedler

Handel i fond skjer til ukjent kurs. Ved kjøp vil derfor antall andeler bli bestemt ved slutten av handelsdagen, og ved salg vil antall andeler selges til kursen som settes ved slutten av handelsdagen. Handelsdagen bestemmes av tidspunktet ordren din er lagt inn, og av hvilke regler for handel de ulike fondsforvalterene har. Ved kjøp og salg av fond vil du få en sluttseddel som blir tilgjengelig under menypunktet "Min konto" og "Transaksjoner og sluttsedler".

Kostnader

Ved kjøp av fond betaler du en tegningsprovisjon som utgjør en prosentandel av handelsbeløpet. Alle fond tar også en årlig forvaltningsavgift som trekkes daglig fra fondets kurs. Enkelte fond kan også belaste en innløsningsprovisjon ved salg. Alle disse avgiftene finner du ved å søke frem fondet på nettsiden vår, eller ved å se i prislistene våre. Vi tar ingen ekstra kurtasje ved handel i fond.

Kan jeg belåne mine fond?

Ja, det kan du. Hvor mye du kan låne på et fond avhenger av risikoprofilen til fondet. Se belåningsgraden og hvilke fond du kan belåne.

Les mer om belåning

Forvaltere og VPS-registrering

Fondsandelene du har hos Nordnet kan både være registrert på VPS-kontoen din eller være forvalterregistrert i Nordnets navn. Fond som er forvalterregistrert vil du se er merket med en F i parentes i Årsoppgaven. Fond som er eierregistrert i navnet ditt må selges via telefon.

Fondshandel i annen valuta

Når du handler fond vil oppgjøret alltid skje i norske kroner (NOK). En del fond er notert i utenlandsk valuta, og fondets verdi kan stige eller synke som følge av endringer i valutakursen.

Hvor kan jeg se min fondsordre?

Når du har lagt en fondsordre finner du den i ordreboken din, under menypunktet Handle. Her får du en samlet oversikt over alle ordrene dine, også fondsordrer. Når en fondsordre er gjennomført forsvinner den fra ordreboken og vises i fondsbeholdningen i kontooversikten din.

Hvor lang tid tar det å kjøpe og selge fond?

Fondsordre gjennomføres en gang daglig. Alle ordre får derfor status "Ordre Mottatt" frem til vi sender ordrene dine til fondsforvaltningsselskapene. Deretter vil ordre få status "Handel pågår" frem til ordren er gjennomført av fondsforvaltningsselskapet, og så blir fondet tilgjengelig i porteføljen din.

Det er mulig å ta bort ordre frem til klokken 08.30 hver morgen. Merk at "Handel pågår" vil stå som status i flere dager mens forvaltningsselskapet gjennomfører ordren din.

Til hvilken kurs kjøper eller selger jeg fond?

Du kjøper andeler i fondet. Merk at fondsandeler kjøpes til ukjent kurs, og oppgjøret tar fra tre til fire dager fra du legger inn en ordre om kjøp. Kursen blir satt samme dag som vi sender inn ordrene dine, men dette avhenger av forvalter.

Du selger fond i andeler. Salg av fond skjer til ukjent kurs, og du får godskrevet kontoen din så snart vi mottar tilbakemelding om salget fra fondsforvalteren. Dette kan ta tre til fire dager. Les mer om dette under handelstider for fond.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.