Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.

Spar like smart som oljefondet

Oljefondet er verdens største fond, og forvaltes på en meget fornuftig og langsiktig måte. Jeg mener at private sparere har mye å lære av oljefondet når de skal spare langsiktig, for eksempel til pensjon. Det vil gi høyere langsiktig avkastning.

Nedenfor har jeg satt opp fem smarte investeringstips basert på oljefondets strategi. Følger du disse er det trolig lettere å bygge opp «ditt eget oljefond» – eller «ditt eget pensjonsfond».

1. Lag en langsiktig plan, og hold deg til den

Oljefondet har et evighetsperspektiv på investeringene. Investeringsstrategien sier at inntil 70 prosent av fondet skal plasseres i aksjer og inntil 30 prosent i obligasjoner, samt noen prosenter i eiendom og infrastruktur. Fonds- og pensjonssparere har en kortere horisont enn oljefondet, gjerne 10, 20, 30 eller 40 år, men kan med fordel bruke en lignende fordeling. Med en så lang tidshorisont jevner svingningene i aksjemarkedet seg ut.

Det er imidlertid ikke innlysende at nordmenn bør ha renter i sin pensjonssparing: Husk på at Ola og Kari Nordmann vil motta størsteparten av pensjonen sin fra folketrygden/NAV, og den er i praksis en sikker renteplassering. Samlet aksjeandel i pensjonssparingen er derfor under 50 prosent for de fleste av oss, selv med en aksjeandel 70 prosent i jobbpensjon og privat sparing.

Jeg har derfor tidligere argumentert for at flere bør tørre å ha 100 prosent aksjeandel i pensjonssparingen sin. Nærmer du deg pensjonsalder, vil de fleste foretrekke å trappe ned aksjeandelen gradvis – slik pensjonsleverandørenes alderstilpassede porteføljer gjør automatisk. Jeg mener derimot at erfarne fonds- og aksjesparere trolig vil få godt betalt for å vente med å trappe ned aksjeandelen til de har blitt pensjonister.

Når du har bestemt deg for en aksjeandel – enten den er 50, 70 eller 100 prosent – bør du holde deg til denne planen, slik oljefondet gjør. Ikke selg etter en kraftig korreksjon eller et krakk. Da taper du langsiktig avkastning. Ikke selg høns i regnvær!

2. Rebalanser – kjøp når det faller, selg når det stiger

En viktig del av strategien til oljefondet kalles rebalansering. Det innebærer at du nullstiller – eller tilbakevekter – porteføljen med jevne mellomrom. Tenk deg at din sparing er fordelt med 70 prosent i aksjefond og 30 prosent i rentefond. Etter et aksjefall vil aksjeandelen falle under 70 prosent. Rebalansering innebærer at du i en slik situasjon kjøper aksjer/aksjefond, for å bringe aksjeandelen tilbake til 70 prosent. Motsatt medfører en kraftig børsoppgang til at du selger aksjer/aksjefond for å bringe aksjeandelen ned til 70 prosent. Dermed tvinges du til å kjøpe aksjer på lave kurser og selge på høye kurser. Rebalansering gir normalt en noe bedre risikojustert avkastning sammenlignet med en statisk portefølje.

Det er flere metoder for rebalansering. Det vanligste er å nullstille vektene med jevne tidsintervall – eksempelvis halvårlig. Oljefondet har frem til nå fulgt en regel hvor de gradvis går tilbake til normalvekt dersom avviket blir på mer enn fire prosentpoeng i den ene eller andre retningen.

Det kan høres tungvint ut å rebalansere selv. Det positive er at de fleste kombinasjonsfond (de med fastsatt aksjeandel) og pensjonsprofiler har automatisk rebalansering. Har du innskuddspensjon på jobben, nyter du allerede godt av rebalansering, siden dette er standard hos pensjonsleverandørene.

Vil du vite mer om hvordan oljefondet forvalter milliardene? Se og hør samtalen jeg hadde med nestsjef i Oljefondet, Trond Grande, i november 2020 på vår youtubekanal.

3. Spar jevnt og trutt

Etter hvert som oljen i Nordsjøen pumpes opp og blir solgt, blir pengene investert fortløpende i aksjer og renter. En tilsvarende jevn sparing i aksjer og renter skjer med din jobbpensjon, dersom du jobber i privat sektor.

En slik regelmessig sparing bør du også gjøre på privaten: Start en månedlig spareavtale i fond med fast trekk fra lønnskontoen din. Ved å spare månedlig automatiserer du sparingen din – og tvinger deg selv til å kjøpe også når kursene er lave. Du reduserer med andre ord timingrisikoen. Husk å øke det månedlige sparebeløpet etter hvert som du får bedre økonomi.

PS: Husk bufferkonto til uforutsette utgifter før du starter langsiktig sparing.

4. Spre pengene over hele verden

Oljefondet investerer i flere tusen selskaper (9.000 ulike selskaper) over hele verden, også i vekstmarkeder (emerging markets). Ønsker du kun ett aksjefond, bør du velge et bredt globalt indeksfond som inkluderer vekstmarkeder, som for eksempel KLP AksjeVerden Indeks eller Storebrand Indeks Alle Markeder). Slike globale fond følger som regel MSCI All Countries-indeksen, som inneholder ca 2.700 selskaper. Da er du sikret meget god diversifisering/risikospredning.

Merk: De fleste globale aksjefond inkluderer ikke vekstmarkeder, og følger som regel MSCI World-indeksen, som inneholder knappe 1.700 selskaper. Vekstmarkedenes andel av All Countries-indeksen er riktignok kun ca 10 prosent, siden børsverdiene er langt lavere enn folketallet i vekstmarkedene (Kina, India med flere) skulle tilsi.

Er du litt mer avansert kan du med fordel investere i flere fond – i flere regioner – med ulik investeringsstil. Oljefondet har en overvekt av indeksforvaltning, men har også noen aktive mandat der de mener at forvalter kan skape meravkastning.

I tillegg til aksjefond, bør du også ha noe rentefond. Er du en mer avansert sparer kan du også gjerne spe på med eiendom (i tillegg til egen bolig), og alternative investeringer som hedgefond og PE-fond.

PS: Har du boliglån bør du normalt betale ned dette til 60 til 75 prosent av boligverdien før du begynner langsiktig sparing – da får du litt mer slakk i økonomien. Les mer om denne vurderingen her. Du bør også spare med høy aksjeandel slik at du kan regne med at avkastningen overstiger lånerenten.

5. Spar bærekraftig

Både oljefondet og de fleste kapitalforvaltere i Norden utelukker verstingselskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter, grov korrupsjon, miljøskade og lignende. Det reduserer risikoen og øker samvittigheten i sparingen. Sjekk om din forvalter følger utelukkelseslisten til oljefondet.

Noen forvaltere har enda strengere regler enn oljefondet, blant andre Storebrand og KLP. Mens oljefondet i skrivende stund har utelukket ca 150 selskaper, har Storebrand og KLP utelukket noen flere.

Det finnes også fond som er spesielt bærekraftige, som for eksempel investerer mer i de mest bærekraftige selskapene. Det finnes også ulike metoder å rangere bærekraftige fond. På fondssidene til nye nordnet.no bruker vi Morningstar Sustainability Rating, og alle fond som tilfredsstiller disse kriteriene er merket med et grønt blad i våre fondslister. Her kan du også krysse av for uønskede beholdninger som våpen, alkohol, kull med mer, så får du kun opp fond som hensyntar dine preferanser.

Forvent 5-7 prosent avkastning på aksjer og 2-3 prosent på renter

Oljefondet har et mål om en forventet langsiktig nominell avkastning på 5 prosent på sine ca 12.000 milliarder kroner, som altså er investert på ca 70 prosent aksjer og 30 prosent renter. Målet består av en langsiktig realavkastning på 3 prosent (tidligere: 4 prosent) pluss en forventet inflasjon på 2 prosent (tidligere: 2,5 prosent).

En slik avkastning bør også være oppnåelig for deg og meg. Forvent 6-7 prosent langsiktig avkastning på aksjefondene dine og 2-3 prosent på rentefondene dine. Regn med en inflasjon på 2 prosent, som er Norges Banks nye inflasjonsmål. Med en miks på 70-30 fordelt på aksjer og renter ender du opp med ca 5 prosent nominell avkastning på lang sikt – eller 3 prosent realavkastning. Dermed kan du regne med å øke kjøpekraften på sparepengene dine.

PS: En avkastning på 5 prosent i en slik portefølje høres lavt ut sett i lys av at aksjemarkedet har gitt tosifret avkastning de siste 10 årene, og obligasjonsfondenes gode avkastning som følge av fallende renter. Husk på at den siste 10-års perioden har vært ekstraordinært sterk, og man kan ikke forvente at det vil fortsette. Rentene vil trolig forbli lave i mange år, og en risikopremie på ca 4 prosentpoeng på aksjer i forhold til renter er omtrent hva som har vært tilfelle de siste 100 årene.

Med en slik gjennomtenkt og robust sparestrategi kan du sove godt om natten og være temmelig sikker på at sparepengene dine vokser på lang sikt – og at du kan bygge opp ditt private lille oljefond 🙂

Dette innlegget ble publisert for første gang 21.05.19, men er oppdatert 01.08.21.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
5 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
10.11.2021 14:56

Hva er bra avkastning ? 33 % i ubyttefond er det bra nok ? Eller dobbelt av oslobørs hovedindex bra nok ?

Gjest
Gjest
09.11.2021 14:43

Jeg har alltid lurt på hvor stor del av oljefondet som er bundet opp av fremtidige pensjonsutbetalinger? Er det noen som vet det?

Gjest
Gjest
17.06.2019 12:06

Du husker kanskje ikke at oljefondet tapte på indeksen sin, det forteller noe om forvaltere!

Gjest
Gjest
21.05.2019 14:02

Et tilleggs-tips:
Har du lån, skal du IKKE kjøpe rentefond/obligasjonsfond.
Først når du er gjeldfri, kan du eventuelt kjøpe noe annet enn aksjer/aksjefond/eiendom. Dette fordi renteutgiftene på bolig- (bil-) lånet, vanligvis er høyere enn inntektene du vil få fra renter/obligasjoner.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
21.05.2019 15:07

Takk for innspill, Kigen! I hovedak er jeg enig med deg. Rentefond kan imidlertid gi deg en gunstig rebalansertingseffekt. Samt at high yield rentefond normalt har høyere forventet avkastning enn boliglånsrenten.
Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom