Gå til hovedinnhold

#pengepodden sparing – Alt om Investeringskonto og nye skatteregler

Du får høre mer om de kommende skattereglene for investeringskonto Zero, også kalt fondskonto, ekstrapensjon eller Unit Link-konto, i denne episoden av #pengepodden sparing. Spareøkonom Bjørn Erik og daglig leder Anders er i studio. Innledningsvis diskuteres børsuroen, og du får høre mer om hvilke endringer de har gjort i porteføljene sine. Ingen av dem tror dette er starten på en langvarig nedtur, men er heller ikke klar for å øke aksjeandelen nå.

Mindre gunstige skatteregler, men fortsatt et godt produkt

(fra 08:57) Investeringskonto har vært en meget populær spareform, siden kundene kan ha både aksjer, aksjefond, kombifond, rentefond og ETFer på kontoen – og få utsatt skatt ved fondsbytte. Investeringskonto har også hatt veldig gunstige skatteregler, siden avkastningen har blitt skattlagt med satsen for alminnelig inntekt, p.t.23 %. Dette vil endres fra 2019.

Fra 1.1.19 vil investeringskonto skattlegges likt som verdipapirfond. Det betyr at realisert gevinst som stammer fra aksjer og aksjefond skattlegges som aksjegevinster, med en sats på 30,59 % p.t. Realisert gevinst som stammer fra rentefond skattlegges som renteinntekt, med en sats på 23 % p.t.

Videre får du høre mer om de andre skatteendringene som trer i kraft i 2019: Investeringskonto får skjermingsfradrag på aksjedelen og verdsettelsesrabatt på aksjedelen ved formuesberegning med mer. Ulempene blir også diskutert: Skattereglene ved uttak er litt mindre gunstig enn for aksjesparekonto, kundene må betale en liten forsikringskostnad, samt at det er et livselskap som eier midlene på kontoen.

Du får også høre mer om endringsforslagene i Statsbudsjettet for 2019 som vil påvirke de ulike spareformene. Dette er ikke forslag som har blitt vedtatt enda.

Konklusjonen i studio er at selv om skattereglene blir mindre gunstig vil investeringskonto fremdeles vil være en attraktiv kontotype for aksje- og fondssparere – og er det beste valget for dem som vil investere i både aksje- og rentepapirer.

Ned i grøten og inn i detaljene

(fra 26:16) Mange kunder lurer på detaljene i de nye skattereglene, og spesielt hvordan aksjeandel og renteandel skal beregnes. Anders presiserer at det er to punkter det fremdeles hefter noe usikkerhet omkring: Beregning av aksjeandel vs renteandel vs kontantandel, samt beregning av aksjeandel dersom åpning og avslutning av en investeringskonto skjer samme kalenderår.

Det er aksjeandelen ved inngangen til hvert kalenderår som avgjør om du får beregnet høy ”aksjeskatt” på 30,59 % eller lav ”renteskatt” på 23 % på gevinsten. Aksjeandelen ligger også til grunn for beregning av skjermingsfradrag samt verdsettelsesrabatten.

I teksten i statsbudsjettet hvor de nye skattereglene omtales står det at ”Kontanter … holdes utenfor ved beregningen av forholdet mellom aksjer mv. og andre verdipapirer.” Dette mener gutta i studio er ulogisk og i strid med prinsippet om at like spareformer skal beskattes likt. Nordnet vil forsøke å påvirke det endelige regelverket her.

Lønner det seg å realisere investeringskonto for å få lav skattesats?

(fra 39:10) En del kunder ønsker å realisere Investeringskonto i år og få 23 % skatt på aksjegevinsten, fremfor å måtte betale over 30 prosent skatt neste år. Er det smart, spør Anders?

Bjørn Erik mener svaret på dette avhenger av hvor lang sparehorisont du har på investeringskontoen og din fordeling mellom aksjer og renter. Bjørn Erik oppsummerer kort: Har du kun aksjer og aksjefond på kontoen og mindre enn ca fem års horisont, bør du realisere investeringskontoen i år, betale skatten, og reinvestere nettobeløpet. Har du mer enn fem års horisont, bør du la pengene stå. Da får du avkastning på et høyere beløp. Etter noen år vil rentes-rente-effekten medføre at beløpet blir høyere – også etter skatt. Dette resonnementet kan du lese mer om i dette blogginnlegget: Realiser investeringskonto i år for å utnytte lav skattesats?

Bjørn Erik forteller hvordan kunder kan realisere en gevinst på en investeringskonto – og sette pengene tilbake – på en enkel måte.

Spørsmål fra lytterne

(fra 46:02) Ladruks på Shareville spør: Hvordan er pengene sikret på en Investeringskonto? Finnes det et sikringsfond på samme måte som for bankinnskudd – med en grense på 2 mill kr? Det korte svaret på dette er nei, men pengene har likevel en meget stor grad av sikkerhet. Norske livsforsikringsselskap er nemlig strengt regulert av Finanstilsynet, i likhet med banker.

Neste spørsmål dreier seg om utbetalingsreglene dersom eieren av investeringskontoen dør. Finn ut hva som skjer med verdiene på kontoen da.

Det siste spørsmålet er fra et samboerpar i Stavanger, som lurer på hvordan de skal organisere felles sparing i aksjefond på en rettferdig måte. Hør hvilke råd spareøkonomen vår kommer med i denne episoden av #pengepodden sparing.

Hør også forrige episode av #pengepodden sparing: Peter Warren – En mindre korreksjon eller starten på et krakk?

Abonner via RSS

Følg på SoundCloud

Abonner via iTunes

Spotify

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer