Gå til hovedinnhold

#pengepodden sparing – Slik takler rentefondene børsfallet

Denne episoden av #pengepodden sparing handler om rentefond, om hvordan børsuroen påvirker rentemarkedene, og hvordan du skal gå frem for å finne riktig rentefond. Risiko og avkastning i high yield-fond diskuteres grundig.

Vår spareøkonom Bjørn Erik har invitert porteføljeforvalter Lars Kirkeby i Landkreditt Forvaltning. Han forvalter to rentefond: Landkreditt Høyrente, som er et kort obligasjonsfond, og Landkreditt Extra, som er et high yield fond.

Bjørn Erik og Lars går gjennom de tre ulike kategoriene av rentefond: Pengemarkedsfond, obligasjonsfond og high yield-fond/høyrentefond.

Lars forklarer de to type risikofaktorene man har i et rentefond: Renterisiko og kredittrisiko. Han forteller videre at det er en utbredt misforståelse at alle rentefond faller når rentene stiger. Det er kun rentefond med lang rentedurasjon, dvs. lang rentebinding, som faller når rentene stiger.

Les mer om risiko i rentefond i denne bloggen

Hvordan påvirker børsuroen verdien på rentefondene?

(fra 11:07) Denne høsten har omsider risikoen kommet tilbake i aksjemarkedene. Oslo Børs har for eksempel falt ca 13 % siden toppen i slutten av september. Hvordan har denne aksjeuroen påvirket rentemarkedet i Norge og internasjonalt, spør Bjørn Erik.

Lars forteller at rentefond med lav kredittrisiko normalt har lav korrelasjon med aksjemarkedet, og har så langt ikke blitt påvirket av børsuroen. High yield-fond med lavere kredittkvalitet vil ha høyere korrelasjon med aksjemarkedet, og påvirkes derfor mer.

High yield-fondene i Norge og internasjonalt har likevel klart seg bra i hele år, med unntak av siste måned. Da har uroen i aksjemarkedet gitt utslag i høyere kredittspreader og negativ månedsavkastning.

Vi må belage oss på større svinginger i aksje- og rentemarkedet fremover, siden pengetrykkingen fra sentralbankene fases ut, mener han.

Hvordan velge mellom ulike high yield-fond?

(fra 29:23) Gutta snakker videre om hvordan man skal velge riktig high yield-fond. Et tips er å se på risikojustert avkastning i fondet, målt ved sharpe ratio. Denne finnes på Morningstars nettsider.

Et annet tips er å se på diversifiseringen i fondet. Noen fond har en strategi å spre risikoen så godt som mulig over ulike sektorer, mens andre har stor sektorkonsentrasjon. Sistnevnte har som regel høyere risiko enn førstnevnte.

Hva kan gå galt for en renteforvalter?

(fra 36:35) Å låne ut mye penger til et selskap som går overende er den største feilen en renteforvalter kan gjøre.

Bjørn Erik spør om hvilke regler som gjelder for risikospredning i rentefond. Lars forteller at det er ordinære europeiske UCITS-regler som gjelder, som blant annet sier at man må ha minimum 16 rentepapirer i et verdipapirfond.

Lars forteller at Landkreditt Høyrente har maks 2 % av forvaltningskapitalen i hvert enkelt selskap. Landkreditt Extra tillater inntil 5 %.

Ved en konkurs i et selskap er gjennomsnittlig recovery rate – tilbakebetalingsrate –ca 40 % for internasjonale Investment Grade-papirer. I high yield markedet er snittet ca 20 %, forteller Lars.

Norwegian-obligasjonene diskuteres spesielt, siden flyselskapet har lånt mye penger i obligasjonsmarkedet. Selskapet har en ekstremt høy gjeldsgrad, over 90 %. På grunn av svake regnskapstall spår nå flere meglerhus, bl a Pareto, at flyselskapet kan være i nærheten av å bryte med lånevilkårene i første kvartal 2019. Hør hva Lars mener om å låne ut penger til Norwegian.

Renteforventninger fremover

(fra 45:08) Lars mener at det blir to renteheviniger i 2019 a 0,25 prosentpoeng, i tråd med hva Norges Bank har signalisert. Etter 2019 er det stor usikkerhet om hva som skjer, spesielt med tanke på hva som skjer med amerikanske renter.

Lars advarer mot å velge rentefond med lang rentedurasjon, som en følge av at rentene er på vei oppover.

Spørsmål fra lytterne

(fra 50:39)

@flerepenger på Twitter spør om hvor stor risikoen er i et trygt rentefond sammenlignet med bankinnskudd?

@_skifer på Twitter spør om hva som skjer med avkastningen i rentefond med antagelse om stigende renter og invers rentekurve.

Det siste spørsmålet er fra investeringsøkonomen vår: Finnes det gratissider på internett med oversikter over kurser på de ulike obligasjonslånene? Her kan Lars fortelle at mange av obligasjonslånene er notert på Oslo Børs, og de har kursoversikt på sine nettsider.

Hør også vår #pengepodden-episode fra mai i år: Velg riktig rentefond

Abonner via RSS

Følg på SoundCloud

Abonner via iTunes

Spotify

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer