Gå til hovedinnhold

Slik fungerer futurekontrakter

En futurekontrakt er en kontrakt mellom to parter om kjøp eller salg av et verdipapir eller vare i fremtiden. Kontrakten baserer seg på et konkret antall samt verdi/pris på en indeks eller en råvare (som f.eks gull eller olje).

Handel med futurkontrakter startet på 1800-tallet i forbindelse med råvaren korn der både bonden og kjøper av avlingen/kornet ønsket forutsigbarhet. Man avtalte altså en pris og kvanta selv om varen som ble solgt ikke engang var (ferdig) produsert. Det kan være verdt å merke seg at innen råvare-futures kan du få en forpliktelse til å levere eller motta mais, kaffe, oljefat eller hva du har handlet futures på, så det er selvsagt viktig å sette seg inn i vilkårene før man handler denne type kontrakter.

Futureskontrakter fungerte altså som en trygghet for kjøper og selger. I dag kjøpes og selges futurekontrakter for investering/spekulasjon, men også for å hedge/sikre porteføljer i usikre tider. Har du f.eks en langsiktig portefølje du ønsker å sitte med lenge, men frykter kortvarig turbulens på børsen, kan det være en mulighet for å hegde deg raskt og enkelt ved salg av en futurekontrakt (som du vil tjene penger på om markedet faller).

En standarisert futurekontrakt handles på børs. For at man skal føle seg trygg på at motparten på kontrakten vil kunne gjøre opp for seg og holde sin del av avtalen, vil kontrakten gå igjennom et såkalt clearinghus. Clearinghusets oppgave er å passe på at transaksjonene går riktig for seg og passe på at de økonomiske forpliktelsene partene har tatt på seg (hele tiden) overholdes.

Kjøper du en future-kontrakt vil du være såkalt long (bull) og tror underliggende skal stige i verdi. Selger du en kontrakt du ikke eier fra før, vil være short (bear) og ha tro på at verdien på underliggende skal falle.

I dette innlegget vil vi ta for oss future-kontrakten som følger indeksen OMXO20Oslo Børs og som du kan handle via Nordnet. Du finner futureskontrakter under menyen “Børs og marked” og deretter “Opsjoner”.

Fordeler og ulemper

Fordeler

  • Stor eksponering med relativt lite egenkapital. (Med ca 15-20.000,- i EK får man ca 100.000 i eksponering, som gir en høy gearing-effekt).
  • Kostnadene ved handel er (relativt) lave.
  • Enkelt å beregne potensiell tap/gevinst.
  • Enkelt å lukke posisjonen før forfall/innløsning.
  • Futures beveger seg helt symmetrisk med underliggende, også over tid.
  • 22% skatt på gevinst (2022) for privatpersoner

Ulemper

  • Kan kun handles på Aksje- og fondskonto.
  • Ingen mulighet for utsatt skatt på gevinst
  • Teoretisk ubegrenset risiko for tap ved shortsalg (ingen innebygget stop-loss).
  • “Kun” 22% fradrag for tap

Futurekontrakter brukes for å lage mange Bull&Bear- og andre børsnoterte produkter. Future-kontrakter er meget gode produkter, men som få retail-investorer handler i Norge. Årsaken er nok blandet. Produktet er lite kjent blant privatinvestorer og kontraktene gir relativt store eksponeringer i kroner. En futurekontrakt er et derivat og katekorisert som et komplekst produkt som krever at man setter av tid til å lære seg hvordan produktet fungerer før man bengynner å hande. Litt av kunnskapen som trengs håper vi du kan få i dette innlegget.

Sikkerhetskrav

Når du inngår en kontrakt med en verdi på f.eks 100 000 kroner kjøp/salgstidspunktet, vil du normalt måtte stille ca 15% sikkerhetskrav (15 000,-). Sikkerhetskravet kan dog variere med mellom 10% og 20%.
Sikkerhetskravet justeres løpende basert på utviklingen i verdien av indeksen du er eksponert mot. Beløpet/sikkerhetskravet holdes av på kontoen din.

Indekskontrakter

En indekskontrakt tar utgangspunkt i verdien av en indeks. Er det slik at indeksens verdi er 1000 poeng er det dette som er utganspunktet ditt når du kjøper eller selger kontrakten. Hadde det vært så enkelt som at èn kontrakt hadde en pris/kurs på 1000 kr ville en endring på 100 poeng på indeksen gitt deg tap eller gevinst på 100 kr.

Men én kontrakt består (ofte) av 100 underliggende. Det vil si at kjøper du èn kontrakt til verdi 1000 kr, vil det si at verdien på én kontrakt er 100 000 kr.

Eksempel 1: En endring på pluss 50 poeng (tilsvarer +5%) på indeksen vil gi deg en gevinst på 5000 kroner.
Eksempel 2: En endring på minus 10 poeng (tilsvarer -1%) på indeksen vil gi deg et tap på 1000 kroner.

Merk! Det er veldig viktig å vite hvor stor eksponering du får i kontrakten du skal kjøpe/selge. Eller så kan du risikere å få en vannvitig mye større eksponering enn du hadde tenkt deg.

Når innløses kontrakten?

Du velger i hvilken kontrakt du ønsker å kjøpe (eller selge) i rullgardinmenyen. Denne kontrakten (OMXO202) og de andre kontraktene som handles via Nasdaq har innløsning den 3. fredagen i måneden. Bokstaven bak kontrakten viser hvilken måned kontrakten går til innløsning. Lar du kontrakten gå til innløsning trenger du ikke å kjøpe eller selge den. De kontraktene som har den nærmeste innløsningsdatoen er som oftest de mest omsatte. Merk at avregningskursen du får på innløsningsdagen baserer seg på et volumvektet snitt av indeksen og ikke sluttkurs denne dagen.

Innlløsningsmåned på kontraktenBetegnes med bokstaven
JanuarA
FebruarB
MarsC
AprilD
MaiE
JuniF
JuliG
AugustH
SeptemberI
OktoberJ
NovemberK
DesemberL

Long eller Short

GAV-kursen (kostpris) som vises i porteføljen er den siste daglige avregnede kurs på respektive futurekontrakt. I bildet nedenfor ser du en konto som har (short) solgt kontrakter på indeksene OMXS30 (Sverige) og OMXO20.
Den norske indeksen OMX020 som kontrakten følger, korrelerer nesten eksakt med den mer kjente OBX indeksen på Oslo Børs. Forskjellen er at OBXen består av de 25 mest omsatte aksjene mens OMXO20 består av de 20 mest omsatte. Da de 5 minste omsatte aksjene veier såpass lite i OBX-indeksen at korrelasjonen likevel blir over 99%.

Daglig avregning

Daglig avregning på kontrakten vil si at når hver handelsdag er slutt så beregnes det hvem av partene som skylder hvem penger. Pengene som går inn og ut av kontoen din basert på “hvem som fikk rett” den dagen. Nedenfor ser du hvordan det ser ut under “transaksjoner og sluttsedler”.

Klikk på bildet for større bilde

Kostnader

Når du handler futureskontrakter tilkommer en clearingavgift på 2 kroner (Gjelder kontrakten OMX0202 pr. 18.05.22). I tillegg kommer det kurtasje på kjøp og salg i henhold til den kurtasjeklassen du ligger i hos Nordnet. Se prisliste og komplett oversikt over clearingavgifter.

Prisene gjelder for OMXO202

Nødvendige avtaler

For å kunne handle futureskontrakter må du gjennomføre relevante kunnskapstester i tillegg til å signere hhv. belåningsavtale og derivatavtale. Her finner link til avtalene.

Les mer om derivater

Bruk gjerne kommentarfeltet hvis du har spørsmål

/Stian Investeringscoach Nordnet

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer