Gå til hovedinnhold

Hvordan bruke gearing på en god måte

Verdipapirbelåning er ikke noe for enhver, og kan innebære (svært) høy risiko. Hittil i 2022 har vi opplevd svingninger og kursfall vi ikke har sett på mange år. Det gjør det ekstra viktig å håndtere verdipapirbelåning på en god og fornuftig måte.
Tar du for høy risiko og du får markedet mot deg kan du påføre deg selv store tap. Men brukes gearing kontrollert kan det være et bra verktøy for høyere avkastning.

Ha en buffer i tilfelle kursfall

Kundene våre har ulike forutsetninger og valg av risiko, tidsperspektiv, sektorer og instrumenter. Vi gir ikke råd til valg av spesifikke verdipapirer, men vil påpeke visse risikoer og valg for å redusere disse.

Nedgang i totalindeksen på over 40 % forekommer, eksempelvis med «børskrakket» i 1987 med over 20 % fall på en dag og «Finanskrisen» i 2008. Svært store kursfall gjentar seg, selv om det kan gå 10-20 år mellom hvert. Utfordringen er at de kan komme plutselig og uventet utløst av en ukjent faktor, men gjerne etter en forutgående stor kursoppgang. Årlige kursfall på 10-15 % eller mer er ikke uvanlig selv om det er lenge siden det har hatt neganger vi har sett nå. Enkeltaksjer kan falle mye mer enn totalindeksen på Oslo Børs fordi de f.eks er sterk knyttet til oljeprisen eller andre faktorer som gir store utslag. Andre aksjer og sektorer kan være mindre berørt. Ved kursfall og nedgang i egenkapital øker gearingen og risikoen. Dersom du blir overbelånt kan du bli nødt til å selge verdipapirer på det du opplever som ugunstige tidspunkt eller bli tvangssolgt. Det er utrolig kjedelig om markedet snur igjen og du ikke får blitt med på veien opp igjen.

Diversifisering er viktig i sammenheng med å ha en buffer for å redusere risikoen. Det er fornuftig med en plan for hvilken buffer du hele tiden ønsker å ha. Du kan bruke avkastning til å bygge en større buffer, ha reserver å skyte inn og ha en plan for å nedregulere porteføljen eller risikoen. Mange velger å ha midler disponible til andre formål og ved en større kursnedgang kan disse midlene brukes til å redusere lånet og risikoen. Dersom du selger gradvis i en korreksjon, tar du ned risikoen og sikrer gjenværende egenkapital slik at du kan bli med på en forventet senere oppgang. Dersom du ikke selger gradvis risikerer du tvangssalg av store deler av porteføljen på et nivå du kan synes er svært ufordelaktig.

En vanlig feil man kan gjøre er å geare seg mer og mer opp i perioder man gjør det bra, for å deretter tåle desto mindre når det igjen går dårlig. Kunsten er å ikke bli for grådig og balansere risikoen. Skulle det gå mye i mot bør man ha en stop-loss strategi. Markedet har en tendens til å gå mye mer enn man skulle tro i begge retninger.

Eksempelet nedenfor viser Nasdaq composite som er ned ca 22% det siste året. Som du ser er det store bevegelser i begge retninger. Tipsene ovenfor gjelder således i like stor grad om du skulle sitte short. Oppgangene kan være vel så sterke som dagene/periodene med nedgang i et volatilt marked.

For å sikre deg mot å bli overbelånt når markedet svinger, bør du unngå å utnytte hele belåningsverdien du har tilgjengelig slik at du har en tilstrekkelig buffer. Er du overbelånt kan aksjene dine i verste fall bli tvangssolgt.

Nasdaq comp. index

Diversifiser og få en mer solid portefølje samt økte belåningsgrader

Med dynamiske belåningsgrader som tilpasser seg porteføljen sin grad av diversifisering kan du potensielt øke dine tilgjengelige midler med relativt enkle grep. Grad av diversifisering måles ved å se på størrelsen på den største posisjonen i porteføljen din. Utgjør den største posisjonen over 70 % av porteføljens verdi, reduseres belåningsgradene på investeringene dine. Utgjør posisjonen under 50 % av totalverdien får du høyere belåningsgrader fordi du har redusert den totale risikoen.

Du kan gjerne også diversifisere på sektorer og land (valuta). Med en diversifisert portefølje reduserer du risikoen og får mer en markedsrisiko, fremfor ren selskapsrisiko. Investeringer i andre markeder som eksempelvis USA kan redusere kursfall da USD gjerne styrker seg ved store markedsutslag samtidig som NOK svekker seg. Det medfører at verdien i NOK reduseres mindre enn verdien i USD.

For å få mer å handle for kan det derfor lønne seg å redusere størrelsen på den største posisjonen i porteføljen din og dermed spre risikoen ved å eie flere verdipapir. Gjør du dette får du den såkalte «diversifiseringspremien», dvs. du blir belønnet med høyere belåningsgrader hvis porteføljen din er diversifisert og solid. Her kan du se et praktisk eksempel på hvordan noen justeringer i porteføljen din kan gi deg mer å handle for.

Kredittrammen

Kredittrammen din setter begrensninger for hvor mye du kan låne , selv om du har nok sikkerhet/belåningsverdi. I belåningsoversikten ser du kredittrammen din. Du kan søke om høyere kredittramme ved å sende oss en melding mens du er innlogget på kontoen din. Alternativt kan du øke kredittgrensen din ved å ha belåning på flere kontotyper. Verdipapirbelåning er tilgjengelig på investeringskonto, aksje- og fondskonto og aksjesparekonto.

Her kan du lese mer om verdipapirbelåning og tilhørende renter.

Verdipapirbelåning medfører stor risiko

Belåning er et komplekst produkt/tjeneste og passer ikke for alle. For å sjekke om du kvalifiserer må du begynne med å ta en kunnskapstest. Du må bestå testen for å få godkjent en søknad om belåning. Videre kan du søke om kreditt, og inngå en kredittavtale med Nordnet.

Du bør sette deg godt inn i hvordan tjenesten fungerer, og risikoene det medfører før du benytter deg av kreditt. Dette kan du også lese mer om på produktsiden for verdipapirbelåning.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer