Gå til hovedinnhold

Slik har porteføljen min utviklet seg i april

Nok en måned er forbi og vi har vært vitne til helt hinsides bevegelser i både enkeltaksjer og ikke minst oljeprisen. Spørsmålet nå er om bunnen er passert eller om vi får en ny runde nedover?

Man hører flere og flere analytikere og markedsaktører som er ute å spår det ene og det andre om økonomisk utvikling. Jeg har observert at det er snakk om en «V», «U» «W» og omtrent hele alfabetet nevnes jo i et desperat forsøk for å predikere økonomisk utvikling. Sannheten er at ingen vet, men man må gjette ut i fra estimater. For min egen del så synes jeg alt er så usikkert nå, og jeg vil tro mulighetsrommet for verdens børser nå har et høyt standardavvik, både opp og ned.

Skal vi se isolert sett på smittetallene har disse heldigvis vist en avtakende trend på global basis. Selv om USA er noe bak Europa ser i alle fall første bølge ut til å nærme seg slutten. At smittetall og antall nye innleggelser er på vei ned er innlysende. Vi har alle sittet hjemme i 5-8 uker nå, og hadde man ikke sett avtakende smitte etter dette så hadde jeg blitt svært bekymret. Det som nå blir spennende er når vi nå så smått starter å åpne opp økonomien igjen, dette blir ekstremt interessant å se utviklingen på. Jeg antar at smittetilfellene da vil øke litt igjen, men om antall smittede veid mot økonomisk vinning er positiv kan dette bli bra. Om det derimot kommer en bølge to eller tre, så kan det gå sørover på børsen igjen. Da må nok også tiltakene bli enda strengere, som vil være svært negativt.

«Don’t fight the FED»

Uttrykket over er viden kjent for en grunn. Når den amerikanske sentralbanken (FED) bestemmer seg for å stimulere økonomien, er det sjeldent en god ide å være kontrær. Man kan allikevel stille seg spørsmålet om FED (og andre sentralbanker) kanskje har agert litt for raskt og aggressivt med sin verktøykasse. Fra før hadde sentralbanker på bred front langt på vei brukt opp sine virkemidler. Spesielt innenfor pengepolitikken. Allikevel har sentralbankene, med FED i spissen satt i gang seddelpressen og trykket penger for ekstreme summer for å stabilisere markedet.

Utviklingen i aksjemarkedet står i sterk kontrast til utviklingen i realøkonomien. Selv om markedene den siste måneden har steget mye, har arbeidsledigheten steget enda mer. I skrivende stund har de fleste land opplevd eksponentiell vekst i arbeidsledighet som følge av en nedstengt økonomi. Konsekvensene av dette er det for tidlig å si noe om, men etter alle solemerker vil dette påføre økonomien sår som det vil ta tid å lege.

Er det noe poeng i å prøve å prise dagens marked?

Selv om dette er en løpende øvelse, som vil variere fra dag til dag, kan jeg allikevel gjøre et forsøk. I skrivende stund prises S&P-500 indeksen på en P/E (Pris/fortjeneste) på 19 ganger inntjening. Dette er noe over både 5 og 10 års snittprising på markedet. I løpet av april og mai måned, vil vi derimot få flere datapunkter å forholde oss til, ettersom selskapene skal presentere sine resultater for førstekvartal.

Skal vi derimot foreta en relativ prising av aksjemarkedet mot sammenlignbare «konkurrenter», er det nærliggende å se på rentemarkedet. Den amerikanske «tiåringen» er det markedet kaller en risikofri rente. (Gjennomsnittet siste måneden for «tiåringen» er 0,7 prosent.) Snur vi S&P sin P/E på hode får man earningsyielden. Denne forteller om meravkasningen heller i favør av aksjer eller om det er mer fortjeneste å hente i rentemarkedet. Per i dag viser dette en meravkasting i favør aksjer i området på 4-5 prosent. Isolert sett tilsier dette at det er ingen alternativer til aksjer. Du får altså i snitt 5 prosent meravkastning ved å være investert i aksjemarkedet, enn å ha pengene dine i rentepapirer. Så enkelt er det nødvendigvis ikke, da det er ekstrem usikkerhet rundt selskapenes inntjening. Sannsynligvis er S&P’s prising nærmere 25 ganger inntjeningen, gitt at man må forvente en inntjeningsresesjon i 2020. Da blir regnestykket annerledes, men fortsatt i favør aksjemarkedet.

Min portefølje

Panoro Energy
Arise
Pareto Bank (økt)
Sparebank 1 Midt Norge
Petrotal Corp.
Hunter Group

Fond: DNB Teknologi, DNB Global Indeks (spareavtale hver måned)


KJØP: Mowi
Salg : Scandic Hotels, DNB Teknologi (10% av posisjonen)

Nedsalg i DNB Teknologi

Min portefølje legger bak seg en relativt god måned, selv om den kommer fra et bedrøvelig utgangspunkt. Så samlet sett for kvartalet har avkastningen på min portefølje vært helt håpløst, som for så vidt resten av markedet. Jeg har valgt å selge meg ned i DNB Teknologi. Dette er det forskjellige grunner til. Den ene grunnen er at jeg synes teknologiaksjene har steget for mye i forhold til resten av markedet. Selv om aksjer som Netflix, Amazon og Microsoft nyter godt av dagens krise, så klarer jeg allikevel ikke å forsvare dagens prising. Nå er riktignok ikke DNB veldig eksponert mot de to første, så er det gjengs for de fleste teknologiaksjer, det er bare å se på Nastaq-indeksen som er i positivt terreng når dette skrives, mens alle andre indekser er markant ned. Den andre grunnen er svekkelsen i den norske kronen mot dollar. Jeg har ikke valutasikret mitt fond, derav så velger jeg å selge meg litt ned, da amerikanske aksjer i utgangspunktet har blitt MYE dyrere for oss nordmenn. Kombinasjonen med styrket dollar og styrkede kurser tilsier at amerikanske aksjer for oss nå er svært dyre- derav casher jeg litt inn her. Men som sagt, bare 10 prosent.

Oljeprisen- er det noen bunn her?

Oljemarkedet er helt krise om dagen. Det snakkes om en etterspørselssvikt på rundt 30 millioner fat om dagen, i lys av coronasituasjonen. OPEC+ på sin side har bestemt seg for å kutte 9,7 millioner fat per dag, samt at de vil fortsette kutt på mellom 3-6 millioner fat ut 2022. Dette er på kort sikt ikke nok og nå ryktes det om enda et møte tidlig i mai måned, med flere kutt. Dette blir spennende å følge med på.

For min del sitter jeg på Petrotal Corp og Panoro Energy som min oljeeksponering. Dette er forferdelige aksjer å sitte på, med en oljepris på 20 USD. Det positive med disse selskapene er at de har en relativt lav «break-even» og jeg tror (selv om det blir tungt fremover) at disse selskapene vil klare seg, men en må tørre å sitte i 1-2 år. Det blir spennende å se når etterspørselen etter olje kommer opp igjen. Men den kommer opp på et tidspunkt, bare vent å se. I mellomtiden må jeg slite med disse posisjonene i min portefølje, som vil gi mindre-avkastning, men det er valg man må ta som langsiktig investor og jeg lever godt med det.

Veien videre, skal man kjøpe aksjer eller avvente?

Her kommer det selvsagt an på den enkeltes perspektiv. Er du en langsiktig investor med perspektiv på 3-5 år, ville jeg ikke nølt med å kommitert penger inn i markedet. Er du derimot av den mer spekulative typen, som er ute etter raske penger, tror jeg risikoen for å bli «kastet» rundt i markedet er relativt stor.

Kriser kommer og kriser går, og aksjemarkedet er alltid i forkant. Slikt sett så tror jeg ikke du gjør et dårlig kjøp om du kan løfte blikket og se fremover noen år.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer