Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.

Strategi i volatile markeder

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Forskningssjef Geir Linløkken og forvalter Mads Grønstad i Investtech har sett nærmere på aktuelle strategier i volatile markeder.

I tider med stor usikkerhet, svinger børsene mer enn vanlig. Høy volatilitet gir større muligheter, men også høyere risiko. Trenger man pengene snart, innen ett til fem år, anbefales det å være forsiktig og holde midlene man ikke kan tape, borte fra børsen. Er man en langsiktig investor, anbefales det å være fullt investert og å ha høyere terskel enn vanlig for å bytte aksjer. Aktive tradere kan finne gode muligheter i aksjer som har utløst kortsiktige kjøpssignaler, men også i aksjer som har falt mye, spesielt om det samtidig har vært innsidekjøp. Man bør da imidlertid være bevisst risikoen for videre kursfall.

Volatilt marked – årsaker og effekter

Sjokk-hendelser
Det er gjerne hendelser med store og uoversiktlige konsekvenser som gir store kursfall. Slike har man svært liten forutsetning til å se på forhånd, og det er derfor svingningene blir så store.

Høy grad av usikkerhet
Investorer hater usikkerhet. Usikre investorer søker mot sikkerhet. Når nyhetsbildet stadig endres, blir usikkerheten høy.

Større svingninger enn vanlig
Volatilitet er nesten synonymt med svingninger. Etter perioder med store svingninger, sitter mange investorer litt med hjertet i halsen. Skulle de kjøpt mer, eller skulle de solgt seg ut? Bred forskning viser at etter en periode med høy volatilitet, følger statistisk en ny periode med høy volatilitet.

Hyppige risk-off- og risk-on-skifter
Nervøse investorer blir lett påvirket av nyheter. Når nyhetsbildet er negativt, frykter de fall, og søker trygghet. Da er det «risk-off». Når det er positivt, er de grådigere, og søker oppside. Da er det «risk-on». Skifter mellom optimisme og pessimisme kan skje veldig fort i volatile markeder, og det kan være lett å bli løpende etter.

Store kursbevegelser
Mulighet for store kursfall og store kursoppganger på kort sikt. Det er avhengig av hvilken vei nyhetsbildet svinger, og det kan være svært vanskelig å forutse. Mange sier at «markedet alltid har rett», men i krisesituasjoner kommer det hyppig ny informasjon, og det beveger markedet.

Mange kortsiktige tekniske signaler
Store bevegelser gir lett brudd på støtte- eller motstandsnivåer, eller andre signaler.

Hyppige falske signaler og reverseringer
Når nyhetsbildet stadig endres, og en dag kan gå motsatt vei av en annen, gis lett falske tekniske signaler. Samtidig kan signaler tidlig varsle store kursbevegelser.

Enkeltaksjer kan falle mye
Faller børsen 5 prosent, kan en aksje med middels risiko lett falle 10, og en med høy falle 20. Det er lett å bli skremt av slike fall. Når det snur, kan imidlertid aksjene som har falt mest, bli de som stiger mest.

Les mer her om Investtechs anbefalinger for kortsiktige og langsiktige investorer, samt aktive tradere, i dagens marked.

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer

InvesttechPartner
Analyseselskap

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer