Gå til hovedinnhold

#pengepodden – Comeback for high yield rentefond

I denne #pengepodden-episoden har Bjørn Erik besøk i studio av Tom Hestnes, senior renteforvalter i Alfred Berg. Tema er high yield rentefond, krakket i mars 2020, restruktureringer og utsikter til høyere inflasjon.

Tom forvalter rentefondet Alfred Berg Nordic High Yield, som har 5 av 5 stjerner i Morningstar. Avkastning siste 3 år i overkant av 6 %. Siste 5 år: 8,5 %.

F.v: Porteføljeforvalter i Alfred Berg, Tom Hestnes, og spareøkonom i Nordnet, Bjørn Erik Sættem.

Ulike rentefond og korreksjonen i mars 2020

(fra 04:48) Tom forklarer forskjellen på de ulike rentefondskategoriene: Pengemarkedsfond (lavest risiko), obligasjonsfond (noe høyere risiko) og high yield-rentefond (høyest risiko av rentefondene).

I mars 2020 falt norske og nordiske high yield-fond med 20-25 % på under en måned, det gjorde også Alfred Berg Nordic High Yield. Fallet var nesten like stort som aksjekursnedgangen på Oslo Børs. Normalt faller ikke high yield-fond like mye som aksjemarkedet, siden volatiliteten normalt er lavere.

Tom forklarer årsaken til det kraftige verdifallet med at børsfallet smittet over på high yield rentemarkedet, samt likviditetsproblemer som følge av uttak fra kunder og få kjøpere. På toppen av dette kom en massiv kronesvekkelse, som også påvirket high yield-fondene negativt. Fondene måtte nemlig stille cash som sikkerhet for valutasikringskontrakter og måtte derfor selge enda mer rentepapirer. Bjørn Erik lurer på om renteforvalterne har tatt noen grep for å unngå en valuta-/likviditetsskvis ved neste korreksjon. Tom svarer at de nå sitter med en høyere cash-andel enn tidligere.

Investeringsstrategien til Alfred Berg Nordic High Yield

(fra 19:07) Fondet har et nordisk mandat, og har 40 til 60 enkeltlån. Maks 5 % per lån. 85 % av fondet skal utgjøre «yield performance», altså papirer som gir løpende renteinntekter. Inntil 15 % av fondet kan utgjøre «value opportunities», som typisk er misligholdte lån som omsettes med betydelig rabatt.

Rentedurasjonen i fondet er 1,1 år. Kredittdurasjonen er 2,7 år.

Du får også høre om et nytt bærekraftig high yield-fond, Alfred Berg Nordic High Yield ESG. Fondet er en fossilfri utgave av moderfondet Alfred Berg Nordic High Yield. Bjørn Erik spør om hvorfor den løpende avkastningen (yielden) er vesentlig lavere i ESG-fondet, 4,8 % mot 7 % for flaggskip-fondet.

Erfaringer fra restruktureringer

(fra 32:14) Tom er blant de norske renteforvalterne med mest erfaring fra restruktureringer av norske selskaper. Han har også jobbet med restruktureringer i meglerhus før han ble forvalter. Han omtaler obligasjonseierne som «dritten i midten», som beskriver situasjonen det er å sitte mellom sikrede kreditorer (typisk banker) og aksjonærer. Tom og Alfred Berg har vært en talsperson for obligasjonseierne i flere restruktueringscase og deltatt i flere forhandlinger.

Han forteller videre at hans fond har vært inne i ulike obligasjonslån i Norwegian i tre omganger i nyere tid, og kjøpt til store rabatter.

Hvordan vil high yield-markedet påvirkes av stigende inflasjon?

(fra 42:24) Vi er vitne til økt inflasjonsfrykt, spesielt i USA. Bjørn Erik spør hvordan norske og nordiske high yield-fond vil klare seg dersom inflasjonen i Norge og internasjonalt skulle skyte i været og bli værende der en stund.

Økt inflasjon gir normalt økt renter. Det svekker jakten etter høyere avkastning, siden investorer får bedre betalt for trygge renteinvesteringer. Det vil redusere interessen for high yield og aksjer. Men det er også argumenter for at high yield vil klare seg godt, blant annet at de norske og nordiske high yield-fondene har et stort innslag av flytende renter, og vil raskt kunne få en høyere yield ved en renteoppgang. Det er kredittspreaden, altså forskjellen på risikofri rente og effektiv rente (yield) i fondene, som er avgjørende for avkastningen i high yield-fondene, og i mindre grad den risikofrie renten, forteller Tom.

Hva vil forårsake neste smell i high yield markedet, spør Bjørn Erik. Hør hva Tom svarer.

Hør forrige episode av #pengepodden: Hvem blir vinnere og tapere i fremtidens energimarked?

Abonner via RSS

Følg på SoundCloud

Abonner via iTunes

Spotify

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer