Tre grep som kan forbedre belåningen din

For deg som har verdipapirbelåning hos Nordnet i dag, er det flere grep du kan gjøre for å få mer ut av belåningen din og for å sikre porteføljen din mot store markedssvingninger. Verdipapirbelåning er ikke noe for enhver, og kan innebære høy risiko.

Diversifiser og få en mer solid portefølje samt økte belåningsgrader

Med dynamiske belåningsgrader som tilpasser seg porteføljen sin grad av diversifisering kan du potensielt øke dine tilgjengelige midler med relativt enkle grep. Grad av diversifisering måles ved å se på størrelsen på den største posisjonen i porteføljen din. Utgjør den største posisjonen over 70 % av porteføljens verdi, reduseres belåningsgradene på investeringene dine. Utgjør posisjonen under 50 % av totalverdien får du høyere belåningsgrader fordi du har redusert den totale risikoen.

Du bør også diversifisere på sektorer og land (valuta). Med en diversifisert portefølje reduserer du risikoen og får mer en markedsrisiko, fremfor ren selskapsrisiko. Investeringer i andre markeder som eksempelvis USA kan redusere kursfall da USD gjerne styrker seg ved store markedsutslag samtidig som NOK svekker seg. Det medfører at verdien i NOK reduseres mindre enn verdien i USD.

For å få mer å handle for kan det derfor lønne seg å redusere størrelsen på den største posisjonen i porteføljen din og dermed spre risikoen ved å eie flere verdipapir. Gjør du dette får du den såkalte «diversifiseringspremien», dvs. du blir belønnet med høyere belåningsgrader hvis porteføljen din er diversifisert og solid. Her kan du se et praktisk eksempel på hvordan noen justeringer i porteføljen din kan gi deg mer å handle for.

Ha en buffer i tilfelle kursfall

Kundene våre har ulike forutsetninger og valg av risiko, tidsperspektiv, sektorer og instrumenter. Vi gir ikke råd til valg av spesifikke verdipapirer, men vil påpeke visse risikoer og valg for å redusere disse.

Nedgang i totalindeksen på over 40 % forekommer, eksempelvis med «børskrakket» i 1987 med over 20 % fall på en dag og «Finanskrisen» i 2008. Svært store kursfall gjentar seg, selv om det kan gå 10-20 år mellom hvert. Utfordringen er at de kommer plutselig og uventet utløst av en ukjent faktor, men gjerne etter en forutgående stor kursoppgang. Årlige kursfall på 10-15 % eller mer er ikke uvanlig. Enkeltaksjer kan falle mye mer enn totalindeksen på Oslo Børs fordi de er sterk knyttet til oljeprisen eller andre faktorer som gir store utslag. Andre aksjer og sektorer kan være mindre berørt. Ved kursfall og nedgang i egenkapital øker gearingen og risikoen. Dersom du blir overbelånt kan du bli nødt til å selge verdipapirer på det du opplever som ugunstige tidspunkt eller bli tvangssolgt.

Diversifisering er viktig i sammenheng med å ha en buffer for å redusere risikoen. Det er fornuftig med en plan for hvilken buffer du hele tiden ønsker å ha. Du kan bruke avkastning til å bygge en større buffer, ha reserver å skyte inn og ha en plan for å nedregulere porteføljen eller risikoen. Mange velger å ha midler disponible til andre formål og ved en større kursnedgang kan disse midlene brukes til å redusere lånet og risikoen.  Dersom du selger gradvis i en korreksjon, tar du ned risikoen og sikrer gjenværende egenkapital slik at du kan bli med på en forventet senere oppgang. Dersom du ikke selger gradvis risikerer du tvangssalg av store deler av porteføljen på et nivå du kan synes er svært ufordelaktig.

Eksempelet nedenfor er fra en liten korreksjon i juli/august 2019. Som du ser er det store bevegelser og fall blant enkeltaksjene, mens markedet har en flat linje ned ca. 8 %.

For å sikre deg mot å bli overbelånt når markedet svinger, som i eksemplet ovenfor, bør du unngå å utnytte hele belåningsverdien du har tilgjengelig slik at du har en tilstrekkelig buffer. Er du overbelånt kan aksjene dine i verste fall bli tvangssolgt.

Øk belåningsgrensen

Med en rekke økte belåningsgrader og mulighet for høyere belåning ved en diversifisert portefølje kan det være kredittrammen din som setter begrensninger for hvor mye du kan låne. I belåningsoversikten ser du kredittrammen din. Du kan søke om høyere kredittramme ved å sende oss en melding mens du er innlogget på kontoen din. Alternativt kan du øke kredittgrensen din ved å ha belåning på flere kontotyper. Verdipapirbelåning er tilgjengelig på investeringskonto, aksje- og fondskonto og aksjesparekonto.

Du kan også søke om en intradagskreditt som er midlertidig og gjelder ut dagen. Ved hjelp av denne kan du diversifisere porteføljen dersom du har stor konsentrasjon i porteføljen og får redusert belåningsgrad.

Her kan du lese mer om verdipapirbelåning og tilhørende renter.

Verdipapirbelåning medfører stor risiko

Belåning er et komplekst produkt og passer ikke for alle. For å sjekke om du kvalifiserer kan det være smart å begynne med å ta en kunnskapstest. Du må bestå testen for å få godkjent en søknad om belåning. Videre kan du søke om kreditt, og inngå en kredittavtale med Nordnet.

Du bør sette deg godt inn i hvordan tjenesten fungerer, og risikoene det medfører før du benytter deg av kreditt. Dette kan du også lese mer om på produktsiden for verdipapirbelåning.

Du kan lese mer om tidligere endringer i belåningsmodellen her: Bedre belåningstjeneste og økte belåningsgrader på 134 norske aksjer

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer