Gå til hovedinnhold

Slik har porteføljen min utviklet seg i juni

Etter en periode med inflasjonsfrykt og økende renter som satt en støkk i vekstaksjer har FED sjef Jerome Powell foreløpig roet ned markedet med å fastholde på at inflasjonen er forbigående. Dette har sendt de lange rentene ned på kort sikt, og nå går vi inn i sommermånedene. Hva skal man forvente?

Inflasjonen har vært på alles lepper i noen måneder. I løpet av året har fraktrater, oljepriser, aluminium og andre råvarer steget kraftig. Dette har igjen ført med seg ringvirkninger i form av prisøkning og knapphet på forbruksvarer ut til sluttbruker. Normalt er ikke dette et godt tegn, da forbruker i større grad enn før vil måtte allokere mer kapital til varer man er vant med å forbruke i stort monn, grunnet prisen. Vedvarer dette vil det på sikt tilsi at husholdningene vil få lavere kjøpekraft og igjen bruke mindre penger. Som kjent vil dette igjen føre til lavere inntjening for selskapene og muligens et fall i aksjekursene. Det er i alle fall frykten. Den siste måneden har derimot vært spesiell. Selv om vi har sett en kraftig økning i inflasjonstallene, fastholder sentralbanksjef Jerome Powell at dette er forbigående. I tillegg «innrømmet» han på møtet at det er mer inflasjon i systemet enn hva de hadde sett for seg på forhånd. Allikevel brukte han mye tid på å fortelle markedet at de fortsatt fastholder lave renter frem til 2023, dog med en liten tvist- FED guider to rentehevninger i 2023, mot tidligere en. Dette satt en liten støkk i markedet på kort sikt, men innhentet seg raskt.

Man har med andre ord sett et marked som har steget bredt i løpet av juni måned og teknologi og fornybarselskaper har for første gang i 2021 ledet an. Dette kan bevises med teknologitunge Nastaq, som er opp 6 prosent i juni måned. Oslo Børs, og S&P-500 er derimot opp «bare» 2 prosent. Mye av grunnen til dette kan tilskrive verdens viktigste rente «tiåringen»- som er ned 8 prosent i juni måned til 1,45 prosent. Man skal heller ikke glemme at analytikernes estimater for de større teknologiselskapene fortsetter å oppjusteres, som markedet fortsetter å diskontere inn. Så lenge estimatene er på vei nordover, vil også markedet fortsette å stige, helt til dette snur. Hva grunnen til at det snur blir er selvsagt umulig å si nå, men jeg har i alle fall tre grunner til å være litt forsiktig.

  1. Plutselig oppgang i lange renter
  2. Inflasjonspresset tiltar enda kraftigere
  3. Inntjeningsestimatene stopper og tenderer nedover

Alt dette har selvsagt sammenhenger med hverandre. Stiger rentene, vil det bli dyrere for selskapene å låne penger og investorer vil søke tryggere havner (les kontanter/verdiselskaper og obligasjoner). Vi går i alle fall inn i en periode nå som preges av lavere volumer og kanskje enkelthendelser vil få større reaksjoner enn vanlig grunnet likviditeten. Dette er viktig å være bevisst på som investor, og man kan med årvåkenhet både gjøre gode salg og kjøp på slike hendelser.

På hjemlige trakter har vi lagt bak oss nok en god måned. Oslo Børs endte måneden med en oppgang på 2 prosent. Selv om teknologitunge Nastaq har steget mye mer enn Oslo Blørs, ser man det samme mønsteret utspille seg her hjemme. Der flere av de «grønne» aksjene igjen begynner å stige. Her kan man nevne Scatec ASA og Nel Hydrogen, som er opp mellom 5-15 prosent.

Oljeprisen har lagt bak seg nok en god måned. Kombinasjonen av et foreløpig lavt tilbud og en gjennåpning av verdensøkonomien har bidratt til at oljeprisen er opp over 8 prosent til 74 dollar fatet. Dette har påvirket vår børs, som er en av halvårets beste børser globalt, med en oppgang på 16 prosent så langt i år. Et stort innslag av olje og råvaresensitive aksjer har bidratt til dette. Her kan man blant annet nevne Norsk Hydro, Aker BP og Yara, som er opp mellom 3-11 prosent.

Tips til sommerlektyre

Vanligvis ville jeg fortsatt å skrive om flere ting jeg synes er interessant med markedet i avsnittene nedover, men to måneder i året gjør jeg unntak. Før juleferien og før sommerferien. Sistnevnte er nå i anmarsj og kanskje du som leser dette sitter på en strand, i en bil eller nettopp er ferdig med første halvår i jobb eller på skole. Derfor tenkte jeg under å vise til en plansje med interessante youtubevidoer, bøker, filmer og podcaster som du kan bruke til egen læring i sommer. Ingenting er bedre enn å ligge på et svaberg med en god bok eller podcast på øret. I plansjen under er flere tips til hva jeg selv ukentlig hører, ser og leser. Jeg håper også du som leser kan nyte godt av dette:

Her tror jeg det skal være noe for enhver smak og jeg håper dette ga deg som leser noen interessante tanker og inspirasjon. Vår siste markedspuls for sommeren, viet vi også tid til flere bøker, podcaster og lignende som du kan høre- episoden finner du her.

Min portefølje

YTD performance: +2% Oslo børs: + 14% Dow Jones World indeks: +10,2%

Betsson B
Swedish Match
Kahoot
Sparebank 1 Midt Norge
Mowi
Sagax AB
Vigin Galactic (ekstremt liten del av porteføljen)

Fond:
Storebrand Fornybar Energi, DNB Global Indeks (spareavtale hver måned)

Kjøp: GNP Holding
Salg:
Vigin Galactic (ekstremt liten del av porteføljen)

I ukens podcast snakker Roger, Bjørn Erik og meg om våre porteføljer så langt i år. For de som er interessert så anbefaler jeg dere å høre på denne. Der tar jeg opp mye av grunnene til at jeg har gjort det dårlig og hva jeg tenker om utviklingen og enkeltselskapene jeg har i porteføljen i dag. Jeg er opp 2,2 prosent siste 6 måneder, markedet er opp 10-16 prosent, det sier seg derfor selv at jeg har gjort en elendig jobb- samtidig er det viktig å fortelle om hvorfor jeg har gjort som jeg har gjort og hva jeg burde forbedre meg på. Det korte svaret er at jeg legger meg flat, og har ingenting å skylde på, annet enn egen dumhet. Det positive er at det bare går ut over meg selv og mine egne penger. Skal jeg gå enda dypere, så har det vært feil allokering av kapital til sektorer. Jeg startet året med en stor posisjon i Storebrand Fornybar energi, som har falt kraftig så langt i år, der reduserte jeg beholdningen med 50 prosent og kjøpe mer aksjer i Mowi, Kahoot, Sagax og Swedish Match. Tre av disse fire selskapene har gjort det meget godt så langt i år, men den største posisjonen har dessverre tendert feil vei. Dette er selvsagt Kahoot, som har opplevd nok en negativ måned.

Vi fikk tidligere denne måneden vite at Jan Haudemann solgte aksjer for rundt 900 millioner kroner. I kjølevannet av dette så vi at CEO Eilert Hanoa kjøpte 1 million av disse aksjene, han la med andre ord 55 millioner kroner på bordet for disse aksjene. Til tross for at Hanoa er en betydelig aksjonær fra før, må det sies å være et voksent insidekjøp og vitner om at han fortsatt har troen på selskapet sitt. Softbank som er største eier, kjøpte «kun» 100000 aksjer i dette nedsalget og opprettholder sin pro-rata andel. Jeg merket meg også at verdens største kapitalforvalter, BlackRock flagget med over 5 prosent eierandel tidligere i juni. Om dette er positivt eller ei kan sikkert diskuteres, men det viser i alle fall en viss interesse fra internasjonale aktører, som isolert sett må ses på som positivt.

En annen interessant hendelse som sikkert den observante investor har sett, er selskapet Go Student, som sikter mot børs snarlig til en prising på 1,7 milliarder dollar. Det interessante her er at største eier her er nettopp Softbank- om dette er noe Softbank har en plan og strategi på, vet ikke jeg, men jeg merker meg i alle fall synergier både forretningsmessig og investor-messig. Jeg har i alle fall tatt et valg om at så lenge selskapet klarer å utvikle seg positivt fundamentalt så velger jeg å sitte gjennom opp og nedturer. Samtidig kommer avgjørelsen for en dag, da jeg må bestemme meg for om jeg skal selge selskapet. Dette blir en vurdering i forhold til den fundamentale utviklingen til selskapet og om de klarer å konvertere gratisbrukere til betalende kunder i stort monn.

i tillegg til dette har jeg kjøpt GNP Holding. Dette er en utfordrer i det norske strømmarkedet som domineres av Hafslund og Fjordkraft. Selskapet leverte meget gode finansielle resultater i fjord og i følge estimatene ser det lovende ut fremover. Selskapet betalte også et høyt utbytte på forsommeren, som jeg også håper de vil fortsette med. Selskapet er veldig lite likvid og kurssvigningene er betydelig fra dag til dag- håpet er derimot at de finansielle resultatene vil vedvare og at markedet på sikt vil oppdage dette. Som sagt et lite “spill” på både inntjening og ikke minst økt likviditet og er en posisjon som ikke opptar for mye av min totalportefølje. Uansett vil verden på sikt fortsette å forbruke mye mer strøm, og jeg anser GNP som et selskap der jeg relativt billig kan eksponere meg mot dette.

Veien videre

Vi er akkurat nå i noen stille uker før vi mot slutten av juli igjen vil fokusere på kvartalstall. Foreløpig ser estimatene til å heller være på vei opp, enn ned, som er et positivt tegn. Ellers så er det flere interessante hendelser fremover, med OPEC + møte, sentralbankmøter og den daglige nyhetsstrømmen.

Jeg vil uansett benytte anledningen til å ønske deg og dine en fantastisk sommer!

/Mads

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer