På full fart fremover i Skoleduellen

Status Skoleduellen
Etter en litt trå start på Skoleduellen der vi lå blant de aller siste lagene, har vi de siste månedene gjort store byks oppover listene. På tross av en veldig dårlig start unngikk vi panikksalg av aksjer og beholdt vårt positive syn til flere av aksjene våre. Dette har vi siden fått rikelig betalt for, da Totens Sparebank og Bonheur er opp henholdsvis 12% og 16% de siste 3 månedene (mot en flat Hovedindeks). Dette er to av tre aksjer vi har hatt i porteføljen gjennom hele konkurransen.

Blant endringene vi gjorde tok vi i midten av november inn Crayon og OLT (se tidligere innlegg for begrunnelser). Dette viste seg å være svært gode investeringer. Børsraketten Crayon har steget 50% på denne tiden (og er nå opp 280% det siste året). Her er det tydelig at investorene har fått tro på at selskapet kan kombinere den høye veksten med bedre lønnsomhet. Samtidig er det også et av få spennende IT selskaper på Oslo Børs, en sektor som virkelig er i vinden i USA.

OLT på sin side har steget 16%, og endelig skutt litt fart etter en lengre periode med lite likviditet og avkastning. Vi mener fortsatt selskapet er underpriset. I Finansavisen i går så vi at børsnotert svensk næringseiendom prises mye dyrere enn børsnotert norsk næringseiendom. Svensk næringseiendom på børs hadde i fjor en total kursstigning på 67 prosent, og prises nå til 1,5 ganger sin verdijusterte egenkapital. Til sammenligning er snittet for de norske aksjene 0,8x, trukket ned av kjøpesentrene til Olav Thon (0,5x). Men selv et «normalt» selskap som Entra verdsettes bare til pålydende, altså 1,0x verdijustert egenkapital.

Oppgangen til Crayon, OLT, Bonheur og Toten Sparebank har bidratt til at porteføljen nå har over 7% avkastning, mot Hovedindeksen som ligger rundt 5%. Blant de andre skolene ligger vi nå midt på treet, men mye nærmere teten enn på lenge. FLEX LNG og NRC Group utgjør de to siste aksjene våre i Skoleduellen.

Bærekraft i vinden
Denne uken har vi sett på flere bærekraftsaksjer, blant disse Bonheur og Vow. Vow, som tidligere var børsnotert under navnet Scanship Holding, leverer avfallshåndtering- og vannrensesystemer til shippingindustrien. Aksjen har virkelig nytt godt av den globale bærekraftsbølgen, samt flere viktige avtaler med store cruiserederier. I tillegg viste tredje kvartal i fjor viste solid vekst, forbedrede marginer og rekordhøy backlog. Dette har bidratt til at aksjen er opp 100% de siste 3 månedene, og nesten 600% det siste året. Likevel synes vi den siste tids oppgang gjør prisingen av selskapet dyr, og opplever at Vow må levere svært gode resultater de neste årene for å rettferdiggjøre dagens aksjekurs. Samtidig er disse selskapene virkelig i vinden, og det er vanskelig å si hvor stort “bærekraftspremium” vi vil se de kommende årene.

Bonheur er en av våre aksjer som også nyter godt av økt fokus på bærekraft. Vi synes fortsatt at aksjen er av de rimeligere “bærekraftsaksjene”, og er positive til etterspørselen etter havbaserte vindparker fremover. De store fordelene med offshore vind er bedre og mer stabile vindressurser, store tilgjengelige områder og lavere interessekonflikter enn på land. Det største problemet med havbasert vindkraft er økonomisk. Både investering, vedlikeholds- og driftskostnader er betydelig høyere enn på land. Ny og forbedret teknologi kan bidra til å redusere disse forskjellene, noe som vil kunne gjøre havbasert vind svært interessant lengre frem i tid. I tillegg er mulighetene også tilstede for statlige subsidier. Havbasert vindkraft er et av de store satsningsområdene til Bonheur, og noe av grunnen til at vi velger å beholde aksjen i begge porteføljene våre.

Neste uke ser vi blant annet nærmere på bettingsektoren og olje. Følg med på bloggen for flere oppdatering i tiden fremover!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer