Gå til hovedinnhold

Vårens rally-kandidater

Etter å ha knivet med indeksens utvikling i lang med opp mot 12 % avkastning i Skoleduellen, har porteføljens avkastning blitt kraftig barbert den siste uken. Frykt for renteheving i USA samt videre fall i oljeprisene har bidratt til å sende våre tyngre posisjoner ned, og vi sitter per skrivende tid med rundt 6 % avkastning. Vi velger å beholde våre posisjoner foreløpig, da generelt høye betaverdier i våre selskaper vil drive avkastningen opp til tidligere nivåer om børsen stiger igjen. Vi har i noen grad tatt høyde for at en mindre korreksjon var rundt hjørnet, og har dermed beholdt en cash-posisjon på over 17.000 til slike stunder som nå. I dag er vi fullinvestert i Oslo Børs etter inngang i Borr Drilling like før dagens børsslutt, til en kurs på 34,00 kroner. Videre har Link Mobility vist seg å være en god plassering av våre penger, da selv om posisjonen er noe mindre. På kort sikt er Subsea 7 vår mest optimistiske kandidat, samtidig som vi tror det kortsiktige fallet på Oslo Børs bunnet ut i dag. Vårt syn på Subsea 7, Borr Drilling og Scanship Holding følger ved like under.

Subsea 7

Undervannsoperatøren Subsea 7 er det tiende største selskapet på Oslo Børs og begynner å bli børsens heteste oljeserviceaksje. Selskapet har vært godt posisjonert for oppgangen i oljeprisen samt økt aktivitet både innen- og utenlands. Vi mener selskapet er et naturlig valg for oppdrag på norsk sokkel som følge av særskilt høy kompetanse og av politiske årsaker. Selskapet er også konkurransedyktig på pris, med en optimal ledelse og eierstruktur (Siem).

Til tross for at aksjekursen har hatt gitt oss en pen avkastning siden vår inngang på 117 kroner, mener vi den fortsatt har mer å gå på. Vi har enda ikke inntrykk av at økt aktivitet i Midtøsten og Brazil er priset inn, samtidig som selskapet fortsetter å motta solide kontrakter på hjemmebane. Subsea 7 har en solid balanse som er nesten fri fra gjeld, en P/B på ca. 0,9, høy cash-beholdning samt høy ordre backlog som vil svelle med økt antall sanksjoneringer. Selskapet har også en EBITDA-margin på 35 % som er eksemplarisk mot sammenlignbare selskaper. Vi tror Subsea 7 er en av de som først vil dra nytte av aktivitetsoppgang, og alle undersøkelser i oljeservice viser at etterspørselen bunnet ut og i enkelte tilfeller er prisene på vei opp. I tillegg er selskapet aktuelt som oppkjøpskandidat, noe som begrenser nedsiderisikoen.

På motsatt side er vi bevisst på fallende marginer for oljeserviceselskapene som følge av kostnadsminimering på operatørsiden. Det er tross alt operatørenes kostnader som er serviceselskapenes inntekter. Dette har vært nødvendig for operatørenes lønnsomhet, men serviceselskapenes lavere priser gir økt volum på antall oppdrag og prosjekter som kan utføres på sokkelen, som dermed kompenserer for lavere marginer. Vi har også inntrykk av at det foreligger en viss frykt om at markedet er konkurranseutsatt på grunn av billigere alternativer utenlands. Vi mener imidlertid denne er overdreven, ettersom operatørene har erfart at kompetanse og lønnsomhet korrelerer på sikt.

En relativ høy betaverdi har gitt store utslag for aksjekursen i denne ukens børsfall, hvor oljeservice generelt har vært utsatt, men vi er intet mindre optimistisk til selskapet og aksjekursen fremover.

Borr Drilling

Etter flere år i et dystert riggmarked ser vi nå tendenser til bedring i markedet på lengre sikt. Vi mener vi ligger rundt bunnsjiktet for sektoren og at aktiviteten vil kunne ta seg kraftig opp neste 1-2 årene. Selskapet er en relativ jypling på børsen, og nærmere kjent i media som “Trøims riggbaby”. Selskapet finansierer i hovedsak sine riggkjøp med egenkapital. Flåten består nå av 26 enheter, hvorav flere av dem er under bygging.

Schlumberger, som er verdens største oljeserviceselskap, er største eier i selskapet. Trøim hevder at selskapet har 22 av de beste jack up-riggene som finnes i verden per i dag, og har boreindustriens beste balanse og kapitalstruktur. Dagens kapitalstruktur gjør at selskapet kan være tålmodig uten å måtte legge ut riggene til dårlige rater, og har per i dag kontrakter på kun 2 av riggene. Vi mener hoveddriverne til aksjekursen vil være økning i dagratene innenfor jack up-segmentet samt utnyttelsesgraden av flåten. Utnyttelsesgraden er i større grad en utfordring for riggselskaper under finansielt press, noe Borr Drilling slipper unna. Fundamentalt er Borr Drilling i utgangspunktet et langsiktig case, men aksjekursene beveges ofte i forkant av det underliggende markedet, basert på forventninger. Halvparten av jack up-riggene i verdensmarkedet er over 30 år og tilfredsstiller ikke lenge alderskravene fra oljeselskapene. Dagens ratenivå gjør heller ikke aktivering av rigger i opplag attraktivt, slik at konkurransen enda er begrenset.

Planen til Trøim & co. er å fokusere på jack ups, og skille seg ut gjennom å levere integrerte og mer effektive løsninger sammen med Schlumberger. De er i stor grad opptatt av å drive utbygging motsyklisk; altså aggressiv utbygging/riggkjøp ved lave priser, men stadig mer forsiktig etter hvert som markedet blir bedre. Historisk har også jack up-industrien vært god cash-flow business dersom man har fornuftige kostpriser. Trøim, som forøvrig sammen med John Fredriksen var mannen bak Seadrill, mener oljeprisutviklingen og administrasjonens dyktighet til kjøp av assets med begrenset nedside vil være de avgjørende variablene for selskapets suksess. Vi har tro på dem begge.

Scanship Holding

Scanship Holding er et lite selskap på Oslo Axess som utvikler, produserer og selger rense- og resirkuleringssystemer hvor kjernemarkedet er cruise-industrien, men de har også de siste årene posisjonert seg innenfor akvakultur. Blant deres rense- og resirkuleringssystemer tilbyr de teknologi for håndtering av eksos, avløpsvann og diverse avfallshåndtering. De investerer i dag betydelig i løsninger som skal omdanne avfall til energi.

Selskapets markedsverdi er i dag på rundt 400 MNOK. Selskapet aksjekurs har hatt en enestående utvikling i 2017, men vi mener at selskapets potensiale fremdeles ikke er fullt priset inn på dagens nivåer. Myndigheter strammer inn reglementer for håndtering av utslipp i skipstrafikken. Dette påvirker særlig cruisenæringen med spesielt høye nivåer på kloakkutslipp. Her befinner Scanship seg i en gunstig posisjon. Selskapets løsninger håndterer flere av disse utfordringene og samtidig reduserer nødvendig kapasitet for å håndtere avfallet og avløpsvann for skipene. Gitt det politiske klima og markedsforholdene i cruisenæringen tror vi på økt oppmerksomhet rundt Scanships løsninger og videre økende antall tildeling av kontrakter til selskapet.

Posisjonen vår gikk nylig i stop-loss og vi ble dermed trukket ut. Vi følger likevel med på aksjen og utelukker ikke at denne vil bli tatt inn på en senere tidspunkt.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer