Porteføljeoppdatering – Start 2019

Da har vi fått opprettet bloggbruker og vi ser frem til å gi våre lesere interessante porteføljeoppdateringer. Tidligere kommentarer til nordnet skoleduell og porteføljen er å finne på shareville under “Børsklubben UiS”.

Etter en behagelig oppgang ved konkurranse start hadde vi noen tunge måneder i slutten av 2018. Så langt i 2019 er porteføljeavkastningen 6,47% mot hovedindeksen som er opp 5,25%. Totalt er porteføljeavkastningen siden oppstart -8,6% og skyldes i stor grad den negative utviklingen knyttet til våre posisjoner innen shipping- og oljesektoren.

Posisjonene i Archer (-33,55%), Odfjell Drilling (-22,27%) og Avance Gas Holding (-27%) skiller seg klart fra våre andre investeringer knyttet til avkastning. En forklaring til de to førstnevnte selskapene vil klart sies å være den negative utviklingen i oljeprisen som på slutten av 2018 hadde en sterk nedgang fra rundt $80 til laveste nivå på $50. Så langt i 2019 har oljeprisen krøpet seg opp til $60 dollar og vi i Børsklubben UiS anser at oljeprisen vil ligge noe høyere enn dette men med et øverste tak på $80. Mye spekulasjoner knyttet til produksjonskutt i OPEC samt USAs oljeproduksjon er sentrale faktorer som gjør oljeprisen svært varierende. Den pågående forhandlingen mellom USA og Kina knyttet til deres handelsavtale blir spennende å se hvilken virkning dette får på oljeprisen. Så langt i år har det blitt snakket varmt om en mulig løsning, men i den seneste tid virker det som at forhandlingene har stoppet litt opp. Det blir derfor interessant å se med de neste ukers nyheter knyttet til disse tre punktene om hvordan oljeprisen utvikler seg.
Videre skal det nevnes at Odfjell Drilling kom mandag (7.1) med en børsmelding om at selskapet har tatt levering av boreriggen Deepsea Nordkapp. Boreoppdraget med Aker BP er ventet å starte opp i andre kvartal 2019. Vårt syn på Odfjell Drilling er ikke endret, basert på vår nye analyse av selskapet. Vi venter en sterkere utvikling i markedet for sektoren fremover noe som er konsensus mellom oss og andre meglerhus, da disse i senere tid har vært ute å anbefalt selskapet.

Vår andre taperposisjon Avance Gas Holding har lidd store kursfall den siste tiden. En kan si at vårt syn på utviklingen i ratene ikke har vært helt riktige. Fra Q2 til Q3 doblet ratene seg. Vi anslo at tiden var inne for en videre oppgang som følge av generelt lav flåtevekst, samt historien viser til at utviklingen pleier å være sterk i vintermånedene. Dette med bakgrunn i at ratene har vært svake lenge så vi en bedring i ratene noe som ikke har vært tilfelle så langt. Av Q3 fremgikk det at selskapet hadde låst 74% av skipsdagene til kontrakter, noe som sørget for høy flåteutnyttelse. Dette anslo vi som en positiv nyhet på bakgrunn av at det ville fungere som en sikring mot ratenes utvikling, som til vår fortvilelse ikke har vært sammenfallende med våre forventninger.

Starten på 2019 har for vår portefølje vært bra så langt avkastningsmessig. Vi jobber for tiden med analyse av nye selskaper som vi anser som gode kandidater for tiden videre.  Det er lite som skiller seg mellom plasseringene i skoleduellen og vi er spent på innspurten av konkurransen og hva den endelige plasseringen blir.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer